Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до властивостей асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів

5.3.1 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону встановлюють в залежності від районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття відповідно до класу суміші, виду, групи, типу, марки асфальтобетону і місця його застосування у конструкції дорожнього одягу.

Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття наведено у додатку А.

Показники фізико-механічних властивостей гарячих щільних асфальтобетонних сумішей і асфальтобетонів повинні відповідати вимогам таблиць 8 і 9, а холодних - вимогам таблиці 10. Показники фізико-механічних властивостей гарячих пористих і високопористих сумішей і асфальтобетонів повинні відповідати вимогам таблиці 11.

5.3.2 На стадії проектування складу асфальтобетонної суміші перевірку якості асфальтобетону здійснюють у повній відповідності з усіма вимогами до фізико-механічних властивостей, наведеними у таблицях 8-11.


Таблиця 6 - Зернові склади мінеральної частини гарячих сумішей

Група асфаль-тобето-ну Різно-вид грану-ломет-рії Тип гра-нуло-метрії Вид Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм
2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Щільний Непереривчастий А1 Кр 100-95 87-75 80-65 73-55 65-45 55-35 42-24 30-17 22-12 16-9 12-6 10-4
А Др   100-95 92-83 81-67 55-45 42-27 33-18 26-12 20-9 14-6 11-5
    100-95 78-67 55-45 41-28 34-20 27-12 20-9 14-6 11-5
      100-90 55-45 43-29 35-21 27-13 20-9 15-7 12-6
Б1 Кр 100-95   86-78 80-70 74-62 65-50 52-38 39-28 29-20 22-14 16-9 12-6
  Др   100-95 93-84 82-69 65-55 53-41 42-31 33-23 25-16 18-11 14-8
    100-95 85-75 65-55 53-42 43-32 33-23 25-16 18-11 14-8
      100-90 65-55 53-43 43-33 33-23 25-16 18-11 14-8
В Др   100-95 100-88 90-80 75-65 64-51 52-37 40-25 27-16 20-11 16-9
    100-95 90-82 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9
      100-90 75-65 64-51 52-37 40-25 29-16 20-11 16-9
Г Пщ         100-95 83-68 67-45 50-28 35-18 24-11 16-8
Д Пщ         100-95 93-74 86-53 75-37 55-27 33-17 16-10
Переривчас-тий А1 Кр 100-95 - 80-65 70-55 62-45 50-35 50-28 50-22 50-18 28-14 15-8 10-4
А Др   100-95 88-80 73-65 55-45 55-35 55-25 55-20 29-12 17-8 11-5
Б1 Кр 100-95 - 86-78 80-70 74-62 65-50 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6
Б Др     100-95 100-85 100-70 65-55 65-40 65-34 65-27 40-20 23-14 12-6
                                                     

 

Кінець таблиці 6

Пористий Не-пере-ривча-стий А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
Пере-рив-частий А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
Високопори-стий Не-пере-ривча-стий А-Б Кр 100-95 99-97 97-70 94-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Др     100-70 95-57 76-45 65-27 50-18 38-10 28-7 22-4 15-3 8-2
А-Б Пщ         100-95 100-68 100-45 88-28 73-18 45-10 10-4
Пере-рив-час-тий А-Б Кр 100-95 99-96 96-65 92-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
А-Б Др     100-65 100-54 88-42 65-30 65-25 65-18 65-12 40-8 22-5 8-2
Примітка. При приймально-здавальних випробуваннях дозволяється визначати зернові склади сумішей за контрольними розмірами зерен, що виділені жирним шрифтом.
                                   

 

Таблиця 7 – Зернові склади холодних сумішей

Назва і тип суміші Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм
2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071
Холодні дрібнозернисті Тип Б   100-95 100-95     100-85   100-88     100-70   100-80 65-50 80-65     50-33   60-50     39-21   49-39 29-14 38-29     22-10   31-22     16-9   22-16 12-8 17-12
Тип В
Холодні піщані тип Г     100-95 82-66 69-46 54-26 43-18 30-14 20-12
Холодні піщані тип Д     100-95 93-74 86-53 75-37 55-27 33-17 16-10
Примітка.При приймально-здавальних випробуваннях дозволяється визначати зернові склади сумішей за контрольними розмірами зерен у відповідності з нормативними значеннями, що виділені жирним шрифтом

Таблиця 8 – Вимоги до фізико-механічних властивостей гарячих щільних асфальтобетонів марок І та ІІ для кліматичних районів А-1 – А-7

Назва показників Норма для асфальтобетонів марок в залежності від районів
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ  
Шифр
А-1; А-2 А-3; А-4 А-5; А-6 А-7
1. Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетонів типів: А1, А і Б1, Б В і Г Д     15-19 18-22 -     15-19 18-22 18-22     15-18 17-20 -     15-18 17-20 17-20     15-19 18-22 -     15-19 18-22 18-22     15-18 17-20 -     15-18 17-20 17-20
2. Залишкова пористість, % за об’ємом 2-5 2-5 2-4 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетонів типу, не більше: А1, А Б1, Б, В і Г Д     3,5 3,0 -     3,5 3,0 3,0     3,5 3,0 -     3,5 3,0 3,0     4,0 3,5 -     4,0 3,5 3,5     4,0 3,5 -     4,0 3,5 3,5
4. Границя міцності при стиску, МПа, за температури: 00С для асфальтобетонів всіх типів, не більше 200С для асфальтобетонів всіх типів, не менше 500С для асфальтобетонів типів: А1, А, не менше Б1, Б і В, не менше Г, не менше Д, не менше   12,0 2,7   1,2 1,3 1,4 -   13,0 2,5   1,1 1,2 1,3 1,2   12,0 2,7   1,2 1,3 1,4 -   13,0 2,5   1,1 1,2 1,3 1,2   12,0 2,8   1,3 1,4 1,6 -   13,0 2,6   1,3 1,3 1,5 1,3   11,0 2,8   1,3 1,4 1,6 -   12,0 2,6   1,3 1,3 1,5 1,3
5. Коефіцієнт довготривалої водостійкості або коефіцієнт водостійкості за експрес-методом, не менше 0,90/0,87 0,89/0,85 0,90/0,86 0,87/0,83 0,88/0,84 0,86/0,82 0,86/0,82 0,84/0,80
Примітка 1. Вимоги до коефіцієнта довготривалої водостійкості наведені у чисельнику для верхнього шару покриття, у знаменнику – для нижнього шару покриття та шарів основи. Примітка 2. Значення показника границі міцності при стиску за температури 0 ?С визначають тільки для асфальтобетонів без застосування модифікуючих добавок та з використанням в’язких нафтових дорожніх бітумів марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 і БНД 130/200 згідно з ДСТУ 4044 або бітумів нафтових дорожніх в’язких дистиляційних марок БД 40/60, БД 60/90, БД 90/130, БД 130/200 згідно з [10]

 

 


Таблиця 9 – Вимоги до фізико-механічних властивостей гарячих щільних асфальтобетонів марок І та ІІ для Гірсько-карпатського і Закарпатського підрайонів а також для районів Кримських гір та Південного берегу Криму згідно районування за ДСТУ–Н Б В.1.1-27

Назва показників Норма для асфальтобетонів марок в залежності від районів
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ  
Гірсько-карпатський Закарпатський Кримські гори Південний берег Криму
1. Пористість мінерального кістяка, % за об’ємом, для асфальтобетонів типів: А1, А і Б1, Б В і Г Д     15-19 18-22 -     15-19 18-22 18-22     15-19 18-22 -     15-19 18-22 18-22     15-18 17-20 -     15-18 17-20 17-20     15-18 17-20 -     15-18 17-20 17-20
2. Залишкова пористість, % за об’ємом 2-4 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 3-5 3-5
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетонів типу, не більше: А1, А Б1, Б, В і Г Д     3,0 2,5 -     3,5 3,0 3,0     4,0 3,5 -     4,0 3,5 3,5     3,5 3,0 -     3,5 3,0 3,0     4,5 4,0 -     4,5 4,0 3,5
4. Границя міцності при стиску, МПа, за температури: 00С для асфальтобетонів всіх типів, не більше 200С для асфальтобетонів всіх типів, не менше 500С для асфальтобетонів типів: А1, А, не менше Б1, Б і В, не менше Г, не менше Д , не менше   12,0 2,9   1,3 1,4 1,6 -   13,0 2,7   1,2 1,3 1,5 1,3   12,0 2,8   1,3 1,4 1,5 -   13,0 2,6   1,3 1,3 1,3 1,3   12,0 2,7   1,2 1,3 1,6 -   13,0 2,5   1,1 1,2 1,5 1,2   11,0 3,0   1,4 1,5 1,8 -   12,0 2,8-3,6   1,4 1,4 1,6 1,2
5. Коефіцієнт довготривалої водостійкості або коефіцієнт водостійкості за експрес-методом, не менше 0,91/0,89 0,90/0,87 0,90/0,85 0,87/0,83 0,90/0,85 0,87/0,83 0,87/0,83 0,80/0,75
Примітка 1. Вимоги до коефіцієнта довготривалої водостійкості наведені у чисельнику для верхнього шару покриття, у знаменнику – для нижнього шару покриття та шарів основи. Примітка 2. Значення показника границі міцності при стиску за температури 0 ?С визначають тільки для асфальтобетонів без застосування модифікуючих добавок та з використанням в’язких нафтових дорожніх бітумів марок БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130 і БНД 130/200 згідно з ДСТУ 4044 або бітумів нафтових дорожніх в’язких дистиляційних марок БД 40/60, БД 60/90, БД 90/130, БД 130/200 згідно з [10]

 

 


Таблиця 10 – Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів із холодних сумішей

Назва показників Норма для асфальтобетонів марок
I II
1 Пористість мінерального кістяка, % за об'ємом, для асфальтобетонів типів: Б, не більше В, не більше Г, не більше Д, не більше     -     -
2 Залишкова пористість, % за об'ємом, для асфальтобетонів всіх типів   6-10   6-10
3 Водонасичення до прогрівання, % за об'ємом, для асфальтобетонів всіх типів, не більше    
4 Набрякання до прогрівання, % за об'ємом, для асфальтобетонів всіх типів, не більше   1,2   2,0
5 Границя міцності при стиску МПа, за температури 20 оС: до прогрівання для асфальтобетонів типів: Б, В, не менше Г, не менше Д, не менше після прогрівання для асфальтобетонів типів: Б, В, не менше Г, не менше Д, не менше     1,5 1,7 -   1,8 2,0 -     1,3 - 1,2   1,6 - 1,5
6 Коефіцієнт водостійкості до прогрівання, не менше 0,85 0,75
7 Коефіцієнт водостійкості після прогрівання, не менше 0,90 0,85
8 Коефіцієнт довготривалої водостійкості до прогрівання, не менше   0,70   0,60
9 Коефіцієнт довготривалої водостійкості після прогрівання, не менше   0,85   0,75
10 Злежуваність за кількістю ударів, не більше
       

 

Таблиця 11 – Вимоги до фізико-механічних властивостей пористих і високопористих асфальтобетонів

Назва показників Норма для асфальтобетонів марок
  I II
1 Пористість мінерального кістяка, % за об'ємом, для асфальтобетонів: пористих щебеневих і піщаних, не більше високопористих щебеневих, не більше високопористих піщаних, не більше     -    
2 Залишкова пористість, % за об'ємом, для асфальтобетонів: пористих, не більше високопористих, не більше    
3 Границя міцності при стиску, МПа, за температури 20 оС: пористих, не менше високопористих , не менше   1,8 1,4   1,5 1,2
4 Коефіцієнт довготривалої водостійкості, не менше 0,85 0,75

 

При здійсненні науково-технічного супроводу влаштування верхнього шару покриття із гарячих щільних асфальтобетонних сумішей марки І на автомобільних дорогах І та ІІ категорій згідно з ДБН В.1.2-5, для вибору оптимального складу суміші, додатково визначають: коефіцієнт температурної тріщиностійкості та показник стійкості асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій.

5.3.3 Область використання гарячих асфальтобетонних сумішей в залежності від кліматичних умов роботи асфальтобетонного покриття при виконанні будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування наведено в додатку В.

Область використання гарячих асфальтобетонних сумішей при виконанні будівельних робіт на мостах, вулицях, дорогах і площах міських та сільських поселень, а також на аеродромах наведено в додатку Г.

5.3.4 Холодні асфальтобетонні суміші використовують для влаштування покриття полегшеного типу дорожнього одягу на автомобільних дорогах ІV категорії в теплий період року при температурі повітря навколишнього середовища не нижче за 5 °С весною та не нижче ніж 10 °С восени. Також холодні суміші застосовують для виконання аварійних робіт в холодну пору року згідно з [3].

5.3.5 Вимоги до асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону і область їх використання деталізують та диференціюють в залежності від умов роботи у відповідних галузевих нормативних документах при умові, що фізико-механічні показники будуть вищі ніж у цьому стандарті.

5.3.6 Укладання гарячих асфальтобетонних сумішей потрібно проводити весною при температурі повітря не нижче 5 °С, влітку або восени – не нижче 10 °С.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...