Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який пристрій використовується для автоматичного вмикання пристрою повороту лотків інкубатора “Універсал 55”?

+ реле часу;

кінцеві вимикачі;

реле температури;

вірної відповіді немає;

Л-4, с. 177

72. Яка послідовність вмикання електродвигунів транспортерів
КСГ – 7 – 02:

першим – двигун горизонтального транспортера, другим – похилого;

+ першим – двигун похилого транспортера, другим – горизонтального;

одночасно;

першим – двигун поперечного транспортера, другим – повздовжнього;

Л-4, с.221

 

Який пристрій використовується для автоматичного вимикання пристрою повороту лотків в крайніх положеннях рухливого сектора інкубатора «Універсал-55» ?

+ кінцеві вимикачі;

реле часу;

реле температури;

усі перераховані;

Л-4, с.177

 

74. Які засоби автоматизації використовуються в установці МПС для видалення посліду:

+ програмне реле часу;

датчики рівня;

реле тиску;

всі перераховані;

Л-4, с.227

 

Які засоби автоматизації використовуються в мобільному кормороздавачі КС-1,5 ?

+ кінцеві вимикачі;

реле часу;

усі перераховані;

реле рівня;

Л-4, с.200

 

Який автоматичний пристрій використовуються в процесі доїння корів?

+ поплавковий магнітний датчик рівня молока;

реле тиску;

датчики температури;

усі перераховані;

Л-4, с.246

Де розміщуються два контактних датчика температури води в проточному водонагрівачі ВЕП-600?

+ один в верхній частині водонагрівача, другий в самій холодній зоні системи автонапування;

обидва в водонагрівачі;

один в верхній частині водонагрівача, другий в нижній частині водонагрівача;

обидва в верхній частині водонагрівачі;

Л-4, с.471

 

78. Наявність полум’я в топці агрегату АВМ контролює:

+фотодатчик;

реле тиску;

датчик рівня;

термодатчик;

Л-2, с.220

 

79. Конвеєри подачі сирої маси в топку АВМ вмикаються, коли:

спрацює фотодатчик;

+прогріється топка;

завантажиться маса;

нічого з перерахованого;

Л-2, с.222

 

80. В якій послідовності вмикаються електродвигуни в АВМ:

пуск електродвигунів в будь-якій послідовності;

+пуск електродвигунів в послідовності зворотного напрямку проходження сировини;

пуск електродвигунів можливий тільки в напрямку проходження сировини;

всі перераховані;

Л-2, с.220

 

81. Пресування кормів застосовується для:

+покращення їх транспортування, зниження собівартості перевезення і об’єму складських приміщень, зберігання та поїдання кормів тваринами;

покращення їх транспортування та зберігання;

всі перераховані;

нічого з перерахованого;

Л-2, с.223

 

82. Головною машиною в обладнанні для гранулювання та брикетування є:

+брикетний прес або гранулятор;

циклон-охолодник;

шнек сортувалки;

дозатор;

Л-4, с.296

 

83. В циклонах-охолодниках грануляторів застосовуються датчики:

температури;

+рівня;

тиску;

всі перераховані;

Л-4, с.300

 

84. При розкритому кожусі преса пуск двигуна неможливий тому, що:

+ розімкнутий контакт кінцевого вимикача;

не спрацювало реле часу КТ;

не спрацював датчик рівня;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.300

 

85. В агрегаті ОПК-2 корм зволожується за допомогою:

+ води або пари;

зеленої маси;

силосу;

всі з перерахованого;

Л-4, с.301-302

 

86. У принциповій електричній схемі керування потоковою лінією приготування коренеплодів передбачено керування:

+ місцеве та автоматичне;

місцеве та ручне;

автоматичне та ручне;

ручне;

Л-4, с.309

 

87. При заповненні запарного чану в потоковій лінії приготування коренеплодів спрацьовує:

+ реле рівня;

реле тиску;

реле рівня і реле тиску;

нічого з перерахованого;

Л-6, с.173

 

За який час здійснює один оберт барабан в програмному пристрої ПРУС-1

+ 24год;

54 дні;

1 год;

1 тиждень;

Л-4, с.261

 

89. Схема перемикання статора зі схеми „зірка” на схему „трикутник” в дробарці ДБ – 5 запобігає зниженню:

+ напруги при запуску електродвигуна дробарки;

напруги при запуску електродвигуна вивантажувального транспортера;

напруги при запуску електродвигуна завантажувального транспортера;

нічого з перерахованого;

Л-6, с.174

 

Для чого використовуються кінцеві вимикачі в установці УОК-1?

для автоматичного вимикання опромінювальних ламп при повернені установки в початкове положення;

для автоматичного вмикання реверсу електродвигуна самохідної установки при досяганні кінця зони опромінення;

+ усі перераховані;

для автоматичного вимикання електродвигуна при повернені установки в початкове положення;

Л-4, с.267

 

91. В нижній частині шахт зерносушарок для дистанційного виміру температури нагрівання зерна встановлені:

+датчики температури;

датчики вологи;

датчики тиску;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.344

 

92. Датчик рівня в барабанній зерносушарці СЗСБ-8 розміщений:

в зерносушарці;

+в охолоджувальній колонці;

в теплогенераторі;

в топці;

Л-4, с.350

 

Які пристрої використовуються для автоматичного керування установкою ІКУФ-1М?

+ програмне реле часу;

терморегулятор;

фотореле;

усі перераховані;

Л-4, с.277

 

94. Заповнення бункера БВ-25 контролює:

реле часу;

+ датчик рівня;

датчик вологи;

шляховий вимикач;

Л-4, с.357

 

95. Механізація і автоматизація технологічних процесів в захищеному ґрунті різко скорочує:

економію електричної енергії;

витрати продукції ;

+ затрати праці, собівартість продукції ;

нічого;

Л-4, с.388

 

За допомогою якого пристрою здійснюється керування температурним режимом в інкубаторі «Універсал-55»

двохпозиційним терморегулятором;

+ трипозиційним терморегулятором типу РТИ;

усі перераховані;

програмне реле часу;

Л-4, с.175

 

97. Способи обігріву захищеного ґрунту :

+сонячний обігрів, біологічний обігрів, водяний обігрів, електричний обігрів;

електрокалориферний обігрів;

водяний обігрів;

елементний обігрів;

Л-2, с.147

 

98. Електроклапан в АВМ використовуються для:

автоматичної подачі води в змішувач;

автоматичної подачі води в прес;

+ автоматичної подачі палива в топку теплогенератора;

автоматичної подачі повітря;

Л-4, с.293

 

99. Основні параметри мікроклімату в сховищах:

вологість продукту, температура насипу;

+температура і вологість повітря в масі зберігаючого продукту;

температура насипу і вологість насипу;

вологість, вага насипу;

Л-6, с.336

 

100. Активна вентиляція дозволяє в сховищах:

+ підтримувати температурно-вологісний режим;

підігрівати зовнішнє повітря;

змішувати зовнішнє і внутрішнє повітря;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.423

 

101. Технологічний процес зберігання картоплі в овочесховищі складається з трьох основних періодів:

охолодження, лікування, сортування;

сортування, лікування, зберігання;

+ лікування, охолодження, зберігання;

нагрівання, лікування, сортування;

Л-4, с.423

 

102. Автоматичне повторне вмикання (АПВ) забезпечує:

+ збереження електропостачання шляхом автоматичного вимикання пошкодженої ділянки на короткий час, а потім повторного його вмикання після усунення аварійної ситуації;

автоматичне вмикання резервної підстанції;

автоматичне підключення масляних вимикачів;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.446

 

103. Автоматичне вмикання резервного обладнання (АВР) забезпечує:

повторне вмикання лінії передач;

+вмикання резервного джерела електроенергії;

автоматичне вмикання реостату;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.447

 

104. Автоматичне частотне розвантаження джерела електропоста­чання (АЧР) передбачає:

+ вимикання менш відповідальних споживачів при зниженні частоти із-за дефіциту потужності;

автоматичне вмикання резерву для збільшення частоти в мережі;

автоматичне повторне вмикання споживачів при короткочасному зниженні частоти;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.448

 

105. Теплогенератори застосовують для:

повітряного опалення тваринницьких та птахівничих приміщень;

+повітряного опалення і вентиляції тваринницьких та птахівничих приміщень, гаражів, ремонтних майстерень, для сушки і активного провітрю­вання підігрітим повітрям сільськогосподарської продукції;

опалення в фруктосховищах і овочесховищах;

для вентиляції тваринницьких та птахівничих приміщень;

Л-4, с.450

 

106. Джерелом енергії для теплогенератора є:

рідке і газоподібне, тверде паливо, сонячна енергія;

+ рідке і газоподібне, тверде паливо;

рідке паливо, сонячна енергія;

тверде паливо, повітря;

Л-2, с.297

 

107. У теплогенераторі трансформатор служить для:

підвищення струму;

пониження напруги для сигнальних ламп і датчиків температури;

+ подачі іскри запалювання;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.452

 

108. У сільському господарстві для підігріву води для напування тварин застосовують:

непроточні водонагрівачі;

+ проточні водонагрівачі;

калориферні установки;

теплогенератори;

Л-4, с.467

 

109. Автоматичне керування електроводонагрівачами здійснюється за:

тиском;

+температурою;

рівнем;

тиском і рівнем;

Л-4, с.467

 

110. Для чого використовується фоторезистор у теплогенераторі:

для запалення полум’я в топці;

для контролю освітленості;

для подачі палива;

+для контролю наявності полум’я;

Л-4, с.453

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...