Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Кодові позначення уніфікованих форм організаційно-розпорядчих

Документів за ДКУД

Код Назва УФД Індекс
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Документація з організації систем управління  
Акт про створення міністерства АСМ
Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, компанії АСК
Наказ про створення промислового об’єднання НСПО
Наказ про створення виробничого об’єднання НСВ
Наказ про створення підприємства НСП
Наказ про реорганізацію міністерства НРМ
Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, асоціації, компанії НРК
Наказ про реорганізацію промислового об’єднання НРПО
Наказ про реорганізацію виробничого об’єднання НРВ
Наказ про реорганізацію підприємства НРП
Акт про ліквідацію міністерства АЛМ
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії АЛК
Акт про ліквідацію промислового об’єднання АЛПО
Акт про ліквідацію виробничого об’єднання АЛВ
Акт про ліквідацію промислового підприємства АЛП
Акт про ліквідацію міністерства і створення ліквідаційної комісії АЛМСЛК
Документація з організації процесів управління  
Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії і створення ліквідаційної комісії АЛК
Наказ про ліквідацію об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛО
Наказ про ліквідацію виробничого об’єднання і створення ліквідаційної комісії НЛВО
Наказ про ліквідацію підприємства і створення ліквідаційної комісії НЛПСЛК
Посадова інструкція категорій службовців міністерства ПІКСМ
Посадова інструкція категорій службовців промислового об’єднання ПІКСПО
Посадова інструкція категорій службовців апарату управління підприємства ПІКСАУП
Положення про міністерство ПМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом міністерства НРОКМ
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НРОК
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НРОКПО
Наказ про розподіл обов’язків між керівництвом підпри­ємства НРОКП
Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії СККАК
Статут виробничого об’єднання СВО
Статут підприємства СП
Структура і штатна чисельність міністерства СШЧМ
Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, асо­ціації, компанії СШЧК
Структура і штатна чисельність апарату управління промислового об’єднання СШЧАУПО
Структура і штатна чисельність апарату управління підприємства СШЧАУП
Штатний розклад міністерства ШРМ
Штатний розклад апарату управління промислового об’єднання ШРАУПО
Штатний розклад апарату управління підприємства ШРАУП
Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії НЗАЛК
Наказ про внесення змін у Положення про міністерство НВЗПМ
Наказ про перерозподіл обов’язків між керівництвом міні­стерства ЗПОКМ
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність міністерства НВЗСШМ
Наказ про внесення змін у штатний розклад міністерства НВЗШРМ
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців міністерства НВЗПІСМ
Наказ про внесення змін у Положення про промислове об’єднання НВЗППО
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом промислового об’єднання НВЗПКПО
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління промислового об’єднання НВЗСАУПО
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління промислового об’єднання НВЗРАУПО
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців промислового об’єднання НВЗПІСПО
Наказ про внесення змін у Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСКАОК
Наказ про внесення змін у Статут виробничого об’єд­нання НВЗСВО
Наказ про внесення змін у Статут підприємства НВЗСП
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗПО-корпорація
Наказ про внесення змін у перерозподіл обов’язків між керівництвом підприємства НВЗПОКП
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗСАУК
Наказ про внесення змін у структуру і штатну чисельність апарату управління підприємства НВЗСАУП
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НВЗШАУК
Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату управління підприємства НВЗШАУП
Наказ про внесення змін у посадову (ві) інструкцію (ії) категорії службовців та апарату управління підприємства НВЗПСАУП
Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ГПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку міністерства ПВТРМ
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії ПВТРАУК
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління промислового об’єднання ПВТРАУО
Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату управління підприємства ПВТРАУП
Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства НПНРРМ
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління корпорації, концерну, асоціації, компанії НПНРАУК
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління промислового об’єднання НПНРУПО
Наказ про перехід на новий режим роботи апарату управління підприємства НПНРАУП
Реєстраційно-контрольна картка РКК
Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян РККСГ
Документація з управління кадрами  
Анкета А
Доповнення до анкети ДА
Наказ про приймання на роботу НПР
Заява про переведення на іншу роботу ЗПІР
Подання про переведення на іншу роботу ППІР
Наказ про переведення на іншу роботу НПІР
Заява про звільнення ЗЗ
Наказ про звільнення НЗ
Графік відпусток ГВ
Заява про надання відпустки ЗНВ
Наказ про надання відпустки (зведений) ННВ(з)
Документація з оцінки трудової діяльності  
Подання про заохочення ППЗ
Подання про заохочення (зведене) НЗ(з)
Доповідна записка ДЗ
Пояснювальна записка ПЗ
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення ННДС
Наказ про накладення дисциплінарного стягнення (зведений) ННДС(з)


Список джерел

 1. Конституція України. – К., 1997.
 2. Закон України “Про Автономну Республіку Крим” // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 11. – Ст. 69.
 3. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.
 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.
 5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.
 6. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 7. Закон УРСР “Про мови в Українській РСР” // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.
 8. Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 85.
 9. Закон України “Про обов’язковий примірник документів” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 776.
 10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 114.
 11. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади” // Збірник указів Президента України. – 1992. – Жовтень-грудень. – С. 5–6.
 12. Указ Президента України “Про геральдичні знаки – емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Ст. 2113.
 13. Постанова Верховної Ради України “Про Державний герб України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про правила користування послугами поштового зв’язку” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52. – Ст. 57.

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв’язку” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 41. – Ст. 1748.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 43 – Ст. 50.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 4. – Ст. 202.
 5. ДК 010–98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД).
 6. ДСТУ 1.5–2003 Національна система стандартизації. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту стандартів.
 7. ДСТУ 2732–94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.
 8. ДСТУ 3582–97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.
 9. ДСТУ 4163–2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

1.2.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 листопада 2011 р. N 1242 Київ

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типову інструкцію з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Інструкція), що
додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади
розробити відповідно до Інструкції і затвердити у тримісячний
строк за погодженням із державними архівними установами власні
інструкції з діловодства та типові інструкції з діловодства для
однорідних за характером діяльності підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери їх управління.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і
затвердити власні інструкції з діловодства відповідно до
Інструкції.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1242

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює загальні положення щодо
функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги
до документування управлінської інформації та організації роботи з
документами в установах незалежно від способу фіксації та
відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх
підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

2. Порядок організації електронного документообігу із
застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з
електронними документами в діловодстві установи, здійснення
діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим
доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами
на інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

3. Установи організовують діловодство на підставі власних
інструкцій з діловодства (далі - інструкції установ), що
розробляються на підставі цієї Інструкції, а також регламентів та
національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію
(далі - регламенти та національні стандарти).

Технології автоматизованого опрацювання задокументованої
інформації в установі повинні відповідати вимогам інструкції
установи.

4. Відповідальність за організацію діловодства в установах
несуть їх керівники.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні
документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у
законах України, постановах Верховної Ради України, актах та
дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів України,
дорученнях Прем'єр-міністра України, актах Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі - акти
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад,
кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України (далі - запити, звернення, а
також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України), погодження
проектів нормативно-правових актів відповідають заступники
керівника установи згідно з розподілом функціональних обов'язків.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні
інших документів, а також організацію діловодства та зберігання
документів у структурних підрозділах установи відповідають їх
керівники.

5. Організація діловодства в установах покладається на їх
структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, сектори)
діловодства (документаційного забезпечення), загальні відділи,
канцелярії тощо (далі - служба діловодства).

6. Основним завданням служби діловодства є встановлення в
установі єдиного порядку документування управлінської інформації і
роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих
систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням
установленого порядку роботи з документами в структурних
підрозділах установи. Служба діловодства відповідно до покладених
на неї завдань:

розробляє інструкцію установи з діловодства та номенклатуру
справ установи;

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та
підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі,
відповідальній за ведення архіву установи (далі - архів установи);

забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними
підрозділами установи вимог інструкцій установ, регламентів та
національних стандартів;

вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в
установі та на підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до сфери її управління;

проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних
підрозділах установи, а також на підприємствах, в установах,
організаціях, що належать до сфери її управління;

бере участь у впровадженні та використанні
інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі;

здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням
документів в установі;

забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів
та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для
прийняття управлінських рішень;

організовує збереження документаційного фонду установи та
користування ним;

ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації
працівників установи з питань діловодства;

засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом
установи.

7. На служби діловодства центральних органів виконавчої влади
покладається підготовка типових інструкцій з діловодства, типових
(примірних) номенклатур справ для однорідних за характером
діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
їх управління, відомчих (галузевих) переліків документів із
зазначенням строків зберігання та погодження таких документів із
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства.

8. Організація діловодства в структурних підрозділах установ
покладається на спеціально призначену для цього особу.

II. Документування управлінської інформації

Загальні вимоги до створення документів

9. Документування управлінської інформації полягає у
створенні документів, в яких фіксується з дотриманням установлених
правил інформація про управлінські дії.

10. Право на створення, підписання, погодження, затвердження
документів визначається актами законодавства, положеннями
(статутами) установ, положеннями про структурні підрозділи і
посадовими інструкціями.

11. В установах визначається сукупність документів,
передбачених номенклатурою справ, необхідних і достатніх для
документування інформації про їх діяльність.

З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до
компетенції різних установ, можуть створюватись спільні документи.

12. Вибір виду документа, призначеного для документування
управлінської інформації (розпорядження, постанова, рішення,
протокол тощо), зумовлюється правовим статусом установи,
компетенцією посадової особи та порядком прийняття управлінського
рішення (на підставі єдиноначальності або колегіальності).

13. Документ повинен відповідати положенням актів органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
спрямовуватись на виконання установою покладених на неї завдань і
функцій.

14. Класи управлінської документації визначаються згідно з
Державним класифікатором управлінської документації (далі - ДКУД).

Одним із класів управлінської документації, що забезпечує
організацію процесів управління, є організаційно-розпорядча
документація. Реквізити організаційно-розпорядчої документації та
порядок їх розташування визначаються ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до
оформлювання документів" (далі - ДСТУ 4163-2003).

15. Документ повинен містити обов'язкові для певного його
виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме:
найменування установи - автора документа, назву виду документа
(крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до
тексту, текст, підпис.

Під час підготовки та оформлення документів можуть
застосовуватись не тільки обов'язкові, а також інші реквізити,
якщо це відповідає призначенню документа або способу його
опрацювання.

16. З метою підвищення ефективності та оперативності
організації роботи з документами однакові за змістом документи
можуть бути уніфіковані шляхом розроблення трафаретних текстів,
які включаються до збірника (альбому) уніфікованих (типових) форм
документів установи.

17. Установи здійснюють діловодство державною мовою.
Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених
законодавством про мови в Україні.

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються
українською мовою або мовою держави-адресата, або однією з мов
міжнародного спілкування.

18. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою
друкувальних засобів, здійснюється відповідно до вимог, зазначених
у додатку 1.

Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні
записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи,
дозволяється оформлювати рукописним способом.

Бланки документів

19. Організаційно-розпорядчі документи оформлюються на
бланках, що виготовляються згідно з вимогами цієї Інструкції.

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу
формату А4 (210 х 297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів).
Дозволено використовувати бланки формату А3
(297 х 420 міліметрів) - для оформлення документів у вигляді
таблиць і А6 (105 х 148 міліметрів) - для резолюцій (доручень).

Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів):

30 - ліве;

10 - праве;

20 - верхнє та нижнє.

Бланки кожного виду виготовляються на основі кутового або
поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка
розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту
однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або
прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони
розташування реквізитів) способом.

20. В установах використовують такі бланки документів:

загальний бланк для створення різних видів документів (без
зазначення у бланку назви виду документа) (додаток 2)
;

бланки для листів (додатки 3 і 4);

бланк конкретного виду документа (із зазначенням на бланку
назви виду документа) (додаток 5).

Виготовлення бланків конкретних видів документів
допускається, якщо їх кількість перевищує 200 одиниць на рік.

21. Установи розробляють бланки документів структурних
підрозділів або бланки документів посадової особи у тому разі,
коли керівник підрозділу чи посадова особа мають право підписувати
документи в межах їх повноважень, зазначених у пункті 52 цієї
Інструкції.

22. Установи, що ведуть листування з постійними іноземними
кореспондентами, можуть виготовляти бланки, реквізити яких
зазначаються двома мовами: ліворуч - українською, праворуч -
іноземною. Державний Герб України та Герб Автономної Республіки
Крим на таких бланках проставляються у центрі верхнього поля.
Бланки, що містять реквізити, викладені іноземною мовою,
використовувати в межах України не рекомендується.

23. Бланки документів повинні виготовлятися друкарським
способом на білому папері високої якості фарбами насичених
кольорів.

Залежно від характеру діяльності установи за рішенням її
керівника бланки можуть виготовлятись за допомогою комп'ютерної
техніки.

24. Види бланків, що використовуються в установі, та порядок
їх обліку визначаються інструкцією установи.

Обов'язковому обліку підлягають пронумеровані бланки.

Порядкові номери проставляються нумератором, друкарським або
іншим способом на нижньому полі зворотного боку бланка або на
лівому полі лицьового боку бланка.

Рішення про необхідність обліку бланків, виготовлених
установою за допомогою комп'ютерної техніки, приймає керівник
установи. Особи, які персонально відповідають за облік, зберігання
та використання бланків, визначаються керівником установи, про що
видається розпорядчий документ.

25. Деякі внутрішні документи (заяви працівників, доповідні
записки, довідки тощо) та документи, що створюються від імені
кількох установ, оформлюються не на бланках.

Оформлення реквізитів документів

26. Під час підготовки організаційно-розпорядчих документів
працівники установ оформляють їх з урахуванням вимог
ДСТУ 4163-2003.

Зображення Державного Герба України

27. Зображення Державного Герба України розміщується на
бланках документів відповідно до постанови Верховної Ради України
від 19 лютого 1992 р. N 2137-XII "Про Державний герб
України", Герба Автономної Республіки Крим - відповідно до
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим.

Зображення Державного Герба України, Герба Автономної
Республіки Крим розміщується на верхньому полі бланка з кутовим
розташуванням реквізитів над серединою найменування установи, а на
бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів - у центрі
верхнього поля. Розмір зображення: висота 17 міліметрів, ширина -
12 міліметрів.

Коди

28. Код установи проставляється згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

На бланках для листів зазначений код розміщується після
реквізиту "Довідкові дані про установу".

29. Код форми документа (за наявності) розміщується згідно з
ДКУД вище назви виду документа.

Рішення щодо необхідності фіксування коду форми документа
приймає керівник установи окремо щодо кожного виду документа.

Найменування установи

30. Найменування установи - автора документа повинне
відповідати найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про
неї. Скорочене найменування установи вживається у разі, коли воно
офіційно зафіксовано в зазначених документах. Скорочене
найменування розміщується (у дужках або без них) нижче повного
окремим рядком у центрі документа.

Найменування установи вищого рівня зазначається у скороченому
вигляді, а у разі відсутності офіційно визначеного скорочення -
повністю. На бланках установи, яка має подвійне або потрійне
підпорядкування, зазначаються найменування усіх установ вищого
рівня.

На бланку установи, яка одночасно підпорядкована місцевій
державній адміністрації і міністерству (іншому центральному органу
виконавчої влади), розміщується тільки найменування
держадміністрації.

Найменування філії, територіального відділення, структурного
підрозділу установи зазначається тоді, коли вони є авторами
документа, і розміщується нижче найменування установи.

Довідкові дані про установу

31. Довідкові дані про установу містять: поштову адресу,
номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку, адресу
електронної пошти тощо. Довідкові дані розміщуються нижче
найменування установи або структурного підрозділу.

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій
послідовності - назва вулиці, номер будинку, назва населеного
пункту, району, області, поштовий індекс.

Назва виду документа

32. Назва виду документа (наказ, рішення, доповідна записка
тощо) зазначається на загальному бланку друкованим чи машинописним
способом і повинна відповідати назвам, передбаченим ДКУД.

Дата документа

33. Датою документа є відповідно дата його підписання,
затвердження, прийняття, реєстрації або видання. Дата зазначається
арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число,
місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим
способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць
проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік -
чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад:
02.03.2011.

У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і
документах, що містять відомості фінансового характеру,
застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з
проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну
цифру, наприклад: 02 квітня 2011 року. Дозволяється вживати слово
"рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: 03 червня 2011 р.

Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче
підпису ліворуч. Дата документа проставляється посадовою особою,
яка його підписує або затверджує.

Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові
відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням
(резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і
направлення його до справи).

На документі, виданому двома або більше установами,
зазначається одна дата, яка відповідає даті останнього підпису.

Реєстраційний індекс документів

34. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних
позначень - індексів, які надаються документам під час їх
реєстрації.

Реєстраційний індекс складається з порядкового номера
документа у межах групи документів, що реєструються, який
доповнюється індексами, що застосовуються в установі, зокрема
індексами за номенклатурою справ, структурного підрозділу,
кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують
документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ,
тощо.

Складові частини реєстраційного індексу відокремлюються одна
від одної правобічною похилою рискою. Послідовність написання
складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно
від того, який документ реєструється, - вхідний чи такий, що
створений в установі.

Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з
порядкового номера та індексу за номенклатурою справ або іншого
індексу, що застосовується в установі, наприклад: 845/01-10,
де 845 - порядковий номер, 01-10 - індекс справи за номенклатурою.

У вихідного документа реєстраційний індекс може розміщуватися
у зворотній послідовності - індекс за номенклатурою справ (у разі
потреби може зазначатись також інший індекс, що застосовується в
установі) та порядковий номер, наприклад: 02-15/258, де 02-15 -
індекс справи за номенклатурою, 258 - порядковий номер.

З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу
може додаватися відмітка, яка складається з літер, наприклад:
120/02-15 ДСК, де ДСК застосовується для позначення документів з
грифом "Для службового користування".

Якщо документ підготовлено двома чи більше установами,
реєстраційний індекс включає індекси кожної з цих установ, які
проставляються через правобічну похилу риску в послідовності, в
якій документ підписано його авторами, наприклад: 41/68 - для
спільних розпорядчих документів або 03-14/450/02-11/208 - для
спільних листів.

Місце розташування реєстраційного індексу на документі
залежить від виду бланка та виду документа.

У разі застосування автоматизованої системи реєстрації
документів може використовуватись штрих-код. Для вихідних
документів штрих-код включає реєстраційний індекс і дату документа
та розташовується у межах, зазначених у ДСТУ 4163-2003 для
реквізитів бланку, а саме: з кутовим розташуванням реквізитів -
73 міліметри від початку першого реквізиту, з поздовжнім -
77 міліметрів.

Посилання на реєстраційний індекс і дату

35. Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс
і дату документа включає в себе реєстраційний індекс і дату того
документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є обов'язковим
і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у
спеціально відведеному місці на бланку.

Місце складення або видання

36. Відомості про місце складення або видання зазначаються на
всіх документах, крім листів. Зазначені відомості оформляються
відповідно до адміністративно-територіального поділу України. Якщо
відомості про географічне місцезнаходження входять до найменування
установи, цей реквізит не зазначається.

Гриф обмеження доступу

37. Гриф обмеження доступу до документа ("Для службового
користування", "Таємно", "Цілком таємно", "Особливої важливості")
оформляється згідно з відповідними нормативними актами і
розташовується у правій частині верхнього поля документа вище
реквізиту "Адресат" або "Гриф затвердження".

Адресат

38. Документи адресуються установі, її структурним
підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування
документа установі або її структурним підрозділам без зазначення
посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку,
наприклад:

Національне агентство з питань
державної служби

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування
установи та її структурного підрозділу наводяться у називному
відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

Державна архівна служба
Фінансово-економічне управління
Начальнику управління
прізвище, ініціали (ініціал імені)

У разі коли документ адресується керівникові установи або
його заступникові, найменування установи входить до складу
найменування посади адресата, яке наводиться у давальному
відмінку, наприклад:

Голові Державної митної служби
прізвище, ініціали (ініціал імені)

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером
діяльності установам, зазначається узагальнене найменування
адресатів, наприклад:

Центральним державним архівам

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово
"копія" перед найменуванням другого, третього, четвертого
адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більше ніж
чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням
на кожному документі тільки одного адресата.

Реквізит "Адресат" може включати адресу. Порядок і форма
запису відомостей пр

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...