Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне законодавство

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Верховенство права в сфері правосуддя.

2. Цивільний позов у кримінальній справі. Засоби забезпечення цивільного позову.

3. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі.

4. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини в системі кримінально-процесуального права.

Тема 2. Принципи кримінального процесу

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Поняття та гарантії недоторканності приватного життя людини при здійсненні кримінального судочинства.

2. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості обвинуваченого.

3. Поняття та становлення принципу диспозитивності в кримінальному судочинстві.

 

Тема 3. Учасники кримінального процесу

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його процесуальних прав і обов’язків.

2. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу.

3. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності.

4. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

Тема 4. Докази і доказування

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Речові докази.

2. Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

3. Допустимість доказів.

Тема 5. Кримінально-процесуальний примус

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Застава як запобіжний захід.

2. Затримання підозрюваного

Тема 6. Порушення кримінальної справи

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Безпосереднє виявлення злочину як привід порушення кримінальної справи.

2. Оскарження постанови про порушення справи.

3. Оскарження постанови про відмову в порушенні справи.

 

Тема 7. Досудове розслідування: загальні положення

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Процесуальний статус слідчого.

2. Забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого.

3. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

4. Діяльність слідчого щодо виявлення та усунення причин і умов злочину.

5. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого.

6. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого.

 

 

Тема 8. Слідчі дії

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

2. Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для впізнання.

3. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події злочину.

4. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.

5. Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки отриманих результатів.

Тема 9. Притягнення як обвинуваченого

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Відсторонення обвинуваченого від посади.

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового слідства

Пропоновані теми рефератів та доповідей

1. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.

2. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям.

Тема 11. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Процесуальний статус учасників провадження при застосуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів та проблеми захисту їх прав.

 

Тема 13. Судовий розгляд

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Судовий компроміс і спрощений порядок судового розгляду справи.

2. Зміна обвинувачення у суді.

3. Поняття, структура та композиція судової промови захисника.

 

Тема 14. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Вимоги до апеляції та процесуальний порядок її подання.

2. Захист прав людини при касаційному провадженні.

 

 

Тема 15. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Підстави для перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

2. Дії прокурора із відновлення справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Тема 16. Провадження у справах про злочини і суспільно-небезпечні діяння неповнолітніх. Провадження із застосування примусових заходів медичного характеру

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Особливості участі у справі захисника неповнолітнього обвинуваченого.

2.Підстави, умови і процесуальний порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

 

 

Тема 17. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду

 

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Поняття та засоби реабілітації незаконно обвинуваченої особи.

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом.

 

Тема 18. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах. Кримінальний процес зарубіжних країн

Пропоновані теми рефератів та доповідей

 

1. Форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

2. Екстрадиція обвинуваченого.

3. Розшук обвинуваченого з застосуванням можливостей Інтерполу та Європолу.

4. Верховенство права в прецедент ній практиці Європейського суду з прав людини та втіленні європейських стандартів у кримінальному судочинстві України.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема №1. Верховенство права в сфері кримінального судочинства

1. Поняття і значення верховенства права та його місце в системі принципів кримінального процесу.

2. Гарантій верховенства права в сфері правосуддя.

Тема №2. Забезпечення верховенства права в кримінальному процесі

1. Забезпечення верховенства права на досудових стадіях кримінального процесу.

2. Забезпечення верховенства права і законності при судовому розгляді справи.

Тема № 3. Гарантії прав і свобод людини в кримінальному процесі

1. Поняття і система прав і свобод людини.

2. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі.

Тема №4. Захист прав і свобод учасників кримінального процесу з використанням юрисдикції Європейського Суду з прав людини

1. Порядок звернення та розгляду справ у Європейському Суді з прав людини та

2. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини.

Тема №5. Принцип недоторканності особистого життя в кримінальному процесі

1. Поняття та гарантії недоторканності особистого життя при здійсненні правосуддя.

2. Особливості забезпечення недоторканності особистого життя людини при провадженні обшуку, виїмки та зняття інформації з технічних каналів зв’язку.

Тема №6. Презумпція невинуватості обвинуваченого

1. Зміст та юридичне визначення презумпції невинуватості.

2. Реалізація принципу презумпції невинуватості на різних стадіях кримінального процесу.

Тема №7. Диспозитивність в кримінальному процесі

1. Поняття та становлення принципу диспозитивності в кримінальному судочинстві.

2. Реалізація принципу диспозитивності на різних стадіях кримінального процесу.

Тема №8. Повага та захист честі і гідності людини у сфері правосуддя

1. Поняття система гарантій захисту честі і гідності особи в кримінальному процесі.

2. Поняття та заходи щодо компенсації моральної шкоди при провадженні судочинства.

Тема №9. Підозрюваний в кримінальному процесі

1. Поняття підозрюваного та проблеми законодавчого визначення його процесуальних прав і обов’язків.

2. Діяльність слідчого та органу дізнання щодо забезпечення прав і свобод підозрюваного.

Тема №10. Потерпілий в кримінальному процесі

1. Поняття потерпілого та проблеми законодавчого визначення його статусу.

2. Діяльність слідчого щодо захисту майнових прав потерпілого.

Тема №11. Дізнання та його форми в кримінальному процесі

1. Поняття дізнання та органи дізнання.

2. Особливості дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини.

3. Дізнання у справах про незначні злочини та злочини середньої тяжкості.

Тема №12. Слідчій в кримінальному процесі

1. Процесуальний статус слідчого.

2. Забезпечення процесуальної самостійності і незалежності слідчого.

Тема №13. Захисник в кримінальному процесі

1. Функція захисту, її зміст та особливості.

2. Процесуальний статус захисника та гарантії його діяльності.

Тема №14. Прокурор у кримінальному процесі

1. Процесуальні функції прокурора.

2. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування.

Тема №15. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

1. Поняття, умови і засоби забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

2. Забезпечення безпеки свідка, потерпілого та інших учасників процесу.

Тема №16. Процесуальна форма порушення кримінальної справи

1. Приводи і підстави порушення кримінальної справи.

2. Прийняття рішення про порушення справи.

Тема №17. Допустимість доказів

1. Поняття і зміст доказів.

2. Умови допустимості доказів для використання в кримінальному процесі.

Тема №18. Реалізація результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі

1. Поняття оперативно-розшукової інформації та значення її результатів.

2. Реалізація оперативно-розшукової інформації при провадження дізнання і досудового слідства.

Тема №19. Процесуальні документи слідчого на досудовому слідстві

1. Поняття, види, форма і зміст процесуальних документів слідчого.

2. Логіка, мова і стиль процесуальних актів слідчого.

Тема №20. Допит свідка

1. Поняття свідка та особливості його допиту..

2. Процесуальні правила та тактика допиту свідка.

Тема №21. Затримання особи в кримінальному процесі

1. Підстави і умови затримання особи запідозреної у вчиненні злочину.

2. Забезпечення прав підозрюваного при затриманні.

Тема №22. Допит підозрюваного

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних.

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

Тема №23. Допит обвинуваченого

1. Процесуальний порядок допиту та гарантії отримання достовірних даних.

2. Допустимість тактико-психологічних прийомів впливу при допиті.

Тема №24. Процесуальна форма очної ставки

1. Поняття, підстави та види очної ставки.

2. Процесуальний порядок очної ставки.

Тема №25. Пред’явлення для впізнання

1. Поняття та види пред’явлення для впізнання.

2. Пред’явлення для впізнання людини.

3. Забезпечення безпеки учасників процесу при пред’явленні для впізнання.

Тема №26. Огляд місця події на досудовому слідстві

1. Поняття та загальні правила огляду.

2. Провадження огляду місця події.

Тема №27. Огляд трупа

1. Поняття та загальні умови огляду.

2. Провадження огляду трупа.

Тема №28. Освідування

1. Поняття та форми освідування.

2. Слідче та судово-медичне освідування.

Тема №29. Обшук в житлі та іншому приватному володінні особи

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави обшуку.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №30. Виїмка на досудовому слідстві

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №31. Відтворення обстановки і обставин події злочину

1. Поняття та зміст відтворення обстановки і обставин події злочину.

2. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події злочину.

Тема №32. Судово-медична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення судово-медичної експертизи.

2.Провадження експертизи та оцінка її результатів..

Тема №33. Судово-психіатрична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення судово-психіатричної експертизи.

2.Провадження експертизи та оцінка її результатів..

Тема №34. Криміналістична експертиза на досудовому слідстві

1. Призначення криміналістичної експертизи.

2.Провадження експертизи та її значення в розкритті і розслідуванні злочинів.

Тема №35. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

1. Поняття, фактичні та юридичні підстави виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.

2. Процесуальний порядок провадження та документування слідчої дії.

Тема №36. Зняття інформації з каналів звязку в кримінальному процесі

1. Поняття, зміст та підстави зняття інформації з технічних каналів зв’язку.

2. Порядок зняття інформації з технічних каналів зв’язку та перевірки отриманих результатів.

Тема №37. Взяття під варту в кримінальному процесі

1. Поняття та фактичні підстави взяття обвинуваченого під варту.

2. Прийняття та виконання рішення про взяття обвинуваченого під варту.

Тема №38. Застава як запобіжний захід

1. Поняття та фактичні підстави обрання застави в якості запобіжного заходу

2. Прийняття та виконання рішення про обрання застави в якості запобіжного заходу

Тема №39. Закінчення розслідування направленням справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності

1. Поняття та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності

2. Закінчення розслідування та закриття справи за нереабілітуючими підставами.

Тема №40. Екстрадиція обвинуваченого

1. Поняття, форми та правові засади екстрадиції.

2.Підстави, умови т порядок екстрадиції обвинуваченого

Тема №41. Судовий компроміс в кримінальному процесі

1. Поняття та форми судового компромісу

2. Закриття кримінальної справи за примиренням потерпілого і обвинуваченого та за умови дійового каяття.

Тема №42. Відшкодування матеріальної та компенсація моральної шкоди в кримінальному процесі

1. Поняття матеріальної та моральної шкоди

2. Розгляд та забезпечення цивільний позову в кримінальному процесі

Тема №43. Судова промова захисника

1. Поняття, структура та композиція судової промови захисника

2. З’ясування фактичних обставин справи та аналіз і оцінка доказів в судовій промові захисника

Тема №44. Реабілітація в кримінальному процесі України

1. Поняття та засоби реабілітації

2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокурором і судом

Тема №45. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини та впровадження європейських стандартів у кримінальному судочинстві України

1. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини як джерело кримінально-процесуальних норм

2. Перспективи розвитку кримінально-процесуального законодавства України х урахуванням рішень Європейського Суду з прав людини

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основною формою занять з дисципліни «Кримінально-процесуальне право України» є лекція. Вона призначена для засвоєння теоретичного матеріалу і проводиться викладачами, а також провідними науковцями або запрошеними фахівцями.

Основна задача студента на лекції – учитися аналізувати нормативно-правові акти та теоретичні концепції, що викладаються лектором. На лекції необхідно вести конспект, що створює сприятливі умови для запам’ятовування почутого, тому що в цьому процесі бере участь слухова, зорова і моторна пам’ять. Але обов’язковою умовою, що сприяє запам’ятовуванню, є розуміння студентом матеріалу, що викладається, використання логічної пам’яті.

Семінарські і практичні заняття мають закріпити і поглибити знання отримані на лекції та під час самостійної роботи студента, спрямовуватись на відпрацювання вмінь і навичок. Для поглиблення знань з даного курсу та здобуття навичок самостійного наукового дослідження студентам може бути запропоновано підготувати доповідь або реферату.

Заняття з кримінально-процесуального права проводяться на основі раціонального поєднання активних форм і методів навчання з практичною направленістю занять. Значна частина практичних занять, зокрема, з теми "Слідчі дії" і "Судове слідство" проводиться з застосуванням ділових ігор, за результатами яких слухачі приймають відповідні юридичні рішення та складають процесуальні документи. Перелік обов'язкових документів, які складають слухачі, встановлюється кафедрою, а їх перевірка входить у систему модульного й поточного контролю знань.

Вивчення курсу завершується іспитом. Кримінально-процесуальне право є дисципліною, з якої складається державний екзамен.

Основними формами контролю за успішністю студентів є залікз тем 1-7, екзамен з усіх тем дисципліни.

За результатами вивчення кримінального процесу студенти складають державний екзамен.

До інших (поточних) форм контролю належать:

- оцінка виступів студентів на практичних заняттях;

- перевірка контрольних робіт;

- захист курсових робіт (7 семестр);

- співбесіда викладача зі студентами на консультації, під час відпрацювання пропущених практичних занять; перевірка індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль.

Підсумкова оцінка проставляється після завершення викладання дисципліни та визначається за результатами модульних контролів.

При незадовільній оцінці з будь-якого залікового модуля студент має складати екзамен з дисципліни.

Студенти, які бажають підвищити підсумкову оцінку за результатами модульного контролю, мають право складати екзамен.


 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

Модуль 1
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 1
т. 1 т. 2
       
Модуль 2
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 2
т. 3
Модуль 3
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 3
т. 4 т. 5
       
Модуль 4
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 4
т. 6 т. 7
       

 

Модуль 5
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 5
т. 8
Модуль 6
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 6
т. 9 т. 10 т. 11 т. 12 т. 13
             
Модуль 7
Аудиторні заняття Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль
Змістовий модуль 7
т. 14 т. 15 т. 16 т. 17 т. 18
             

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...