Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історія розвитку геосинклінальних складчастих областей

 

Атлантичний пояс. Включає Північноатлантичну і Мексикано-Апалацьку геосинклінальні області. Розвиток їх у ранньому палеозої був подібним. Найбільш вивчена будова нижнього палеозою в межах Великобританії та Ірландії.

У кембрійський період осадові відклади є розповсюдженими локально. Відклади ордовику поширені більш широко, ніж кембрійські. Вони прослідковуються в Уельсі і Центральній Англії, Північній Англії і Шотландії. Відклади силуру поширені у Великобританії та Ірландії. Основні області розвитку силурійських відкладів - Уельс, Англія, Південна Шотландія. Це теригенні і карбонатні породи, вулканічні практично відсутні. Нижньопалеозойські породи прорвані інтрузивами основного і кислого складу (Шотландія і Ірландія). Гранитні масиви проривають складчасті комплекси. В кінці раннього палеозою завершує розвиток Грампіанська геосинкліналь, яка почала свій розвиток у протерозої. У ранньому ордовику зафіксовано максимальне поглиблення морського осадконакопичення. На кінець силуру прогини замкнулися, завершується процес морського осадконакопичення. Шари нижньопалеозойських порід зминаються у складки (ерійська фаза складчатості). Складчасті споруди, які утворилися на межі силуру і девону називаються каледонськими складчастими спорудами або каледонідами. Підняття споруд у пізньому силурі призвело до висушення в кінці епохи великих територій на півночі Атлантичного поясу. Наявність у зоні зчленування Атлантичного поясу з Північноамериканською і Східноєвропейською давніми платформами пологих насувів (шарьяжів) вказує на переміщення великих мас порід у горизонтальному напрямку.

Середземноморський пояс. На початку раннього палеозою конфігурація Середземноморського поясу повторює пізньокембрійську. Його умовно поділяють на дві геосинклинальні області: Європейську і Азіатську. З Середземноморським поясом близько пов'язана складчаста споруда Циньлина, яка поділяє Північнокитайську і Південнокитайську платформи. Нижній палеозой в Циньлині представлений десятикілометровою товщею теригенних порід. Геосинклінальні системи, які існували на території Середземноморського поясу у ранньому палеозої своє формування не завершують і продовжують у пізньому палеозої. Вважається, що в цей час існує океан палео-Тетис, який відокремлює Східноєвропейський континент від Гондвани.

Урало-Монгольський пояс. На початку раннього палеозою існують складчасті споруди байкалід, геосинкліналі зберігаються в центрі поясу. У ранньому палеозої характерними є завершення геосинклінального розвитку в різний час і утворення складчастих областей каледонід. Також існують території, на яких до кінця ранього палеозою ще не завершується геосинклінальний розвиток.

Тихоокеанський пояс охоплює западину Тихого океану. В межах його виділяють області складчастості різні за віком. На початку раннього палеозою доокеанський пояс має однорідну будову - це геосинкліналі. В кінці раннього палеозою в деяких областях геосинклінальний розвиток завершується і утворюються складчасті системи - каледоніди.

 

Платформи

 

Існує чотири платформи: Східноєвропейська, Сибірська, Північно-Американська, Гондвана. В ранньому палеозої відбувається їх опущення, в кінці ранього палеозою йде процес їх підняття.

 

Тектонічні рухи земної кори

 

У кембрію і ранньому ордовику йдуть процеси опущення, у пізньому ордовику - силурі характерні процеси підіймання, які призводять до осушення великих ділянок платформ. У ранньому палеозої відбулося три фази складчатості: салаїрська, таконська, ерійська.

 

Осадконакопичення

 

Характерним є морське осадконакопичення і в геосинклінальних областях, і на платформах, які були вкриті мілкими морями і в яких йшло накопичення теригенних і карбонатних мулів, пісків. Утворюються рифи (північні платформи). Гондвана вкрита морем по периферії, є ознаки зледенінь.

 

Клімат

 

У ранньому палеозої набув розвитку теплий, аридний клімат. Але на фоні цього відбувалася диференціація кліматичних зон. У кембрію аридна зона, положення якої фіксується розвитком гіпсів і кам'яної солі, доломітів і червонобарвів, витягується широкою полосою з Аравії і Ірану через Східну Сибір у Канаду. З обох сторін від неї розташувались зони гумідного клімату, показниками якого є кембрійські марганцеві і залізні руди, боксити. В ордовику - силурі аридна зона тягнеться від Прибалтики до Східного Сибіру і через Північний пояс у Канаду і США. По обидві сторони були зони теплого вологого клімату (рештки теплолюбивих форм безхребетних).

 

Корисні копалини

 

З відкладами кембрію пов'язані родовища фосфоритів у Казахстані, кам'яної солі на Сибірській платформі, бокситів Східної Сибірі, залізних руд у Горній Шорії, хромітів, руд міді, нікелю, кобальту в Норвегії, поліметалів та молібдену у Східній Сибірі. До ордовикських відкладів приурочені родовища нафти і газу на Північно-Американській платформі. До силурійських комплексів відносять великі запаси кам'яної солі на Північно*Американській платформі і залізистих шамозит-гематитових руд в США, марганцю в КНР, рідких металів (Аппалачі, Східна Сибір), золота.

 

Контрольні запитання

 

1 Органічний світ раннього палеозою.

2 Які платформи існували у ранньому палеозої?

3 Які геосинклінальні області виділяють у ранньому палеозої?

4 Корисні копалини раннього палеозою.

5 Чим закінчився каледонський етап складчастості?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-26

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...