Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історія розвитку Землі у мезозойську еру

 

Мезозойська ера поділяється на три періоди: тріасовий, юрський і крейдовий. Тривалість 180 млн.років.

 

8.5.1 Органічний світ

 

У мезозої є дуже різноманітним. В морях раннього тріасу з'являються іхтіозаври, в середньому тріасі плезіозаври. Серед безхребетних домінують спіріферіди і ортоцератіди; серед хребетних - стегоцефали. Розповсюджені амоноідеї (головоногі). Збільшується чисельність видів двостулок і гастропод. Белемніти зустрічаються рідко, загін аулацоцеріда. Керівними формами тріасу є халобіа, даонела, монотіс, клара. Серед черевоногих загін месогастропода досягає розквіту. В середньому тріасі з'являються шестипроменеві корали. На суші збільшується кількість видів голонасінних рослин. Широке розповсюдження отримали папороті. Зростає значення рептилій і відбувається скорочення амфібій. У середньому тріасі з'являються динозаври, у пізньому - перші ссавці. На протязі мезозою одні форми розквітають, інші видозмінюються, треті відмирають.

У пізній юрі відомі вже поодиничні знахідки перших птиць архаеоптеріс. Існує багато видів комах.

У кінці мезозойської ери багато різних видів організмів вимирає. Існує версія, що мали місце планетарні зміни середовища. Йде мова про космічні причини екологічної катастрофи. Однак не всі види вимерли одночасно. Деякі залишились існувати і дотепер.

 

Структура земної кори

 

На початку мезозою завершують розвиток Арктичний, Атлантичний і Урало-Монгольский пояси, деякі ділянки Середземноморського і Тихоокеанського поясів, які перетворились на молоді платформи. Існує дві гігантські платформи: у північній півкулі - Лавразія, у південній - Гондвана. Між ними розташовані геосинклінальні області Середземноморського поясу, які в мезозойську еру були зайняті океаном Тетис.

 

Історія розвитку геосинклінальних областей

 

Середземноморський пояс. У мезозої герцинський орогенез призводить до замикання геосинклінальних прогинів. У внутрішніх частинах поясу йде дроблення кори і закладання нових геосинклінальних прогинів.

Тихоокеанський пояс. Більшість його частин у мезозої зазнає геосинклінального розвитку. Тихий океан оточують геосинклінальні області. На деяких частинах зовнішньої частини поясу розташовані молоді платформи.

Урало-монгольський пояс. На початку мезозою Урало-Монгольський пояс переутворюється у складчасту споруду, яка поєднює Східноєвропейську, Сибірську, обидві Китайські давні платформи в єдиний материк - Лавразію. В західній частині поясу відбувається прогин і формується платформний чохол Тімано-Печорської, Західносибірської, на півночі - Туранської плити. Центральна частина Урало-Монгольського поясу в мезозої являє собою Центральноазіатське підняття. У східній частині поясу Зейсько-Буреїнська западина, западина Сунляо у мезозої досягають значних розмірів.

Атлантичний пояс. Зберігається платформовий режим, який встановився в кінці палеозою. В північній частині поясу на межі мезозою і кайнозою відбуваються процеси проявлення магматизму. Утворюється западина Північної Атлантики, яка поділяє Лавразію на дві частини: Євроазіатську і Північноамериканську.

 

Платформи

 

Східноєвропейська платформа. На всій території Східноєвропейської платформи відклади мезозою розповсюджені широко, тобто в цей час йде її прогин. Осадконакопичення відбувається в умовах суші (раній тріас - рання юра), в умовах епіконтинентального басейну (пізня юра - крейда).

Сибірська платформа. В мезозойську еру більша частина Сибірської платформи являє собою суходол.

Північноамериканська платформа. Також більша її частина в мезозої є суходолом. Але вздовж кордильєрської геосинклінальної області існує велика область низини, де розповсюджені породи мезозою - палеозою.

Гондвана. В кінці палеозою починається, а в мезозої продовжується розпад Гондвани. Виникають западини Атлантичного і Індійського океанів. Існує декілька версій розпаду Гондвани. Це могло відбутися шляхом опущення великих ділянок материка і океанізації їх кори з утворенням нині існуючих океанів. У мезозої існували континентальні умови і йшли процеси денудації.

 

Океани

 

Історія океанів вивчена, тільки починаючи з мезозою.

Тихий океан. Осадові породи дна океану залягають на базальтах юрського віку. Можливо під базальтами залягають давні вулканічні і метаморфізовані осадові породи. В межах западини океану існують підняття і котловини. Виділяється Східнотихоокеанський хребет, який починає формуватися в пізній крейді. Тектонічні рухи супроводжуються деструкцією кори, утворенням розломів і виливом базальтових лав.

Атлантичний океан. Западина океану межує з молодими і древніми платформами і йде по розломах в основі континентального схилу. Найбільш давніми породами Атлантичного океану є ранньоюрські породи. Існує гіпотеза розсування океанічного дна, оскільки на протилежних краях океану встановлені осади рифтової зони (ембріон Атлантики). Морський басейн почав розсуватися з ранньої юри в Північній Атлантиці і з апту - в Південній.

Індійський океан. У кінці тріасу - юри починається опущення в області Мозамбіцького прогину і розсув континентальних прогинів, які супроводжуються проявами магматизму. Наймолодші породи - на Серединно-Індоокеанічному хребті, давні шари юри - ранньої крейди - на периферії. Серединно-Індоокеанські хребти з'єднуються з Серединно-Атлантичним хребтом і Східнотихоокеанським, утворюючи єдину планетарну систему.

Північний льодовитий океан. Дно складає субокеанічна кора. Навкруги океану розташовані палеозойські і мезозойські геосинклінальні структури. Структури з континентальною корою виступають над рівнем води у вигляді островів і архіпелагів.

 

Тектонічні рухи

 

У період раннього тріасу завершуються герцинські складкоутворюючі рухи в межах Урало-Монгольського і Тихоокеанського поясів. На давніх платформах йдуть процеси трапового магматизму. В середньому тріасі відбувається підняття материків і скорочення площин морського осадконакопичення.

У мезозойський період йде процес розпаду Гондвани і формування на місці континентів океанічних западин. На межі мезозою і кайнозою виникають процеси складкоутворення, які призводять до відмирання геосинклінального режиму в деяких складчастих областях, регресіям на платформах і в геосинклінальних областях.

 

Клімат

 

Широко розповсюджені зони аридного клімату, про що говорять осади пустель і солерідних лагун у ранньому і середньому тріасі. В пізньому тріасі клімат зволожується; розповсюджені кори хімічного вивітрювання. В ранній і середній юрі існує теплий вологий клімат (широко розповсюджені вугленосні товщі). Виділяють дві зони: помірно вологу (Сибірську) і тропічно вологу (Індо-Європейську). У пізній юрі йде аридизація клімату. В ранній крейді зона північного аридного клімату близька до сучасних границь. У пізній крейді йде процес зволоження клімату при збереженні кліматичних зон.

 

Корисні копалини

 

У мезозої з осадовими відкладами пов'язані родовища вугілля, нафти, газу, фосфоритів, оолітових залізних руд, бокситів. З вулканічними товщами - колчеданні родовища міді. Родовища молібдену, вольфраму, свинцю, цинку пов'язані з епохами складкоутворення і магматизмом на Китайській, Сибірській платформах. З трапповим магматизмом на давніх платформах пов'язані мідно-нікелеві родовища; алмази - з продуктами ультраосновної магми.

Контрольні запитання

 

1 Яким був органічний світ у мезозої?

2 Створенням яких западин завершилась кимерийська епоха складчатості?

3 Чи існує наприкінці мезозою суперплатформа Гондвана?

4 Корисні копалини мезозою.

5 Чим закінчився киммерійський етап складчастості?

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-26

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...