Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


НОРМАЛЬНЕ ТА ДЕТОНАЦІЙНЕ ЗГОРАННЯ

Теплота згорання впливає на його витрати, потужність двигуна.Чим більше теплоти одержано при згоранні палива, тим більшу потужність можна вилучити з двигуна, тим менші питомі витрати палива.

Теплота згорання палива залежить від його хімічного складу, від співвідношення Н і С.

Найвища температура згорання має водень .

Низькооктанові бензини (велика кількість парфінових вуглеводнів) мають біільш високу теплоту згорання ніж високооктанові, які мають ароматичні вуглеводні.

Зпідвищенням густини вуглеводнів та палив масова теплота згорання зменшується.Теплоту згорання знижує також кисень, що міститься в паливі.

Згорання вважається нормальним, коли суміш бензина з повітрям згорає при середніх швидкостях поширення фронту полум’ я від 15до 30-35 м/с. У цьому випадку двигун працює економічно.

Процес згорання палива умовно подиляють на кілька фаз.(основн фаза, фаза догорання).

Коли швидкість поширення полум’ я різко зростає(майже в 100 разів) і досягає 1500-2000 м/с виникає дотонаційне згорання, що характеризується нерівномірним протіканням процесу, виникненням ударної сили.при цьому реакція окислювання проходить не цілком і в газах, що відробили виявляються продукти неповного згорання палива.

Детонація приводить до втрати потужності двигуна черезнеповноту згорання. При цьому різко підвищується температура головок циліндра охолодної рідини,а в газах з’ являються задимлення .

Коли детонує 5%, суміші з’ являються зовнішні ознаки детонації, якщо детонує 10-12% суміши, спостерігається детонація середньої інтенсивності, 18-20%-це сильна детонація.

При цьому виникає характерний різкий металевий стукіту циліндрах, тряска двигуна, перегрів, з’ являється чорний дим газів, що відпрацювали.

 

ОКТАНОВЕ ЧИСЛО. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА. МАРКИ БЕНЗИНІВ

Одним із основних показників якості, що визначають придатність для того чи іншого двигуна, є його антидетонаційна стійкість. Цей показник входить до маркірування бензину.

На детонаційне згорання найбільш впливає якість палива, тобто його хімічний склад .

Найбільшу детонаційну стійкість мають ароматичні та ізопарафінові вуглеводні, найменшу - n-парафінові вуглеводні. З збільшенням молеулярної маси вуглеводнів їх детонаційна стійкість зменшується в наслідокподовження парафінових лапут.

Для оцінки антидетонаційних властивостей бензину (детонаційної стійкості )прийнята умовна одиниця — октанове число.

Сутність метода полягає в порівнянні детонаційної стійкості палив з детонаційною стійкістю суміш еталонних.

Еталонні палива підбирають шляхом складання, змішування двох хімічно чистих вуглеводнів ізооктану і n-гептану.

Детонаційна стійкість ізооктану -100, а n-гептану - 0. Підбирають суміш і порівнюють детонаційну стійкість суміш і палива.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 

Полянський С.К. Експлуатаційні матеріали: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.К.Полянський, В.М.Коваленко – К.:Либідь, 2003. – с. 30 - 64

ВИКЛАДАЧ– Донець Т.А.


ЛЕКЦІЯ № 5 (2 год.)

ТЕМА:Дизельні палива

МЕТА:

- навчальна: сформувати загальне уявлення про дизельні палива, їх властивості та застосування;

- розвиваюча: уміння працювати зі схемами, таблицями і рисунками;

- виховна: виховувати інтерес до вивчення курсу.

ОБЛАДНАННЯ:дошка, плакати з рисунками.

ПЛАН

1. Експлуатаційні вимоги до якості автомобільних дизпалив.

2. Оцінка якості диз. палива за показниками їх фізичних властивостей

3. Згорання суміші, та оцінка самоспалахування, цетанове число

4. Вплив властивостей дизпалива на утворення відкладень у двигуні.

5. Маркування дизельних палив

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИЗПАЛИВ

Дизельні двигуни широко застосовані в усіх галузях народного госпадарства. Основна їх перевага – висока економічнісь, менші витрати пального в порівнянні з бензиновими двигунами, більша надійність у роботі.

Але є великий недолік – обмежена сировинна база порівняно з бензином. Диз. паливо одержують в основному після прямої (атмосферної) перегонки та каталітичного крекінгу.

Дизельне паливо – це складна суміш насичених парафінів (20-40%), нафтенових (20-60%), ароматичних (20-40%). Диз. паливо- це горюча рідина, вибухонебезпечна. Диз. паливо – це малотоксична речовина, але вона подразнює слизову оболонку і шкіру людини.

Для того щоб забезпечити надійну, економічну і довговічну роботу двигуна, паливо повинно відповідати тактм вимогам:

- добре прокачуватися для безперебійної і надійної роботи насоса високого тиску (мати оптимальну в‘язкість, необхідні низькотемпературні властивості, не містити води і механічних домішок);

- забезпечувати тонкий розпил і гарне сумішоутворення, для чого потрібні в‘язкість і фракційний склад;

- цілком згоряти, не створюючи сажистих речовин, щоб двигун легко запускався і ”м’яко” працював (залежить від хімічного і фракційного складу, в'язкості);

- не викликати підвищеного нагароутворення на клапанах, каблучках і поршнях, закоксовування форсунки і зависання голки розпорошувача (залежить від хімічного і фракційного складу, засобів і глибини відчищання);

- не викликати корозії резервуарів, паливопроводів, деталей двигуна (визначається кількістю сірчастих з’єднань, органічних і мінеральних кислот, води);

- при спалюванні виділяти можливо більшу кількість тепла і бути стабільним (на змінювати властивості при тривалому збереженні).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...