Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


В’ЯЗКІСНО – ТЕМПЕРАТУРНІ, ЗМАЩУВАЛЬНІ, ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСМІСІЙНИХ МАСЕЛ

Високі експлуатаційні властивості трансмісійних масел забезпечуються якісною основою масла, комплексом присадок, введенням у склад масла рослинних та синтетичних масел. Широко застосовуються запущені масла, які мають кращі в’язкісно – температурні властивості порівняно з незагущеними маслами.

В'язкісно -температурні властивості

В'язкість масла при низьких температурах повітря повинна бути такою, щоб можна було почати рух без попереднього розігрівання масел у вузлах та агрегатах трансмісії.

Зменшення в'язкості сприяє його текучості, надходження у масляні канали підшипників коробок передач та ведучих мостів, тощо. Але із зменшенням в’язкості зменшується несуча здібність масленої плівки. Наприклад, при змінах в'язкості з 5ммг/с при 100°С до 30ммг/с в умовах міського руху ККД трансмісіі спадає на 2 %. Для отримання масел з в'язкісно – температурною кривою в них додають в’язкосні присадки полімери (поліізобутилен та поліметакрилат з молекулярною масою 3000-5000). Полімеризагусники застосовують і для виготовлення універсальних всесезонних трансмісійних масел на основі високоочищених базових масел (з метою зниження динамічної в’язкості масел при низьких температурах, коли в наявності немає зимових, північних та арктичних сортів, практикують додавання до масел зимового або арктичного дизельного пального). По зарубіжним даним розбавлення трансмісійних масел на 20-30% дозволяє забезпечити їх працездатність навіть при тампературах навколишнього середовища до –55° – 77°С.

Змащувальні властивості.

Для забезпечення меншого зносу високонапружених зубчастих передач трансмісійні масла повинні мати добрі змащувальні властивості. Масляність трансмісійних масел залежить від їх складу, який визначається методом добування: шляхом змішування малов’язких масел з залишковими маслами або з екстрактом (смолкою), яка утворюється після селективної очистки, в яких зберігаються природні поверхнево – активні речовини, які знаходяться в вихідній речовині. Підвищенню мастильних властивостей трансмісійних масел сприяє додавання антифрикційних, протизносних та протизадирних присадок.

Роль антифрикційних присадок – зниження або стабілізація коефіцієнта тертя. Для цього використовують речовини, які мають поверхневу активність: тваринні або рослинні жири, жирні кислоти та їх ефіри, нафтенові кислоти, мила жирних кислот.

Якщо протизносні присадки застосовують для запобігання інтенсивного зносу поверхонь при нормальних режимах тертя, коли ще зберігається маслена плівка, то| протизадирні присадки при надвисоких навантаженнях, коли ще зберігається маслена плівка, то протизадирні присадки при надвисоких навантаженнях, коли гранична плівка руйнується внаслідок надлишкового виділення тепла в зоні тертя. Вони запобігають засідання поверхонь тертя, утворюють на них тонкі плівки, ізолюють деталі і запобігають заварювання та засідання зубів шестерень.

Мастильні властивості масел поліпшують органічні речовини (сірка, фосфор, галоід та азотовмісні сполуки), металоорганічні сполуки свинцю, цинку, алюмінію, молібдена, вольфрама, складні сполуки( в їх молекулі міститься одночасно декілька активних елементів: сірка, хлор, фосфор).

Протикорозні властивості

Ряд деталей агрегатів трансмісії автомобілів виготовляють (на мідній основі металокераміка) з кольорових металів, сплавів, які містять олово та інші. Внаслідок їх хімічної взаємодії з кислими продуктами виникають процеси корозії. Ці продукти утворюються в процесі окислення масел. Корозію можуть викликати також протизадирні та протизносні присадки. Підвищені робочі температури посилюють процес корозії. Треба враховувати, що значне ураження корозії відповідальних деталей з мідних сплавів може бути причиною серйозних порушень роботи агрегатів трансмісії. Щоб запобігти або зменшити корозійні процеси вводять антикорозійні присадки, оскільки антиокисні та миючі присадки гальмують окисні процеси, їх можна розглядати як і антикорозійні.

 

МАРКИ ТРАНСМІСІЙНИХ МАСЕЛ

На трансмісійні масла, що використовують для змащування агрегатів трансмісії автомобілів, тракторів, тепловозів, сільськогосподарських, дорожніх, будівельних машин введено позначення за ГОСТ 174792-85, яке складається з групи знаків. Перша група позначається літерами "ТМ" – трансмісійне масло, друга група – цифрами і характеризує належність до групи масел за експлуатаційними властивостями, третя група – цифрами і характеризує клас в'язкості (значення кінетичної в'язкістю при 100°С ). За кінетичною в'язкістю при 100°С трансмісійні масла поділяють на чотири класи : 9,12,18,34.

 

Таблиця 1

Клас в'язкості Кінематична в'язкість при 100°С, ммг/с (сет) Температура °С, при якій динамічна в'язкість не перевищує 150 масс, не вище.
6 – 10,99 – 45
11 – 13,99 – 35
14 – 24,99 – 18
25 – 41,00

 

Марки трансмісійних масел

ГОСТ 17479 – 85 складається з групи знаків:

- перша група знаків – ТМ – трансмісійне.

- друга група знаків – цифри, які характеризують належність до групи масел за експлуатаційними властивостями.

- третя група – цифри в’язкість при температурах °С, їх чотири класи 9, 12, 18, 34.

Наприклад: ТМ5 – 9з

ТМ – трансмісійне, 5 – група за експлуатаційними властивостями, 9 – клас в’язкості, з – масло згущене.

За експлуатаційними властивостями трансмісійні масла поділяють на п’ять груп: 1, 2, 3, 4, 5. Перша група масел передбачає випуск масел, без присадок, друга - з протиспрацьовувальними присадками, третя - з протизадирними присадками помірної ефективності, четверта - з протизадирними високої ефективності, п'ята - з протизадирними і протиспрацьовувальними високоефективними присадками і багатофункціональними композиціями. Перші три групи масел призначені для різних видів передач, за винятком гіпоїдних, а їх використання відрізняється граничним значенням тиску і температури в об'ємі масла, які становлять для першої групи до 1000 МПа і 90°С відповідно, для другої - до 2000 МПа і 120°С, для третьої - до 2500 МПа і 150°С .

Четверта група трансмісійних масел може використовуватись для гіпоїдних передач, якщо тиск не перевищує 3000 МПа і температура становить 150°С. П'ята група масел призначена для роботи в гіпоїдних передачах, що мають великий тиск (вище 3000 МПа і температуру в об'ємі до 150°С). Найбільш масовими маслами для гіпоїдних передач є масла п'ятої групи, для спірально-конічних є масла першої групи.

Масла першої групи не повинні використовуватися для автотракторної, дорожньо-будівельної та іншої сучасної техніки. Існує ще закордонна класифікація SАЕ (в'язкість) й АРІ (мастильні властивості). SАЕ- спілка американських автомобільних інженерів. АРІ- американський нафтовий інститут. Класифікація трансмісійних масел за ГОСТ 174792-85, яка відповідає позначенням, прийнятим у нормативно-технічній документації (НТД), тобто найнижчі експлуатаційні властивості має масло ТСп-10 застосовується всесезонно в північних районах для змащування прямозубчастих, спірально-конічних та черв'ячних передач при температурах повітря до 30-35°С. Масла SАЕ-75W, SАЕ-80W, SАЕ-85n і відповідні сорти всесезонних масел SАЕ-80/790 ,80W/140, SАЕ 85/140 рекомендуються для використання як сезонні або всесезонні. Для позначення масел з підвищеними протизадирними властивостями є індекс ЕР (Еxtreme Рressure) або HD (Неаvу Dutу), наприклад замінником масел ТАД-17И може бути масло SАЕ 80W/90 або Spirax HD.

Передбачено випуск літніх і зимових сортів трансмісійних масел. W – зимні. В останні роки намітилася тенденція поширення використання всесезонних трансмісійних масел, що мають подвійне позначення 75W – 90. (Класс в’язкості). За класифікацією API трансмісійні масла поділяють на 5 груп, залежно від конструкції механізмів, умов їх використання, типу присадок.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 

Полянський С.К. Експлуатаційні матеріали: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.К.Полянський, В.М.Коваленко – К.:Либідь, 2003. – с. 173 - 181

ВИКЛАДАЧ– Донець Т.А.


 

ЛЕКЦІЯ № 9 (2 год.)

ТЕМА:Автомобільні пластичні мастила, їх хімічний склад, експлуатаційні властивості

МЕТА:

- навчальна: сформувати загальне уявлення про автомобільні пластичні мастила, їх хімічний склад, експлуатаційні властивості;

- розвиваюча: уміння працювати зі схемами, таблицями і рисунками;

- виховна: виховувати інтерес до вивчення курсу.

ОБЛАДНАННЯ:дошка.

ПЛАН

1. Пластичні мастила загальні відомості.

2. Вимоги до експлуатаційних властивостей мастил.

3. Склад мастил.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...