Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Причини, що збільшують витрати палива, мастильних матеріалів, технічних рідин досить різноманітні. Вони проявляються під час транспортування, зберігання, заправки ними машини, ТО.

Втрати залежать як від властивостей нафтопродуктів (випаровування, присипання до стінок та зміною їх якості).

Фізико-хімічні властивості палив і мастил не дозволяють повністю позбавитися їх втрат. Тому на втрати під час транспортування, зберігання і видачі ПМП встановлені норми, які залежать від властивостей продуктів і кліматичних умов.

Втрати можна зменшити:

- застосування централізованого завезення нафтопродуктів

- справні резервуари

- механічні засоби заправки мастил.

Під час випаровування бензину втрачаються легкі фракції (це призводить до погіршення якості бензину), 0,4 теплота згоряння знижується.

Внаслідок коливання t навколишнього середовища і зміна об’єму палива відбувається «дихання» резервуарів.

1 Заглиблення резервуарів

Економія та раціональне використання ПМП у двигунах внутрішнього згоряння можуть бути досягнуті трьома комплексним засобами:

- удосконалення конструкції двигуна;

- підвищення якості палива і ПМП;

- удосконалення технічного обслуговування, ремонту.

Можна скласти ланцюг, систему:

Двигун → ПМП → експлуатація

Кожна ланка складається з окремих елементів з прямими та зворотними зв’язками.

На ланку двигуна впливає якість його конструкції, палива, технічний стан двигуна.

На ланку ПМП теплоти згоряння палива ОЧ схильність до самозаймання, фракційний склад, t-властивості.

На ланку експлуатації – транспортування, зберігання ПМП, технічний стан транспортних засобів.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПРИНЦИПИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для забезпечення економії ПМП необхідно здійснювати такі заходи:

- двигун повинен бути сучасним;

- ПМП повинні відповідати конструкції двигуна;

- на експлуатаційні властивості впливають ПМП впливають витрати ПМП, норми витрати ПМП.

Зміна якості нафтопродуктів при їх зберіганні, заправці та застосуванні:

Всі зміни якості нафтопродуктів умовно поділяють на такі групи:

Хімічні, випаровування, зневоднення, забруднення, термін зберігання палива – 5 років, мастила – 10 років.

Втрати палива при його транспортуванні, зберіганні та заправці

Втрата палива при транспортуванні відбувається при заповнюванні та заливанні ємностей, а також через тару герметичність.

Втрата палива при зберіганні відбувається через підтікання ємності та його випаровування. Випаровування дизельних палив, масел майже незначне. Випаровування призводить до його втраті зміни якості 1-2% бензину випаровується від загального обсягу виробництва. Дуже підтікання ємностей.

Одна крапля/сек. – доба – 4 кг, рік – 1,5 т.

Дихання – втрати палива від випаровування, воно спричиняється коливанням t повітря, випуском через сифон при нагріванні, впуском свіжого повітря при його охолодженні. В 1 м3 повітря є близько 1 кг бензину.

Якщо резервуар закрити герметично, то при охолодженні в ньому може утворитися глибокий вакуум. Резервуар повинен заповнений на 70-92% його об’єму, при цьому втрати становлять 0,3-0,4%, 50% - 2,2-3,2%.

Ефективним способом є заглиблення резервуарів, фарбування у світлі тони, чорний колір – 100%, алюмінієвий – 67%.

1.3 Втрати масла – краще їх зберігати і транспортувати в пластикових контейнерах невеликої ємності (1-20г).

Раціональне використання ПМП під час виконання роботи залежить від технічного стану агрегату, організації роботи, кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Особливо важлива – раціональне використання моторних мастил:

1)зменшення випару (втрачається до 60% масла)досконала робота двигуна.

2)збір і регенерація масла

Для автомобілів з бензиновим карбюраторним двигуном дуже важливі такі фактори як зношення циліндро-поршневої групи призводить до витрат палива на 20-30% перевищення рівня палива в камері на 10-20%, порушення системи запалення на 50% палива.

Для автомобілів з дизельним двигуном дуже залежить від густини палива підвищення розпилення, неповного згоряння, підвищуються витрати палива. Сезон роботи і густина повинні відповідати.

Витрати палива зростають при русі по ґрунтових дорогах, піску, снігу, після дощу.

Чималі втрати можуть бути від підтікання із-за нецільностей пробок, кранів. Якщо через нещільність в 1 с проходить 1 крапля то за добу може втратити більше 4 кг.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 

Полянський С.К. Експлуатаційні матеріали: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.К.Полянський, В.М.Коваленко – К.:Либідь, 2003. – с. 256 - 261

ВИКЛАДАЧ– Донець Т.А.


ЛЕКЦІЯ № 14 (2 год.)

ТЕМА:Економічні витрати ПММ, поняття нормування, основні норми витрат

МЕТА:

- навчальна: сформувати загальне уявлення про нормування ПММ;

- розвиваюча: уміння працювати зі схемами, таблицями і рисунками;

- виховна: виховувати інтерес до вивчення курсу.

ОБЛАДНАННЯ:дошка.

ПЛАН

1. Поняття нормування

2. Використання нормування в умовах автомобільного транспорту

3. Основні фактори, принципи, що впливають на нормування

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

ПОНЯТТЯ НОРМУВАННЯ

Важливою ланкою у вирішенні державної проблеми економії паливно – енергетичних ресурсів є раціональне та економічне використання ПММ при експлуатації машин. Це може бути досягнуто завдяки застосування науково обґрунтованих прогресивних норм витрат палива і мастильних матеріалів.

Під нормою витрат ПММ розуміють гранично допустиму кількість ПММ в установленому режимі з урахуванням конкретних техніко – економічних та експлуатаційних параметрів.

Існують таки види норм витрат палива: контрольні, лінійні, маршрутні, вантажні норми для роботи стаціонарного обладнення.

Контрольні норми витрати палива визначаються заводом – виробником автомобіля і характеризують рівень його технічної досконалості.

Лінійні норми витрати палива встановлюються при проходженні автомобілем 100 км без вантажу та будь – яких пристроїв, що перевищують масу автомобіля і збільшують витрату палива. Тимчасові лінійні норми витрати палива встановлені наказом Міністерства транспорту України в 1990 році.

Потім лінійні норми корегуються з урахуванням витрат палива на пробіг порожнього автомобіля. Для деяких автомобілів к використання пробігу дорівнює 0,5, для деяких 1. Норми визначають для літньої пори року, для типу доріг, стану доріг, кліматичних умов. Такі норми називають диференційованими. Вони можуть збільшуватись і зменшуватись.

Маршрутні норми витрати палива встановлюються для автобусів керівниками підприємств за погодженням з вищою організацією.

Групові норми витрати палива призначені для визначення потреби підприємства і визначаються, виходячи з лінійних норм.

Методика розрахунку основних і додаткових норм витрати палива відіграють велику роль у здійсненні економії ПММ.

Для розробки норм витрати палива користуються різними методами: аналітичними, розрахунково – статистичними, експериментальними.

Розрахунково – статистичні норми ґрунтуються на статистичних даних і використовуються при розбірці групових норм витрати палива. Для того, щоб визначити нормовинні витрати палива беруть за основу лінійні норми витрати + нормативні коефіцієнти ( чи надбавки чи знижки).

У Харківському автодорожньому технічному університеті розроблено аналітичний метод нормуванні витрати палива. Він заснований на використанні обчислюваної техніки.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...