Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальний вигляд системи меню оболонки MatLab

В оболонці MatLab 6.0 саме інтерфейс системи зазнав серйозних змін. Раніше він був досить скромним і лаконічним, зробленим згідно з ідеологією системи, призначеної для професіоналів. Оскільки початково система MatLab розроблялася під операційною системою UNIX, принцип її робот відповідає ідеології цієї операційної системи. Усю необхідну інформацію щодо призначення команд системи та їх синтаксису, параметрів та необхідних ключів, користувач може отримати за допомогою п’яти спеціальних команд:

help — виведення довідника в усіх розділах системи;

demo — виведення списку демонстраційних прикладів;

whatsnew — нові рішення даної версії (для досвідчених користувачів попередніх версій);

info — загальна довідкова інформація про систему;

subscribe — підписатися на відновлення системи на www.mathworks.com

Далі робота із системою йде з використанням тільки системи команд. Звертання до функцій меню здійснюється тільки для проведення системних операцій, наприклад, для завантаження файлу, завершення роботи, друку результатів, хоча навіть ці функції можна виконати через команди. Відповідно, інтерфейс системи версій 5.x має вигляд, стандартний та простий. Він містить рядок меню для виклику головних функцій переналаштування системи та системних операцій, спливаючі вікна, які реалізують ці функції, іконки, які у більшості випадків дублюють ці функції, а користувач послідовно вводить команди, які розташовуються у командних рядках.

Такий спрощений інтерфейс має свої переваги. Відсутність великої кількості вікон, іконок та стандартний рядок меню, дають змогу використовувати майже весь екран монітора і зберігати на екрані велику кількість введених користувачем команд. Тому саме такий інтерфейс є зручним для програмістів-професіоналів, які досконало знають усі можливості системи та можуть за допомогою відповідних команд її налаштувати та ефективно працювати з нею. Для того, щоб збільшити розмір командного вікна, можна також відключити іконки за допомогою функції Toolbar опції меню View. Якщо введена велика кількість команд і всі вони не вміщуються на екрані, для перегляду команд та повторного виклику будь?якої з них можна використовувати клавіші керування курсором ↑ та ↓. Крім того, для перегляду введених команд можна використовувати клавіші Page UP та Page Down. Така система роботи з командним рядком та спрощеним інтерфейсом притаманна операційній системі UNIX, у якій початково створювався MatLab.

Для користувачів ОС Windows, які тільки вчаться працювати з системою MatLab, на першому етапі зручніше використовувати рядок меню, оскільки для того, щоб запам’ятати всі команди, призначені для налагодження системи, треба матинемалий досвід роботи з нею.

Виклик опції меню File: на екрані з’являється нове меню,що включає наступні команди:

New — створити новий файл;

Open — відкрити проект MatLab;

Run Script — виконати M?файл, який є програмою, написаною мовою програмування MatLab;

Save Workspace As — зберегти дані у файлі для подальшого їх використання;

Load Workspace — завантажити попередньо сформований файл;

Show Workspace — показати імена змінних;

Show Graphics Property Editor — показати вікно редактору, у якому властивості графіків та засобів подання інформації системи MatLab;

Show GUI Layout Tool — показати вікно властивостей засобів проектування графічного інтерфейсу користувача;

Set Path — установити шлях до поточної робочої директиви системи MatLab;

Preferences — налаштування системних змінних та інтерфейсу системи MatLab;

Print — виведення на друк вмісту командного вікна. У цьому разі вважаються всі введені команди, а не лише ті, які відображені на екрані;

Print Selection — виведення на друк виділених рядків;

Print Setup — налаштування параметрів принтера та параметрів друку, яке здійснюють через використання стандартних засобів системи Windows;

Команда Show Workspace опції меню Fileдає змогу користувачу переглядати та аналізувати імена, тип, надмірність та розмір у байтах для усіх змінних, які були сформовані та завантажені.

Усі завантажені користувачем змінні називаються робочою частиною програми. Для того, щоб подивитися значення змінної, достатньо викликати її, підвівши курсор до відповідного рядка та натиснувши ліву кнопку миші. Таким чином викликається внутрішній налагоджувач системи MatLab Editor/Debugger. Досконаліше поняття змінної та робочої частини. Особливо ефективно можна використовувати засоби налагодження при програмуванні у системі MatLab. Можливості програмування будуть розглянуті.

Команда Show Graphics Property Editor опції меню File дає змогу встановлювати та змінювати властивості системи відповідно до графічного вікна. Через виклик цієї команди меню завантажується програма Graphics Property Editor — редактор властивостей графіків. Інтерфейс цієї програми містить два перемикача за системою І»: Show Object Browser (показати вікно перегляду об’єктів) та Show Property List (показати вікно перегляду властивостей об’єктів). За замовчуванням обидва перемикачі ввімкнуті, що відповідає відображенню обох вікон. Зміна властивостей графіків у цьому разі можлива у вікні перегляду об’єктів через відповідні значення. Крім того, редактор властивостей графіків має власне командне меню. Тут головною є опція меню Tools (інструменти). Ця опція дає змогу викликати інші засоби, призначені для зміни властивостей графіків. Основна програма — Control Panel (панель налаштовування), яка являє собою зручний інтерфейс для завантаження інших засобів, зокрема редактора для встановлення властивостей вирівнювання графіків.

Команда Open M?file відкриває діалогове вікно з переліком наявних на диску файлів з розширенням *.m, на яких повинен міститися текст програм, написаних мовою програмування системи MatLab. За умови вибору файла зі списку і натиснення кнопки ОК запускається текстовий редактор із текстом відповідного М-файлу. Збереження файлу здійснюється через функції текстового редактора.

Команда Save WorkSpace As — «зберегти робочу частину як», у файлі із заданим ім’ям та з розширенням *.mat, значення всіх змінних, які були визначені у командних рядках. Слід мати на увазі, що у файлах з розширенням *.mat зберігаються тільки значення змінних, а не командні рядки.

При виконанні команди Run M-file («Виконати М-файл»), як і при виконанні команди Open M-file, із переліку файлів із розширенням *.m позначений файл викликається на виконання. Узагалі файли з розширенням *.m являють собою програми, написані внутрішнбою мовою системи MatLab.

Команда меню File Print виводить на друк увесь текст, який був набраний у вікні, при цьому параметри друку повинні бути попередньо задані за допомогою команди Printer Setup.

 

Команди опції меню Edit

У пункті меню Edit знаходяться стандартні операції обміну даних для оболонки Windows: Copy— копіювати, Cut—вирізати та Paste — вставити. Якщо немає виділених рядків,то команди Copy та Cut неактивні, тоді у спливаючому меню вони пишуться не яскраво?чорним, а блідо?сірим кольором. Виділення тексту програми у вікні командного рядка здійснюється стандартним способом — натисненням лівої кнопки миші. Опція Clear меню Edit видаляє текст без його копіювання у буфер обміну даних, а опція Clear Session очищує командне вікно, значення всіх уведених змінних зберігаються. Опція Select All призначена для виділення всього вмісту командного вікна.

Опція меню Clear Session призначена для очищення командного вікна. Спливаюче вікно команди Меню команди Edit

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...