Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як зберегти свій проект у системі MatLab та відкрити його

Працювати з файлами у MatLab можна через опцію меню File. Якщо Ви провели відповідні розрахунки в системі MatLab, то простіше за все зберегти значення обчислених змінних у файлі з розширенням *.mat. Як зазначалось - це файли бази даних, де зберігаються значення обчислених змінних, але оскільки записані вони не в текстовому форматі, без оболонки їх прочитати не можна. Для виконання цієї операції достатньо скористатися опцією меню File → Save Work Space As. За замовчуванням MatLab усі файли записує в директорію Work до папки, де встановлена система. Можна зберігати проекти і в інших директоріях, указуючи відповідний шлях до них. Результати розрахунків можна також зберігати, використовуючи команду save. Формат команди:

save ім’я файлу, наприклад:

save fff

Розширення *.mat вказувати не треба, воно завжди встановлюється за замовчуванням. При вказаному форматі файли записуються в робочу папку Work, у робочому каталозі. За бажанням зберегти файл у іншій папці необхідно вказати шлях до неї, наприклад:

save d:/123/fff

Після імені файлу можна через пробіл вказати змінні, які необхідно запам’ятати, ідентифікатори змінних відділяють комою, наприклад:

save fff a,b,c

У разі записування команди в такому форматі будуть запам’ятовуватися тільки визначені змінні. Тобто, застосування командного рядка дає користувачу більше можливостей, ніж збереження всіх змінних через систему меню.

Після параметрів команди save через знак – можуть бути указані ключі, які уточнюють формат запису файлів:

– mat — формат баз даних, який використовується за замовчуванням;

– ascii — запис у ASCII файл з точністю до 8 цифр;

– ascii-double — запис у ASCII-файл із подвійною точністю, до 16 цифр;

– v4 — запис у форматі MatLab-4;

– append — додати визначені дані в існуючий файл.

Зберегти значення змінних ви можете, виконавши команду меню Load WorkSpace; через системну команду load, формат якої аналогічний команді save:

load ім’я файлу

Однак недосвідчені користувачі MatLab, які звикли до Windows-технологій подання інформації, коли на екрані відображається абсолютно все, що вводилося з клавіатури, будуть дуже здивовані, і можуть подумати, що вони зробили щось некоректно і дані з їхнього проекту кудись зникли. Річ в тому, що після виконання команди меню Load WorkSpace робоче вікно командного рядка залишиться незаповненим, хоча, проводячи обчислення, Ви вводили певну кількість команд. Що ж трапилося, невже відбувся якийсь збій у роботі програми? Ні, система все виконала чітко, запам’ятала всі змінні, які Ви визначили,і тепер можна до них звернутися. Пишучи а=, побачите на екрані значення змінної а, якщо змінна з таким ім’ям була визначена і запам’ятована. По суті, це є відмінністю професійних систем від систем масового використання. На екран виводиться мінімум інформації, і тільки запитувана, а інша зберігається у пам’яті комп’ютера і залишається без змін, поки користувач не надасть відповідної команди для її відображення. Таке подання інформації пов’язано також із серйозною історичною причиною. Річ у тому, що коли починав створюватися MatLab, існували тільки текстові монітори, і виведення графіки було ускладнене. Оскільки на алфавітно- цифровий монітор не можна було вивести велику кількість інформації, програмісти частіше працювали з телетайпами, виводячи на друк кожну команду та реакцію комп’ютера на неї. Уявіть собі, скільки паперу знадобилося б, щоб роздрукувати програму на 1000 рядків! Тому інтерфейс професійного програмного забезпечення був досить лаконічний, і не на кожну введену команду надхожила відповідна реакція комп’ютера, наприклад, «Command completed successfully» — «Команда успішно виконана». За замовчуванням завжди передбачалося, що команда надана без помилок і комп’ютер її успішно виконав. Але більшість користувачів швидко звикають до аскетичного інтерфейсу системи MatLab, і через певний час він починає їм подобатися, оскільки зайва інформація на екрані зазвичай не допомагає, а заважає роботі. А спочатку, щоб було простіше, намагайтеся дублювати отримані результати на папері, якщо впевнені у їхній правильності. Пізніше, коли вивчите систему команд, потребав цьому відпаде, оскільки MatLab має велику кількість команд, які дають змогу отримати будь-яку інформацію про проект, враховуючи і послідовність введених команд. Ще більше можливостей щодо роботи з даними дає мова програмування системи MatLab.

Зберігати змінні у середовищі MatLab зручніше не через систему меню, а через використання команд save та load. У цьому випадку можна запам’ятати не всі описані змінні, а тільки ті, що знадобляться для подальшого обчислення. Тоді формат команди save має вигляд: save ім’я файлу список змінних. Результатом виконання наведеної нижче послідовності команд буде збереження змінних a,b та c, але не буде збережена змінна d.

>>a=2;

>>b=a?3;

>>c=a*b;

>>d=b/a;

>>save fff a b c

 

 

ВХІДНА МОВА СИСТЕМИ MatLab ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОСТИХ ОБЧИСЛЕНЬ

 

У розділі описані основи роботи з командним рядком у системі MatLab та наведені базові поняття вхідної мови системи, такі як дійсне та комплексне число, вектор, матриця, змінна, оператор, функція та математичний вираз. Розглянуті основні засоби системи для створення арифметичних та логічних виразів із змінними різних типів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...