Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спіральна модель життєвого циклу.

Спіральна модель, на відміну від каскадної, припускає ітераційний процес розробки інформаційної системи. При цьому зростає значення початкових етапів життєвого циклу, таких як аналіз і проектування. На цих етапах перевіряється і обгрунтовується та, що реалізовується технічних рішень шляхом створення прототипів.

 

Ітерації.

Кожна ітерація є закінченим циклом розробки, що призводить до випуску внутрішньої або зовнішньої версії виробу (чи підмножини кінцевого продукту), який удосконалюється від ітерації до ітерації, щоб стати закінченою системою. Таким чином, кожним виток спіралі відповідає створенню фрагмента або версії програмного виробу, на нім уточнюються цілі і характеристики проекту, визначається його якість, плануються роботи наступного витка спіралі, На кожній ітерації поглиблюються і послідовно конкретизуються деталі проекту, внаслідок чого вибирається обгрунтований варіант, який доводиться до остаточної реалізації.

Використання спіральної моделі дозволяє здійснювати перехід на наступний етап виконання проекту, не чекаючи повного завершення роботи на поточному - недороблену роботу можна буде виконати на наступній ітерації.

Головне завдання кожної ітерації - якнайшвидше створити працездатний продукт, який можна показати користувачам системи. Таким чином, істотно спрощується процес внесення уточнень і доповнень в проект.

 

Переваги спіральної моделі.

Спіральний підхід до розробки програмного забезпечення дозволяє здолати більшість недоліків каскадної моделі і, крім того, забезпечує ряд додаткових можливостей, роблячи процес розробки гнучкішим. Розглянемо переваги ітераційного підходу детальніше:

· ітераційна розробка істотно спрощує внесення змін до проекту при зміні вимог замовника;

· при використанні спіральної моделі окремі елементи інформаційної системи інтегруються в єдине ціле поступово. При ітераційному підході інтеграція проводиться фактично безперервно. Оскільки інтеграція починається з меншої кількості елементів, то виникає значно менше проблем при її проведенні (за деякими оцінками, при використанні каскадної моделі розробки інтеграція займає до 40 % усіх витрат у кінці проекту);

· зменшення рівня ризиків. Ця перевага є слідством попереднього, оскільки риски виявляються саме під час інтеграції. Тому рівень ризиків максимальний на початку розробки проекту. У міру просування розробки очікуваний ризик зменшується. Це твердження справедливе при будь-якій моделі розробки, проте при використанні спіральної моделі зменшення рівня ризиків відбувається з найбільшою швидкістю. Це пов'язано з тим, що при ітераційному підході інтеграція виконується вже на першій ітерації і при виконанні початкових ітерацій виявляються багато аспектів проекту, такі як придатність використовуваних інструментальних засобів і ПЗ, кваліфікація розробників і тому подібне. Нижче приведені залежності рівня ризиків від часу розробки при використанні каскадного і ітераційного підходів;

· ітераційна розробка забезпечує велику гнучкість в управлінні проектом, даючи можливість внесення тактичних змін у виріб, що розробляється. Наприклад, можна скоротити терміни розробки за рахунок зменшення функціональності системи плі використовувати як складові частини системи продукцію сторонніх фірм замість власних розробок.

 

· ітераційний підхід спрощує повторне використання компонентів дозволяє використовувати компонентний підхід до програмування - детальніше про це ми говоритимемо в наступній главі). Це обумовлено тим. що набагато простіше виявити (ідентифікувати) загальні частини проекту, коли вони вже частково розроблені, чим намагатися виділити їх на самому початку проекту. Аналіз проекту після проведення декількох початкових ітерації дозволяє виявити загальні, багаторазово використовувані компоненти, які на наступних ітераціях удосконалюватимуться;

· спіральна модель дозволяє отримати надійнішу і стійкішу систему. Це пов'язано з тим, що у міру розвитку системи помилки і слабкі місця виявляються і виправляються на кожній ітерації. Одночасно можуть коригуватися критичні параметри ефективності, що при використанні каскадної моделі виконується тільки перед впровадженням системи;

· ітераційний підхід дозволяє удосконалювати процес розробки - аналіз, що проводиться у кінці кожної ітерації, дозволяє проводити оцінку того, що повинно бути змінено в організації розробки, і поліпшити її на наступній ітерації.

 

Проблеми, що виникають при використанні спіральної моделі.

Основна проблема спірального циклу - визначення моменту переходу на наступний етап. Для її вирішення необхідно ввести тимчасові обмеження на кожного з етапів життєвого циклу. Інакше процес розробки може припиниться в нескінченне вдосконалення вже зробленого. При ітераційному підході корисно наслідувати принцип "краще - ворог хорошого". Тому завершення ітерації повинне проводитися строго відповідно до плану, навіть якщо не уся запланована робота закінчена. Планування робіт зазвичай проводиться на основі статистичних даних, отриманих в попередніх проектах, і особистого досвіду розробників.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...