Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Темперамент типтеріне сипсипаттама

А) Психология

2. Психологиялық құбылыстардың топтастырылуы

А) Психикалық процестер, психикалық кейіп, психикалық қасиеттер

3. Әлемдік психологиялық ой-пікірлердің даму тарихы неше кезеңге бөлінеді?

А) Екі кезеңге

4. Зейіннің мазмұнын анықта:

A) Зейін — адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылыс

5. Сыртқы жағдайдың өзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір қасиеттерінің бір қалыпты болып қабылдануы:

A) тұтастай қабылдау

6. Түрлі себептерге байланысты шындықтағы объектілерді қате қабылдау

A) иллюзия

7. Психикалық процестерді анықта:

A) түйсік, қабылдау, қиял, ойлау

8. Қабілет дегеніміз не?

A) Іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі орындауда көрінетін адамның жеке қасиеті

9.Темпераменттің физиологиялық негізін ғылыми түрде дәлелдеген:

A) И.П.Павлов

Темперамент типтеріне сипсипаттама

Эмоциялық қозуы шапшаң, күшті, бірақ тұрақсыз. Әсершіл ақ-жарқын, өкпелеп қалуы оңай, алайда ренжігенін лезде ұмытады.

A) холерик

11. Педагогикалық психологияның тармақтары?

A) Оқыту психологиясы, тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу психологиясы, ұстаз психологиясы

12. Еңбек әрекеттерін орындауға қажетті білімді, дағдыны және білгірлікті жүйелі игеру процесі не деп аталады?

A) еңбек

13. Қазақстанда «Жас және педагогикалық психология» оқулығын жазған ғалым:

А) М. Мұқанов

14. Болмыстағы нәрселер мен құбылыстардың байланысы, олардың себебі туралы қорытынды жасау ғылымда қалай аталады?

А) гипотеза

15. Болмыстағы нәрселер мен құбылыстардың жалпы мәнді және өзіндік белгі-қасиеттерін бейнелейтін ойлау формасы:

A) ұғым

16. Адамның ақыл-ойы мен іс-әрекетінің ең жоғары дәрежеге көтерілуі.

А) дарындылық

17. Адам мен хайуанаттар психикасын салыстыра отырып зерттейтін психология ғылымының саласы:

А) жануарлар және салыстырмалы психология

18. Адамның басынан кешкен сезімдерін есінде ұстап, керек кезінде қайта жаңғыртуы...

A) Эмоциялық ес

19. Зейінді бір объектіден екінші объектіге әдейі ауыстыру...

A) зейіннің бөлінуі

20. Адамның іс- әрекетті орындаудағы даралығы:

A) дербестік

21. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті..

A) ерік

22. Ес процесінің негізі болып табылатын байланыстар...

A) ассоциация

23. Анологиялық ой қорытындысының мәні:

А) ұқсастық бойынша

24. Тілімізде сирек қолданылатын, мағынасына түсінгенмен күн сайын айтылмайтын сөздер:

A) пассив сөздер

25. Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясымен түсіндірген кім?

A) Ухтомский А.А.

26. Дүниені танып білудегі бейнелеу процесінің алғашқы баспалдағы қалай аталады?

А) түйсіну мен қабылдау

27. Дальтонизм деген ұғымның мәні

A) Кейбір адамдардың көзінің түстерді айыра алмау кемістігі;

28. Ойлау процесінің мазмұны:

A) Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі.

Тіл дегеніміз не?

A) Сөздік белгілердің жүйесі.

30. Жоғары сезімдерді анықта:

А) ақыл - ой, эстетикалық, адамгершілік-моральдық сезімдер.

31. Ерік әрекетінің мазмұны:

А) адамның өз мінез-құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті.

32.Сөйлеу процесінің мазмұндылығы дегенді қалай түсінесің?

А) Ойдың айқындылығы

Сезім

А) адамның басқа адамдарға, айналасындағы дүниеге қатынасын білдіріп, бейнелейтін психикалық процесс.

34. Аффект:

A) аз уақыт болса да кенеттен булықтыра билеп, бұрқ етіп сыртқа шығатын эмоциялық процес.

Зейін дегеніміз не?

А) адамның санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылыс.

36 ."Бір уақыт ішінде адамның зейінінің бірнеше обьектілерді қамти алу қасиеті"

A) Көлемі

37. Қабілеттің бастапқы табиғи негізі ретінде адамда туа пайда болатын нерв қызметінің ерекшелігі не деп аталады?

A) Нышан

38. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер қалай аталады?

A) стеникалық

39. Индукциялық ой қорытындысы деген не?

А) жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы

40. Адамның әсемдікті, сұлулықты қабылдау арқылы туатын сезім.

A) эстетикалық

41. Жеке адамның дүниеге деген терең талғам-таңдауының көрініс беру күйі:

A) құмарлық

42. Толғаныс тебіреністер мен әрекетке өң беретін біршама ұзақ эмоциялық күй:

A) көңіл-күй

43. Эмоциялық күйдің бұл түрі күтпеген шытырман жағдайда туады, қауіп қатер жағдайында шапшаң шешімге келеді:

A) аффект

44. Мидың зақымдануы салдарынан адамның сөйлеу қабілетінің толық жойылуы, не өзге адамдармен қарым-қатынастағы сөйлеу қабілетінің бұзылуы:

A) афазия

45. Қарама-қарсылық ассоциацияны анықта:

A) жіңішке-жуан

46. Ойлаудың даралық айырмашылықтарын анықта:

А) Ойдың ұшқырлығы, кеңдігі, тарлығы, орамдылығы, дербестілігі, жүйелілігі

47. Сөйлеу процесінің қызметі қандай?

A) Адамның ойының мазмұнын сыртқа дыбыс арқылы немесе графикалық белгілер арқылы жеткізеді.

48. Адамда қимыл-қозғалыстың бұзылуы?

А) апраксия

49. Темпераменттің физиологиялық негізі неге байланысты?

А) Мидың физиологиялық ерекшелігіне.

50. Сөйлеудің кешеуілдеп дамуы:

A) бразифазия

51. Зейіннің негізгі қасиеттері адамның бір уақытта бірнеше обьектіні қамтуы.

A) Көлемі.

Стресс деген не?

A) күтпеген, шытырман жағдайда туатын эмоциялық күй.

53. Астеникалық сезімді анықта:

А) адамның белсенділігін төмендететін сезім

54. Біздің психикамызда уақыттың кері жүріс заңы:

A) Рибо заңы

55. Адам интеллектісінің өзін-өзі талдағыштық қасиеті:

A) рефлексия

56. Адамдардың күнделікті қарым-қатынасына қатысты гуманизм қағидаларын бейнелейтін қасиет ....

А) адамгершілік

57. Ақыл-ой әрекеті процесінде пайда болатын тебіреністер сезімнің қай түрін сипаттайды:

A) интеллектуалды

58. Қиындықтарды жеңуде, мақсатты әрекеттер мен қылықтарды жүзеге асыру қабілетінен көрінетін сананың реттегіштік жағы:

A) ерік

59. Ассоциация ұғымын ғылыми қолданысқа енгізген кім?

A) Г. Лейбниц

60. Көрсетілген әдістердің қайсысы қосымша әдістерге жатады?

A) анкета әдісі,тест

61.3ейіннің тұрақтылығы дегініміз не?

A) Сананың объектіге бағытталып ұзақ шоғырлануы

62. Түйсік зандылықтары:

А) адаптация, синестезия, сенсибилизаци

63.Эстетикалық сезімдер дегеніміз :

A) адамның шындықтағы бір сұлулықты сезінуі

Д) адамның өзге адамға қайғырып, көңіл бөлісуі.

64. Адамның көмек беруге мүлтіксіз дайын болуы

А) альтруизм.

65. Қабылдаудың таңдамалылығы

A) толып жатқан объектілердің бірін таңдап алудан көрінеді.

66. Ырықсыз зейіннің пайда болуындағы басты жағдай

А) іс-әрекетті орындауда мақсат қоймау

Пікір деген не?

А) адам белгілі-бір зат туралы өзінің ойын айтады, олардың өзара байланысын және оған өзінің қатынасын білдіреді.

A) ойын

70. Ойлау әрекетін сатылай қалыптастыру теориясын кім жасады:

A) П.Я.Гальперин

71. Заттар мен құбылыстарды адамның бұрынғы тәжірибесіне,біліміне сүйене қабылдауы:

A) апперцепция

72. Әртүрлі топтағы адамдардың өзара әрекеттестігі мен түсіністігін зерттейтін:

A) әлеуметтік психология

73. "Психика" түсінігінің толық сипаты...

A) объективті әлемнің субъективті бейнеленуі

74. Субъектінің психикалық акты мен күйлерді өзінше талдау және тану процесі

А) Рефлексия

75. Психологияда эксперимент жүргізуде алғаш қолданылған құрал:

A) метроном

76. Психология қандай ғылым болып табылады?

A) гуманитарлы

77. Қазіргі кезде ерлер мен әйелдер арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтар тағы басқаларды талдаған кезде қолданылатын термин ....

А) гендер

78. Психологияда санадан тыс түсінік:

A) психоанализ

79. Сабырлылық алдында дұшпан сасады,....

А) сабырсыздан береке қашады

80. Адамның қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

А) жалпы психология

81. Адамның тек өз бастан кешулеріне терең беріліп, шомулары

А) аутизм

82. Түрлі бағыттардың дамуына түрткі болған психологиядағы дағдарыстық кезең қай кезде болды.

А) 19 ғасырдың басы

83. Қызығулар мен достық негізінде еркін біріккен топ

А) референтті топ

84. Іс - әрекет теориясының авторы:

А) А.Н. Леонтьев

85. Белсенді эксперименттік психология білімінің негізін салушы:

A) В.Вундт

86. Психологиялық негіз қаланатын бөлім:

A) жалпы психология

87. Адамның мінез-құлқын санды және сапалы бағалаудың, алдын ала берілген стандартты нормалармен салыстырумен іске асатын, стандартты психологияның зерттеу әдісі:

A) тест

88. Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг қаласында В.Вундт қай жылы ашты:

А) 1879

89. Өзіне шексіз риза болу - ....

А) ақымақтық

90. Өзге адамның проблемасына эмоционалды үн қосу:

А) эмпатия

91. Ерте заманда жан деп аталған түсінікті қазіргі ғылым былай деп атайды:

А) психика

92. Өзге адамды түсіну,оның орнына өзіңді қоя білу:

А) идентификация

93. Жеке адамның өзіндік бағасының қалаулы:

А) талпыныс деңгейі

94. Адамның мінез-құлқында білімнің шешуші рөлін дәлелдейтін бағыт:

А) когнитивті психология;

95. . Жеке тұлғаның кемелденгендегі адамгершілік ісі ....

А) азаматтық

96. Б.Г.Ананьев лонгитюдті зерттеу әдісін

A) ұйымдастырушы әдістерге

97. “Өзін-өзі бақылау” келесі термин синонимі:

A) интроспекция

98. Қазiргi кездегi психологияның зерттейтiн пәнi

A) адамның объективтi шындықты белсендi бейнелеу процесi;

99. “Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

A) жан;

100. Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

A) психика;

101. Әлеуметтiк психология зерттейдi ...

A) адамдармен қарым-қатынаста және өзара әрекетте пайда болатын құбылыстарды

102. Жалпы психологияның зерттейтiнi

A) адамның мінез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

103. Аналитикалық психологияның негізгі ұғымы

А) архетип

104. Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдiсi

A) социометрия

105. Психикалық бейнеленудің жоғарғы формасы:

A) сана

106. Психиканың физиологиялық негізі:

А) жүйке жүйесі

107. Адам ағзасының дамуы.

А) Онтогенез

108. Туылғаннан пайда болған құбылыстар

А) шартсыз рефлекстер

109. Адамның өз есі туралы естің түрі:

А) метаес

110. Психиканы тұтас құрылымдар тұрғысынан зерттеу бағдарламасын кім ұсынды:

А) В.Келер

111. Фрейд бойынша жағымсыз нәрсе:

A) санадан тыс деңгейге ығыстырылады.

112. Өмір сүру барысында пайда болатын рефлекс түрі:

А) шартты рефлекс

113. Мінез-құлықтың туа берілетін формасы

А) инстинкт

114. Талдағыш ұғымына не кірмейді?

А) ми қабығы

115. Психологиялық бейнелеу ерекшеленеді:

А) субъективтілікпен

116. Адамның өзiн және шындықты қайта құруға бағытталған белсендiлiк түрi

A) iс-әрекет

117. Қажеттілік – ол:

A) мотив

118. Жеке адам дамуының көзі:

A) әлеуметтік орта

119. Жеке адамның жалпы психологиясы зерттейді:

А) жеке адамның субъективті қарым- қатынасын

120. Жеке адамның өз мүмкіншілігіне берген бағасы

А) өзіне-өзі баға беру

121. Болатын іс-әрекет нәтижесінің адам санасында бейнеленуін қай ұғыммен бейнелейді:

А) маќсат

122. Жоғарғы қажеттіліктерге не жатады:

А) мәдени, рухани қажеттіліктер

123. Мотивацияның негізгі диспозициясы не?

A) түрткі

124. Адамның және басқа да жандардың белсенділігінің себебі неде:

A) қажеттілік

125. Өзінің көзқарастарына сай жеке адамға себеп болатын:

A) дүниетаным

126. Индивидтің іс-әрекет және қарым-қатынаста ие болған жүйелі әлеуметтік қасиеті...

А) даралық

127. Белгілі әрекет операция тәсілінің материалдық формасы:

A) қару

128. Іс-әрекетті орындау тәсілі:

А) операция

129. Адам мінез-құлқы мен дамуында өмірінің мән-мағынасын іздеуі:

А) логотерапия

130. Субъект іс - әрекетінің қандай да бір уақыттағы объектіге шоғырлануы:

А) зейін

131. Іс-әрекет құрылымына кірмейтіні:

А) тропизмдер

132. Адам сөйлеуінің психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым:

A) психолингвистика

133. Өзекті қажеттілікті қанағаттандыратын іс-әрекетпен байланысты нәтиже, ол:

A) мақсат

134. Адамның басқа адамдармен эмоциялық оң қатынастарды орнатуға, сақтауға, нығайтуға, қажеттілігі:

A) аффилиация

135. Психологияда тіл арқылы ақпарат алмасу процесі:

А) қарым-қатынас

136. Қатынастардың құрылуы, тану, рефлексия – ол функциялар:

A) қарым-қатынас

137. Бірлескен іс-әрекетті қажетсінетін адамдар арасындағы байланыс дамуының көп жоспарлық процесі:

A) қарым-қатынас

138. Вербалды коммуникация – бұл процестің іске асуы..

A) тіл

139. Туа біткен адамның қажеттіліктері не жатпайтын...

A) өз-өзіне ұқсастармен қарым-қатынасқа түсу

140. Қабылданатын заттың және оның қасиеттерінің дұрыс бейнеленбеуі:

А) галюцинациялар

141. Заттық іс-әрекет нәтижесін алдын-ала көруді қалайтын, бейнелер жасайтын психикалық процесс:

А) елестету

142. Ойлау процесіне қатысты емес..

А) фиксация

143. Сөз қызметіне жатпайтын;

A) қозғаушы

144. Қарым-қатынастың құрамдас бөлігі ретіндегі бір адамның өзгені қабылдауы.

А) перцепция

145. Төменде көрсетілген ұғымдардың қайсысы ойлау операцияларына қатысы жоқ:

А) ұсыну

146. Қиялдың еріксіз, енжар түрі-

А) түс көру

147. Затты, құбылысты, жағдайды ойша бөлшектеу:

A) анализ

148. Қабылдау деген не? Дұрыс жауапты көрсет

A) сыртқы ортаның заттары мен көріністерін тұтас бейнелеу

149. Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы, біз әлемді тұрақты және өзгермелі қабылдаймыз.

A) тұрақтылығы

150. Естің түрлеріне жатпайтын:

A) қимылдық

151. Қате жаңғырту және еске түсіре алмау процесі...

А) ұмыту

152. Бір уақытта қабылданған және саналы түрдегі бөлшектердің шектеулі саны:

A) көлемі

A) синестезия

155. Құрғақ қиял –елестеудің қандай түріне жатады?

A) пассивті алдына мақсат қоймай

156. Қабылдағанды және бастан өткенді еске түсіру, есте сақтау және қайта жаңғырту бұл-

А) ес

157. Проприоцептивті түйсіктің қызметі:

А) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы, қозғалу координациясы

158. Ойлаудың түріне жатпайтын:

A) түсініктік

159. Қиялдың түрлеріне не жатпайды:

А) нақтылы

160. Қабылдауға жататын қасиеттерді таңдаңыз:

A) тұтастылық, тұрақтылық

161. Болашақты саналы түрде қиялдау, бұл

A) арман

162. Негізгі ойлау операцияларына жатпайтындар:

A) ой қорытындысы

163. Түйсік бұл-

А) заттардың сезімдік қасиеттерін олардың сезім мүшелеріне тікелей

әсер ету барысында бейнелеуі.

164. Болар - болмас түйсік тудыратын тітіркендіргіштің ең кіші көлемі, бұл табалдырық-

A) төменгі абсолютті

165. Естің нейропсихологиялық проблемаларын зерттеген ғалым:

A) А.Р. Лурия

166. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнесінің қалуы қай процеске байланысты?

A) қабылдауға

167. Жалпылау-бұл:

А) ойдағы обьектілердің жалпы қасиеттерінің пайда болуы

168. Заттар мен құбылыстардың жеке сапасы мен қасиеттерін бейнелеу –бұл

А) түйсік

169. Ұғым, пікір, ой қорытындысы ненің формалары болып табылады?

A) ойлаудың

170. Екінші сигналдық жүйеге қатысты:

A) сөйлеу

171. Төмендегілердің қайсысы ойлау түріне жатпайды:

A) ұзақ мерзімді

Адаптация деген не?

A) қоршаған орта өзгерістеріне ағзаның бейімделуі.

173. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:

А) ішкі сөйлеу

174. Ес түрлерінің қайсысы уақыт арқылы өзгешеленеді

A) қысқа мерзімді

175. Ер-төстік қай қиял техникасымен пайда болды:

A) гиперболизация

176. Реминисценция дегеніміз, бұл:

А) мәліметтің нашар сақталуы

177. Экстроцептивті түйсіктің қызметі:

А) сыртқы тітіркендіргіштердің әсер етуі

178. Түпкі ойға сәйкес келетін материалдарды таңдаудағы жаңа бейнелерді құрастыру қиялы:

А) белсенді шығармашылық

179. Зейіннің қандай қасиетіне мына мінездеме тән: "бір мезгілде басқа объектілерден объектіге ойысу":

A) шоғырлануы

180. Зейіннің қай түрі мақсаттың, сондай-ақ еріктік күштің болмауымен сипатталады:

A) ырықсыз

181. Тұлғаның өзіндік моральдық бақылау, бағалау, өзінен моральдық парызды орынды талап ету ....

А) ұят

182. Әлсіз немесе орташа күшпен және едәуір тұрақтылықпен сипатталған эмоциялық күй:

A) көңіл-күй

183. Төмендегілердің қайсысы еріктік қасиетке жатады:

А) жекелік

184. Ғылыми психологияда жаңа білімдер алудың негізгі жолдары:

A) эксперименттік тәжірибе

185. Ағза үшін сырттан ішке біртіндеп ауысатын қандай да бір процесс немесе құбылыс:

А) интериоризация

186. Адамның өзінің әрекеті мен мінез-құлқын саналы реттеуі - бұл:

A) ерік

187. Гиппократ бойынша сангвиниктің ағзасында қай сұйықтық басым:

А) сары өт

188. Темпераменттің табиғи негізі?

A) нышандар

189. Мінез-құлықтың динамикалық ерекшеліктерін аныќтайды?

A) темперамент

190. Жоғарғы жүйке әрекетінің типтері туралы ілімді өңдеген:

А) И.П. Павлов

191. Сол адамға тән және оның әсерлерге жауаптарының динамикасында, тонусында көрінетін мінез-құлықтың табиғи ерекшеліктері :

А) темперамент

192. Жеке адамның арнайы іс-әрекетіндегі қабілеттіліктің жоғарғы деңгейі:

А) талант

193. Эмоционалдық аумаққа жатпайтын:

А) қиял

194. Басқа адамның қайғысымен бөлісу, эмоциналды күйін түсіну-бұл:

А) эмпатия

195. Саналы түрде адамның өз мінез-құлқын және іс-әрекетін басқара алуы:

A) ерік

196. Іс-әрекет пен қарым-қатынаста байқалып, қалыптасатын тұрақты жеке-дара қасиеттердің жиынтығы, бұл:

A) мінез

197. Экстроверсия мен интроверсияны зерттеген ғалым?

A) К.Юнг

198. Мінездің табиғи негізі не?

A) нышан

199. Жалпы психологияда мінез-құлықтың фактісіне жататындар:

А) қылық

200. Темперамент туралы ілімнің негізін қалаған кім:

А) Н.П.Павлов

201. Адамның психикалық қызметінің динамикасын айқындайтын даралық қасиет-бұл:

А) темперамент

202. Қазiргi кездегi психологияның зерттейтiн пәнi

A) адамның объективтi шындықты белсендi бейнелеу процесi;

203. “Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

A) жан

204. Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

A) психика;

205. Жалпы психологияның зерттейтiнi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

206. Лидерлкті көрсететін геометриялық фигура ...

А) үшбұрыш

207. «Жан мен ұждан» мәселесін қарастырған ақын ....

А) Ш.Құдайбердіұлы

208. Генетикалық психология мынаны зерттейдi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың тұқым қуалаушылық механизмдерiн

209. Адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау, емдеу мәселелерiмен айналысатын пән

A) психотерапия

210. Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негiзiн қалаушы

A) В.Вундт

211. Интроспекция келесi сөздiң синонимi

A) өзiн-өзi бақылау

212. Бақылау – бұл

A) зерттелетiн құбылысты жүйелi және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау

213. Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкiндiгiне ие болу – ең басты жетiстiк…

A) эксперименттің

Эксперимент дегенiмiз

A) зерттеу жағдайларын алдын-ала белгiлеп және мақсатты түрде жасау

215. . Адам мен қоғамның қалыптасуы:

А) антропосоциогенез

216. Тест әдiсi – бұл

A) стандартталған психологиялық сынау

217. Индивидтiң сұрақтар жүйесiне ауызша немесе жазбаша жауаптарды талдау және жинақтау

A) сауалнама

218. Психологиялық құбылыстарды формула немесе схема түрiнде бейнелеу – басты ерекшелiгi

A) модельдеудiң

219. Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдiсi

A) социометрия

220. Арнаулы жабдықтар көмегiмен арнайы жабдықталған және бақылынатын жағдайда өткiзiлетiн эксперимент түрi

A) лабораториялық

221. Кәдiмгi өмiрде өтетiн жағдайлар барысында зерттеушi эксперимент

A) табиғи

222. Антикалық (көне) психологияның зерттеу пәнi

A) жан

223. Гиппократ келесi ұғым авторы

A) темперамент

224. Жаңа ғасырда (XVIIғ) психология ненi зерттейдi

A) сананы

Бихевиоризм зерттейдi

A) мiнез-құлықты

Психоанализ зерттейдi

A) санадан тысты

227. З.Фрейд негiзiн қалады

A) психоанализдiң

228. Дж.Уотсон негiзiн қалаған

A) бихевиоризм

229. Шартты рефлекс ұғымын ұсынған

A) И.П.Павлов

230. Шартты рефлекс – бұл

A) ағзаның реакциясы

231. Адамның санасы бейнеленедi

A) бейнелер мен ұғымдар арқылы

Сана дегенiмiз

A) психикалық бейнелеудiң жоғарғы деңгейi

233. Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрi қалай аталады

A) сана

234. Мен-тұжырымдама қай бағыттан бастау алады

A) гуманизм

235. Жануарға жат сипат

A) сана

236 Өзіңе жақынды, ....

А) өзіңдей жақсы көр

237. Iс-әрекет дегенiмiз

A) сана арқылы басқарылатын белсендiлiк

238. Iс-әрекет құрылымына енедi

A) мотивтер мен мақсаттар

239. Адамды iс-әрекетке жетелейтiн

A) мотив

240. Рефлексияның ойлау саласындағы атауы

A) интеллектуалды

241. Адамның барлық қасиеттері, сапалары қайталанбайтынын білдіретін....

А) индивидуалдылық

242. Адамды iс-әрекетке итермелейтін

A) мотив

243. Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған iс-әрекет түрi

A) қарым-қатынас

244. Адамның танымдық белсендiлiгiн ұйымдастырушы әрекет түрi

A) оқу

Ойын дегенiмiз

A) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

246. Қарым-қатынас бұл…

A) адамдар арасындағы хабар алмасу

247. Психологиялық қайта құруларға әкелiп соғатын әрекет

A) жетекші

248. Сөздiк, вербальды қарым-қатынас қолданады

A) тiлдi (сөздi)

249. Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi

A) вербальді емес

250. Адамның өзiне-өзi арнаған тiлi немесе сөзi

A) эгоцентрикалық

251. Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрi қалай аталады

A) сана

252. Мен-тұжырымдама қай бағыттан бастау алады

A) гуманизм

253. Ереже, нормаларға адам бағдарланатын этолондық, үлгi топ…

A) рефферентті топ

254. Сананың сезімді, аффектілерді, құмарлықты, ерікті, түрткілерді, қызығушылықты білдіретін ....

А) эмоциялық

255. Түйсiк – бұл…

A) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

256. Iшкi факторлар әсерiнен талдағыштар сезгiштiгiнiң артуы

A) сенсибилизация

257. Адамның сырт жағындағы сезiм мүшелерiне әсер етуден туатын түйсiк

A) экстериорецептивті

258. Iшкi мүшелердiң әсрiнен туындайтын түйсiк түрi

A) интериорецепторлар

259. Дистантты (аралық) түйсiктер

A) көру

260. Есту түйсiктерiнiң тiтiркендiргiштерi көру түйсiгiн тудыратын құбылыс

A) синестезия

261. Адам мен адамды байланыстыратын құрал ....

А) сөз

262. Ерiк күшiнiң қатысуынсыз зейiннiң объектiге аударылуы

A) еріксіз

263. Зейiннiң шоғырлануы

A) сананың объектіге шоғырлану деңгейі

264. Естiң жоқтығы

A) амнезия

265. Генетикалық тұрғыдағы естiң алғашқы түрi

A) қозғалыс

266. Адамның бастан кешкен сезiмдерi сақталып қайта жаңғыратын ес түрi

A) эмоционалды

267. Оперативтi естiң негiзгi сипаты

A) белгілі бір уақыт аралығында мәліметті есте сақтау

268. Естiң ерiктi, ерiксiз болып бөлiнуiне негiз болатын

A) ерік

269. Апперцепция бұл

A) адамның өмірлік тәжірибесіне қабылдаудың тәуелділігі

270. Шындықтағы зат, құбылыстарды қате қабылдау

A) иллюзия

271. Бүкiл әлемге танымал кеңестiк психологияның iрi өкiлi

A) Выготский Л.С.

272. Қазақстанда алғашқы рет психология ғылымының докторы болған кiм

A) Мұқанов М.М.

273. Қазақстанда алғаш рет психология кафедрасы қайда ашылды

A) Абай атындағы ҚҰПУ

274. Қазақ тiлiнде “психология” оқулығының тұңғыш авторы кiм?

A) Аймауытов Ж.

275. Қазақстанда алғаш рет психология ғылымдарының диссертациялық кеңесi қай оқу орнында ашылды?

A) Абай атындағы ҚҰПУ

276. Танымдық процестер – бұл

A) түйсік,қабылдау,ойлау,қиял

277. Iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi

A) еңбек,оқу,ойын

278. Түйсiк – бұл…

A) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

279. Тұлғаның өзіне еріктік жауапкершілік арта отырып, қажетті іс-әрекеттерді жасау ....

А) ұят, ұждан

280. . Адамның жаңаны жасау қабілеті ....

А) сананың шығармашылық табиғатын көрсетеді

281. Адамдардың әлемді көркемдік тұрғысынан игеруге бағытталған рухани-практикалық іс-әрекеті ....

А) өнер

282. Қандай да бiр затқа, құбылысқа сананың аударылуы

A) зейін

283. Адамның белгiлi бiр объектiнi қажетсiнiп оны мида бейнелеуi

A) қажеттілік

284. Адам қалайтын нәтиженiң бейнесi

A) мақсат

285. Адамның шығармашылық дарын деңгейін, шығармашылық қабілетін көрсететін ....

А) креативтілік

286. Шығармашылықты бейнелейтін фигура ....

А) ирек

287. Қиял процесiндегi объектiнiң үлкеюi

A) гиперболизация

288. Алыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қиял тәсiлi

A) гипербола

289. Жеке тұлғаның өзiне-өзi баға беруi

A) өзін-өзі бағалау

290. Қабiлеттiң дамуының табиғи алғышарттары

A) нышандар

291. Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi

A) әлеуметтік нормалар

292. Адамның мiнез-құлқын басқаратын

A) ерік

293. Адамның қорқуы, бұл…<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...