Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жас ерекшелік психологиясы нені зерттейді?

А) Адамның жас ерекшелігіне сәйкес олардың психикалық дамуын зерттейді.

69. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті?

A) ойын

70. Ойлау әрекетін сатылай қалыптастыру теориясын кім жасады:

A) П.Я.Гальперин

71. Заттар мен құбылыстарды адамның бұрынғы тәжірибесіне,біліміне сүйене қабылдауы:

A) апперцепция

72. Әртүрлі топтағы адамдардың өзара әрекеттестігі мен түсіністігін зерттейтін:

A) әлеуметтік психология

73. "Психика" түсінігінің толық сипаты...

A) объективті әлемнің субъективті бейнеленуі

74. Субъектінің психикалық акты мен күйлерді өзінше талдау және тану процесі

А) Рефлексия

75. Психологияда эксперимент жүргізуде алғаш қолданылған құрал:

A) метроном

76. Психология қандай ғылым болып табылады?

A) гуманитарлы

77. Қазіргі кезде ерлер мен әйелдер арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтар тағы басқаларды талдаған кезде қолданылатын термин ....

А) гендер

78. Психологияда санадан тыс түсінік:

A) психоанализ

79. Сабырлылық алдында дұшпан сасады,....

А) сабырсыздан береке қашады

80. Адамның қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

А) жалпы психология

81. Адамның тек өз бастан кешулеріне терең беріліп, шомулары

А) аутизм

82. Түрлі бағыттардың дамуына түрткі болған психологиядағы дағдарыстық кезең қай кезде болды.

А) 19 ғасырдың басы

83. Қызығулар мен достық негізінде еркін біріккен топ

А) референтті топ

84. Іс - әрекет теориясының авторы:

А) А.Н. Леонтьев

85. Белсенді эксперименттік психология білімінің негізін салушы:

A) В.Вундт

86. Психологиялық негіз қаланатын бөлім:

A) жалпы психология

87. Адамның мінез-құлқын санды және сапалы бағалаудың, алдын ала берілген стандартты нормалармен салыстырумен іске асатын, стандартты психологияның зерттеу әдісі:

A) тест

88. Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг қаласында В.Вундт қай жылы ашты:

А) 1879

89. Өзіне шексіз риза болу - ....

А) ақымақтық

90. Өзге адамның проблемасына эмоционалды үн қосу:

А) эмпатия

91. Ерте заманда жан деп аталған түсінікті қазіргі ғылым былай деп атайды:

А) психика

92. Өзге адамды түсіну,оның орнына өзіңді қоя білу:

А) идентификация

93. Жеке адамның өзіндік бағасының қалаулы:

А) талпыныс деңгейі

94. Адамның мінез-құлқында білімнің шешуші рөлін дәлелдейтін бағыт:

А) когнитивті психология;

95. . Жеке тұлғаның кемелденгендегі адамгершілік ісі ....

А) азаматтық

96. Б.Г.Ананьев лонгитюдті зерттеу әдісін

A) ұйымдастырушы әдістерге

97. “Өзін-өзі бақылау” келесі термин синонимі:

A) интроспекция

98. Қазiргi кездегi психологияның зерттейтiн пәнi

A) адамның объективтi шындықты белсендi бейнелеу процесi;

99. “Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

A) жан;

100. Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

A) психика;

101. Әлеуметтiк психология зерттейдi ...

A) адамдармен қарым-қатынаста және өзара әрекетте пайда болатын құбылыстарды

102. Жалпы психологияның зерттейтiнi

A) адамның мінез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

103. Аналитикалық психологияның негізгі ұғымы

А) архетип

104. Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдiсi

A) социометрия

105. Психикалық бейнеленудің жоғарғы формасы:

A) сана

106. Психиканың физиологиялық негізі:

А) жүйке жүйесі

107. Адам ағзасының дамуы.

А) Онтогенез

108. Туылғаннан пайда болған құбылыстар

А) шартсыз рефлекстер

109. Адамның өз есі туралы естің түрі:

А) метаес

110. Психиканы тұтас құрылымдар тұрғысынан зерттеу бағдарламасын кім ұсынды:

А) В.Келер

111. Фрейд бойынша жағымсыз нәрсе:

A) санадан тыс деңгейге ығыстырылады.

112. Өмір сүру барысында пайда болатын рефлекс түрі:

А) шартты рефлекс

113. Мінез-құлықтың туа берілетін формасы

А) инстинкт

114. Талдағыш ұғымына не кірмейді?

А) ми қабығы

115. Психологиялық бейнелеу ерекшеленеді:

А) субъективтілікпен

116. Адамның өзiн және шындықты қайта құруға бағытталған белсендiлiк түрi

A) iс-әрекет

117. Қажеттілік – ол:

A) мотив

118. Жеке адам дамуының көзі:

A) әлеуметтік орта

119. Жеке адамның жалпы психологиясы зерттейді:

А) жеке адамның субъективті қарым- қатынасын

120. Жеке адамның өз мүмкіншілігіне берген бағасы

А) өзіне-өзі баға беру

121. Болатын іс-әрекет нәтижесінің адам санасында бейнеленуін қай ұғыммен бейнелейді:

А) маќсат

122. Жоғарғы қажеттіліктерге не жатады:

А) мәдени, рухани қажеттіліктер

123. Мотивацияның негізгі диспозициясы не?

A) түрткі

124. Адамның және басқа да жандардың белсенділігінің себебі неде:

A) қажеттілік

125. Өзінің көзқарастарына сай жеке адамға себеп болатын:

A) дүниетаным

126. Индивидтің іс-әрекет және қарым-қатынаста ие болған жүйелі әлеуметтік қасиеті...

А) даралық

127. Белгілі әрекет операция тәсілінің материалдық формасы:

A) қару

128. Іс-әрекетті орындау тәсілі:

А) операция

129. Адам мінез-құлқы мен дамуында өмірінің мән-мағынасын іздеуі:

А) логотерапия

130. Субъект іс - әрекетінің қандай да бір уақыттағы объектіге шоғырлануы:

А) зейін

131. Іс-әрекет құрылымына кірмейтіні:

А) тропизмдер

132. Адам сөйлеуінің психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым:

A) психолингвистика

133. Өзекті қажеттілікті қанағаттандыратын іс-әрекетпен байланысты нәтиже, ол:

A) мақсат

134. Адамның басқа адамдармен эмоциялық оң қатынастарды орнатуға, сақтауға, нығайтуға, қажеттілігі:

A) аффилиация

135. Психологияда тіл арқылы ақпарат алмасу процесі:

А) қарым-қатынас

136. Қатынастардың құрылуы, тану, рефлексия – ол функциялар:

A) қарым-қатынас

137. Бірлескен іс-әрекетті қажетсінетін адамдар арасындағы байланыс дамуының көп жоспарлық процесі:

A) қарым-қатынас

138. Вербалды коммуникация – бұл процестің іске асуы..

A) тіл

139. Туа біткен адамның қажеттіліктері не жатпайтын...

A) өз-өзіне ұқсастармен қарым-қатынасқа түсу

140. Қабылданатын заттың және оның қасиеттерінің дұрыс бейнеленбеуі:

А) галюцинациялар

141. Заттық іс-әрекет нәтижесін алдын-ала көруді қалайтын, бейнелер жасайтын психикалық процесс:

А) елестету

142. Ойлау процесіне қатысты емес..

А) фиксация

143. Сөз қызметіне жатпайтын;

A) қозғаушы

144. Қарым-қатынастың құрамдас бөлігі ретіндегі бір адамның өзгені қабылдауы.

А) перцепция

145. Төменде көрсетілген ұғымдардың қайсысы ойлау операцияларына қатысы жоқ:

А) ұсыну

146. Қиялдың еріксіз, енжар түрі-

А) түс көру

147. Затты, құбылысты, жағдайды ойша бөлшектеу:

A) анализ

148. Қабылдау деген не? Дұрыс жауапты көрсет

A) сыртқы ортаның заттары мен көріністерін тұтас бейнелеу

149. Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы, біз әлемді тұрақты және өзгермелі қабылдаймыз.

A) тұрақтылығы

150. Естің түрлеріне жатпайтын:

A) қимылдық

151. Қате жаңғырту және еске түсіре алмау процесі...

А) ұмыту

152. Бір уақытта қабылданған және саналы түрдегі бөлшектердің шектеулі саны:

A) көлемі

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...