Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства
Завданнями аналізу результативності використання матеріальних ресурсів є:

– визначення рівня забезпеченості господарюючого суб’єкта необхідними матеріальними ресурсами за видами, сортами, марками, якістю та термінами поставок;

– аналіз рівня матеріаломісткості продукції в динаміці;

– вивчення дії окремих факторів на зміну рівня матеріаломісткості продукції;

– виявлення втрат внаслідок вимушених замін матеріалів, а також простоїв устаткування і робітників через відсутність матеріалів;

– оцінка впливу організації матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів на обсяг виробництва та собівартість;

– виявлення невикористаних можливостей (внутрішньогосподарських резервів) зниження матеріальних витрат і їх вплив на обсяг виробництва.

Для виміру ефективності використання матеріальних ресурсів використовують систему показників (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Система показників результативності використання матеріальних ресурсів

Показники Алгоритм розрахунку Економічний зміст
  Узагальнюючі показники    
1. Прибуток на 1 грн. матеріальних витрат Визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до суми матеріальних витрат Характеризує ефективність використання матеріальних витрат за прибутком
2. Матеріаловіддача Визначається відношенням вартості товарної (реалізованої) продукції до суми матеріальних витрат Характеризує віддачу матеріальних витрат - вартість виробленої або реалізованої продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів
3. Матеріаломісткість Визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості товарної (реалізованої) родукції Характеризує рівень матеріальних витрат, що припадає на 1 гривню виробленої або реалізованої продукції
  Коефіцієнт співвідношення темпів зростання виробленої (реалізованої) продукції і матеріальних витрат Визначається відношенням індексу товарної (реалізованої) продукції до індексу матеріальних витрат Характеризує динаміку матеріаловіддачі
5. Питома вага матеріальних витрат у операційних витратах Визначається відношенням вартості матеріальних витрат до операційних витрат Характеризує структуру операційних витрат
  Часткові показники    
6. Паливомісткість Визначається відношенням вартості вживаного палива до вартості товарної (реалізованої) продукції Характеризує рівень витрат на паливо, що припадає на 1 гривню виробленої або реалізованої продукції
7. Енергомісткість Визначається відношенням спожитої енергії до вартості товарної (реалізованої) продукції Характеризує рівень витрат на електроенергію, що припадає на 1 гривню виробленої або реалізованої продукції
8. Металомісткість Визначається відношенням суми спожитого металу до вартості товарної (реалізованої) продукції Характеризує рівень витрат на метал, що припадає на 1 гривню виробленої або реалізованої продукції

 Джерелами інформації аналізу забезпеченості господарюючих суб’єктів матеріальними ресурсами служать дані:

– бізнес-плану;

– дані оперативно-технічного і бухгалтерського обліку;

– відомості аналітичного бухгалтерського обліку про поступлінні, витратах і залишках матеріальних ресурсів;

– форма № 5-з «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)».

Мета аналізу матеріальних ресурсів полягає у підвищенні ефективності виробництва за рахунок раціонального-користування ресурсів.

Проаналізуємо динаміку рівня використання матеріальних ресурсів підприємства у табл. 5.12.

Таблиця 5.12

Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів

№п\п Показники Од виміру Попередній рік Звітний рік Зміна (+,-)
Прибуток на одну гривню матеріальних витра ГРН 0,079 0,066 -0,013
Матеріаловіддача ГРН 2,2585 (2,252) 2,0955 (1,88) -0,163 (-0,372)
Матеріаломісткість ГРн      
Коефіцієнт співвдношення _   0,93(0,83)  
Питома вага матеріальних витрат в операційних витратах % 78,5 77,2 -1,3

Як свідчить аналіз, спостерігається негативна тенденція у зміні показників. Так, прибуток на 1 грн. матеріальних витрат зменшився на 0,013 грн. і склав у звітному році 0,066 грн. Матеріаловіддача дорівнює 2,0955 грн. у звітному році, тобто погіршилась на 0,163 грн., відповідно зросла матеріаломісткість на 0, 0345 грн. і дорівнює у звітному році 0, 4773 грн. Визначена негативна динаміка потребує вивчення впливу факторів на зміну матеріальних витрат (норми використаних матеріалів та ціни матеріалів).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗДУМІВ

1. Оцінка стану і результативності використання основних засобів підприємства

2. Узагальнюючі та інтегральні показники результативності використання основних засобів

3. Мета і завдання аналізу матеріальних ресурсів

4. Джерела інформації аналізу забезпеченості господарюючих суб’єктів матеріальними ресурсами

5. Аналіз результативності використання матеріальних ресурсів підприємства

Тема 6. Аналіз результативності маркетингової діяльності підприємства

6.1. Характеристика економічної результативності та ефективності маркетингової діяльності

6.2. Етапи дослідження результатів маркетингової діяльності

6.3. Критерії результативності маркетингової діяльності

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 665

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...