Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад оформлення титульного аркуша демонстраційного матеріалу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Демонстраційний матеріал

До дипломної роботи

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

Керівник к.е.н., доцент       О.В. ЛЕБІДЬ
Студент ІV курсу фінансового факультету, напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” (спеціалізація “Банківська справа”)     Т.Ю. ПАВЛИНСЬКА

 

Харків – 2012

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу

ПЛАКАТ 1

 

Класифікація банківських депозитів

 

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (продовження)

ПЛАКАТ 2

 

Основні показники діяльності АТ "ОТП Банк"

Показник
Активи 16888,5 28105,5 40082,5
Кредити клієнтам 2454,75 36394,5
Кредити юридичним особам 4869,5 8601,5 11777,5 23501,5
Кредити фізичним особам 1551,5 9069,5
Портфель цінних паперів 489,5
Зобов'язання 15244,5
Кошти юридичних осіб 3270,5 7159,5 11815,5
Кошти фізичних осіб 2921,5 11887,5 16728,5
Власні боргові цінні папери 0,299 155,5 404,5 1464,5 875,5
Кошти банків 880,5 926,5 1649,5 4889,5
Власний капітал 2694,5
Статутний капітал 1356,5 2842,5
Чистий прибуток 82,5

 

 
 

Динаміка основних показників АТ "ОТП Банк"

 

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (продовження)

ПЛАКАТ 3

Динаміка коефіцієнтів аналізу строкових депозитів АТ «ОТП Банк»

 

Коефіцієнти
Оборотність депозитних вкладень 2,29 2,94 1,69 2,14 2,89
Тривалість одного депозитного обороту (днів) 159,20 124,23 216,36 170,87 126,37
Рівень осідання депозитних вкладень 0,07 0,11 0,09 0,19 0,07
Коефіцієнт використання депозитів 1,50 2,41 4,40 5,16 5,99
Відносна витратність депозитів 0,1135 0,1124 0,1058 0,0952 0,1187
Відносна доходність кредитів 0,1619 0,1048 0,0870 0,0974 0,0922
Оборотність депозитних вкладень 0,65 -1,25 0,45 0,75
Тривалість одного депозитного обороту (днів) -34,97 92,14 -45,50 -44,50
Рівень осідання депозитних вкладень 0,04 -0,02 0,11 -0,13
Коефіцієнт використання депозитів 0,92 1,98 0,77 0,83
Відносна витратність депозитів -0,0011 -0,0067 -0,0105 0,0235
Відносна доходність кредитів -0,0571 -0,0178 0,0104 -0,0052

 

Динаміка коефіцієнтів аналізу депозитів до запитання АТ «ОТП Банк»

Коефіцієнти
Оборотність коштів на поточних рахунках клієнтів 24,57 25,06 22,69 23,00 24,86
Тривалість одного обороту онкольних депозитів у днях 14,85 14,57 16,09 15,87 14,68
Рівень осідання коштів на поточних рахунках 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01
Відносна витратність депозитів 0,0255 0,0202 0,0282 0,0212 0,0376
Коефіцієнти Абсолютні відхилення
Оборотність депозитних вкладень 0,48 -2,37 0,31 1,86
Тривалість одного депозитного обороту (днів) -0,29 1,52 -0,22 -1,18
Рівень осідання депозитних вкладень 0,02 -0,01 0,01 -0,02
Відносна витратність депозитів -0,01 0,01 -0,01 0,02

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (продовження)

 

ПЛАКАТ 4

Показники, що характеризують діяльність десяти провідних банків України з залучення ресурсів

Показники   Приват-банк Райффайзенбанк Аваль УкрСиб-банк УкрСоц-банк Укрэкс-імбанк ОТП банк Фінанси і кредит Кредитпромбанк Брокбизнесбанк Півден-ний
Коефіцієнти аналізу строкових депозитів
Оборотність депозитних вкладень Х1 1,87 2,60 2,14 2,03 2,34 1,98 2,21 2,48 3,36 2,94
Тривалість одного депозитного обороту Х2 194,84 140,21 170,87 179,66 156,24 184,37 164,91 147,47 108,79 124,25
Рівень осідання депозитних вкладень Х3 0,17 0,09 0,19 0,15 0,12 0,10 0,21 0,15 0,07 0,17
Коефіцієнт використання депозитів Х4 2,34 3,24 5,16 3,13 2,49 8,55 1,97 2,13 1,82 2,14
Відносна витратність депозитів Х5 0,13 0,12 0,10 0,13 0,07 0,40 0,11 0,12 0,10 0,09
Відносна доходність кредитів Х6 0,14 0,11 0,10 0,11 0,17 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
Коефіцієнти аналізу депозитів до запитання
Оборотність коштів на поточних рахунках клієнтів Х7 24,35 21,14 23,00 29,70 19,96 30,73 39,49 24,63 18,54 15,32
Тривалість одного обороту онкольних депозитів у днях Х8 14,99 17,26 15,87 12,29 18,29 11,88 9,24 14,82 19,69 23,82
Рівень осідання коштів на поточних рахунках Х9 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02
Відносна витратність депозитів Х10 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,11 0,05 0,03

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (продовження)

ПЛАКАТ 5

Розрахунок інтегрального показника рівня розвитку

 

Банк Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Відстань від еталону
1.Приватбанк -1,6 1,9 0,82 -0,74 -0,15 1,77 -0,07 -0,29 0,26 -0,67 6,7
2.Райффайзеннбанк Аваль 0,63 -0,86 -1,52 -0,04 -0,36 -0,2 -0,75 0,5 0,26 -1,04 8,2
3.УкрСиббанк -0,78 0,69 1,4 1,44 -0,77 -0,85 -0,36 0,02 1,57 -1,04 6,4
4.УкрСоцбанк -1,12 1,14 0,23 -0,13 -0,15 -0,2 1,07 -1,22 -1,05 -1,04 8,4
5.Укрексімбанк -0,17 -0,05 -0,64 -0,62 -1,4 3,73 -1,01 0,86 1,57 -1,04 6,3
6.ОТП банк -1,27 1,37 -1,23 4,06 5,5 -0,85 1,29 -1,37 -1,05 1,19 10,9
7.Фінанси і кредит -0,57 0,39 1,99 -1,03 -0,56 -0,85 3,15 -2,28 -1,05 1,93 10,9
8.Кредитпромбанк 0,26 -0,49 0,23 -0,9 -0,36 -0,2 -0,01 -0,35 -2,36 2,3 9,7
9.Брокбізнесбанк 2,95 -2,44 -2,11 -1,14 -0,77 -0,85 -1,31 1,34 1,57 0,07 10,4
10.Південний 1,67 -1,66 0,82 -0,89 -0,98 -1,51 -1,99 2,78 0,26 -0,67 8,9
Еталон -1,6 1,9 0,82 -0,74 -0,15 1,77 -0,07 -0,29 0,26 -0,67 0,0
Середнє значення відстані від еталону( ­С0 ср) 8,7
Стандартне відхилення значень від еталону (S0) 1,71
Максимально можлива відстань від еталону ( С0) 12,09

Рейтинг банків за рівнем ефективності формування та використання ресурсного потенціалу

 

Банк Інтегральний показник рівня розвитку
Укрексімбанк 0,4809
УкрСиббанк 0,4702
Приватбанк 0,4467
Райффайзеннбанк Аваль 0,3245
УкрСоцбанк 0,3047
Південний 0,2659
Кредитпромбанк 0,1993
Брокбізнесбанк 0,1380
Фінанси і кредит 0,0992
ОТП банк 0,0974

ЗМІСТ

Загальні положення
Послідовність підготовки дипломної роботи
Вибір теми дипломної роботи
Керівництво підготовкою дипломних робіт
Вимоги до змісту дипломної роботи
Структура основної частини бакалаврської роботи
Вимоги до оформлення дипломної роботи
Порядок захисту дипломних робіт
Додатки

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Банківська справа» денної форми навчання

 

 

Укладачі: Колодізєв Олег Миколайович

Лебідь Олеся Вікторівна

Тисячна Юнна Сергіївна

 

Відповідальний за випуск Колодізєв О. М.

 

Редактор

 

Коректор

 

 

План 2012 р. поз. № 109

Підп. до друку Формат 60х90 1/16. Папір Multi Copi. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. Обл. вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а

 
 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...