Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства

Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Міністерства

Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


Зміст

С.

1 Сфера застосування ......................................................................................
2 Нормативні посилання ................................................................................
3 Терміни та визначення понять …………………………………………..
4 Класифікація .................................................................................................
5 Технічні вимоги ............................................................................................
5.1 Вимоги до до матеріалів......................................................................
5.2 Вимоги до складу сумішей .................................................................
5.3 Вимоги властивостей асфальтобетонів……………….…………….
5.4 Технологічні умови приготування асфальтобетонних сумішей і укладання асфальтобетону .......................................................................  
6 Вимоги безпеки та охорони довкілля ….………………............................
7 Правила приймання ......................................................................................
8 Методи контролювання ...............................................................................
9 Транспортування і зберігання ...................................................................
10 Гарантії виготовлювача .............................................................................
Додаток А. Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонних покриттів ........................................  
Додаток Б.Орієнтовний вміст в’яжучого в асфальтобетонних сумішах в залежності від зернового складу…………………………………………  
Додаток В. Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону в покритті при виконанні будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування ...................................    
Додаток Г. Область використання асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону в покритті при виконанні будівельних робіт на мостах, міських вулицях і дорогах та площах, дорогах і майданчиках промислових та сільськогосподарських підприємств, а також аеродромах ……………………………………….    
Додаток Д. Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону, що застосовується для влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах ………………………….    
Додаток Е.Методика визначення коефіцієнту водостійкості асфальтобетону за експрес-методом…………………………………...  
Додаток Ж. Методика ущільнення зразків на секторному пресі………….
Додаток З. Методика визначення коефіцієнта морозостійкості асфальтобетону при згині………………………………………………...  
Додаток И. Методика визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості асфальтобетону при розтягу…………………………  
Додаток Й. Методика визначення показника стійкості асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій………………………………..  
Додаток К. Бібліографія ……………………………………………………..

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Будівельні матеріали

Суміші асфальтобетонні

І асфальтобетон дорожній та аеродромний

 

Технічні умови

 

Строительные материалы

Смеси асфальтобетонные

И асфальтобетон дорожный и аэродромный

Технические условия

 

Building materials

Asphaltic concrete mixtures, road

And aerodromes asphaltic concrete

Specifications

____________________________________________________________________

 

Чинний від 201Х-хх-хх

Сфера застосування

 

Стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші та асфальтобетон для автомобільних доріг загального користування, мостів, міських вулиць і доріг та площ, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств, а також аеродромів.

Галузь використання різновидів асфальтобетону визначається кліматичними умовами району будівництва, конструкцією дорожнього одягу, категорією дороги і наведена в додатках А і Б.

Вимоги стандарту не розповсюджуються на спеціальні види асфальтових матеріалів (дренуючі, литі, щебенево-мастикові, дисперсно-армовані асфальтобетони, асфальтобетони для тонких і надтонких шарів та інші).

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

 

Нормативні посилання

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

 

Видання офіційне


ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-95 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України

ДСТУ Б В.2.7-46-2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних порід з відсіву дроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

 

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2009 Будівельні матеріали. Матеріали із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками. (ССБП Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ. (ССБП Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги )

ГОСТ 12.1.044-89 (исо 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ Методы измерения шума на рабочих местах. (ССБП Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4333-87 (СТ СЭВ 5469-86) Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле. (Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху та займистості у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Методи визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Методы определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Методи визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости (Бітуми нафтові. Методи визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Методи визначення температури розм’якшення за кільцем і кулькою)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Методы определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Методи визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения парафина (Бітуми нафтові. Метод визначення парафіну)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)

СОУ 45.02-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення»

СанПиН 4630-85 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...