Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика визначення показника стійкості асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій

Засоби випробування та допоміжні пристрої

Секторний прес згідно з ПМА 218-21476215-450; лінійка металева довжиною не менше ніж 0,25 м за ГОСТ 427; штангенциркуль за ГОСТ 166; шафа електрична сушильна, що забезпечує температуру до плюс 200 °С з похибкою ± 1 °С; термометр хімічний ртутний скляний з ціною поділки шкали 1°С за ГОСТ 400; засоби випробування і допоміжні пристрої за ДСТУ Б В.2.7-89; випробувальне колесо; металева форма; датчик деформацій; пристрою для проведення випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій.

 

Правила приготування зразків із асфальтобетону виконують у відповідності з додатком З

 

Проведення випробувань

Випробування асфальтобетонних зразків на стійкість до накопичення залишкових деформацій виконують на секторному пресі, переобладнаному таким чином, що замість сектору 8 (додаток З рис.1.) встановлюють випробувальне огумлене чи неогумлене сталеве колесо та закріплюють пристрій для вимірювання глибини колії (рис. К.1).

1 – випробувальне колесо; 2 – металева форма; 3 – датчик деформацій.

Рисунок Й. 1 – Схема пристрою для проведення випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій

Технічні параметри проведення випробування на колієутворення наведені в таблиці Й.1.

 

Таблиця Й. 1 – Технічні параметри проведення випробувань на колієутворення

Показники (умови) Технічні дані
Матеріал випробувального колеса Сталь з нанесеною гумою шаром товщиною 24 мм чи без неї сталь за ГОСТ 1050 гума за ГОСТ 7338
Розміри колеса: діаметр, мм ширина, мм   203,5 ± 1 47,0 ± 0,02
Розміри асфальтобетонного зразка у плані: довжина, мм ширина, мм     228 ± 2 158 ± 2
Товщина зразка, мм до 100
Навантаження на колесо Q, Н 600 ± 10; 700 ± 10; 800 ± 10
Кількість проходів навантаження за хвилину N 30 ± 2
Кількість проходів навантаження Nk, після яких знімається залишкова деформації   0; 500; 1000; 2000; 3000; 4000
Температура випробування Т, ºС 40 ± 1; 50 ± 1; 60 ± 1

 

Перед початком випробувань форму разом з асфальтобетонним зразком поміщають у сушильну шафу з відповідною для випробування температурою повітря всередині (згідно з таблицею К. 1) і витримують у ній протягом 3 год.

Температуру повітря у шафі секторного пресу до початку випробувань встановлюють відповідною до значень таблиці 1.

Після нагрівання у сушильній шафі зразок разом з формою встановлюють на візок 3 секторного пресу (додаток К рис. К. 1).

На поверхню зразка за допомогою гвинтової передачі балки 16 встановлюється випробувальне колесо 1 (рис. К 1) і знімається з датчика деформації 3 (рис. 1) початковий відлік на поверхні зразка. За допомогою гвинтової передачі навантаження 11 (рис. К. 1) встановлюється необхідне для випробування навантаження (табл. К. 1) та відразу вмикається двигун-редуктор 12 (рис. 1), що приводить в зворотно-поступальний рух візок із закріпленою на ньому формою з асфальтобетонним зразком.

Таким чином здійснюється циклічне навантаження зразка асфальтобетону випробувальним колесом при заданих параметрах навантаження на колесо Q і температурі випробування T згідно з табл. 1. Після виконання встановленої кількості проходів Nk (табл. Й 1) секторний прес зупиняють і проводять виміри величини залишкової деформації у вигляді глибини колії w. Результати випробувань зразків асфальтобетону по накопиченню залишкових деформацій заносяться в таблицю і оформляються у вигляді графіків w = f(N) з апроксимацією експериментальних даних аналітичними залежностями (точність апроксимації – не менше ніж 10%).

 

Обробка результатів

Визначають інтегральний показник стійкості до накопичення залишкових деформацій асфальтобетону як суму площ під графічними залежностями wi,j = f(N)

, (Й. 1)

де Nk – кількість проходів навантаження;

i – порядковий номер рівня навантаження;

j – порядковий номер рівня температури випробування.

 

При виборі асфальтобетону за показником стійкості до накопичення залишкових деформацій, слід віддавати перевагу тому складу, що має найменше значення Sw.


ДОДАТОК К

 

(довідковий)

Бібліографія

 

1. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу.

2. Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-ХІІ

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від29 листопада 2001 р. №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»


 

Код УКНД 93.080.20

 

Ключові слова: суміші асфальтобетонні, асфальтобетон, покриття, основи, автомобільні дороги, аеродроми

 

 

Перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ         М. Дмитрієв
Керівник розробки, зав. кафедрою ДБМ і хімії НТУ     В. Мозговий
     

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...