Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


На яку відстань повинні встановлюватись комутаційні апарати для відключення лічильника?
1 м;

+не більше 10 м;

5 м;

більше 5 м;

15 На яку глибину укладають вирівнювальну сітку на всій території підстанції?

+0,5м;

0,7м;

1,5м;

1м;

16 Найменша відстань проводу від землі до ПЛ напругою до 1000 В становить:

4 м;

5 м;

+6 м;

7 м;

17 Яка первинна напруга повинна бути у розподільчих трансформа­торах:

380 В;

220 В;

1000 В;

+До 1000 В;

 

18 При вводі в будівлю на виході із траншеї на стіну кабелі повинні захищатись на висоті не менше:

1м;

1,5;

+2м ;

2,5м;

 

19 Висота розташування відкрито прокладених ізольованих проводів в електротехнічних та інших приміщеннях, що обслуговуються спеціально навченим персоналом, повинна бути:

2 м;

2,5 м;

3,5 м;

+не нормується ;

 

20 В якому з проводів, фазному чи нульовому, повинні встановлюватися вимикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі під час монтажу внутрішніх освітлювальних проводок:

+фазному;

нульовому;

всі варіанти правильні;

захисному;

 

21 Через скільки днів після заливання фундаменту дозволяється установлювати на нього електричний двигун?

5–10 днів;

+10–15 днів;

15–20 днів;

20–25 днів;

Як дозволяється розташовувати проводи на повітряних лініях?

горизонтально;

вертикально;

+горизонтально, вертикально або змішано;

похило;

Скільки з’єднань допускає лінія СІП в одному прогоні?

+одне;

два;

три;

чотири;

 

24 Який мінімально допустимий діаметр опори у верхньому відрубі повинен бути?

15 см;

+13 см;

20 см;

30 см;

 

25 На якій висоті дозволяється установлювати лічильник при монтажі?

1000–1200 мм;

1200–1400 мм;

+1400–1600 мм;

1600–1800 мм;

 

26 На який струм дозволяється прокладати одиночні проводи в сталевих трубах?

до 10А;

+не більше 25А;

до 40А;

до 100А;

 

27 Яка ширина проходу повинна бути між електродвигуном та фасадом пульта керування?

до 1 метра;

+не менше 2 метрів;

не менше 3 метрів;

не менше 2,5 метрів;

 

28 Яку мінімальну площу перерізу жил повинні мати проводи і кабелі під час монтажу шаф керування

для міді 1,5мм2, алюмінію 2,5мм2;

+для міді 1мм2, алюмінію 2,5мм2;

для міді 1мм2, алюмінію 1,5мм2;

всі відповіді правильні;

Яким приладом вимірюють опір розтікання струму заземлювачів і заземлювальних пристроїв?

М-417;

+М-416;

мегометром;

всі відповіді правильні;

Яка відстань між опорами повинна бути під час монтажу зовнішньої проводки?

до 20 м;

+до 25 м;

до 30 м;

всі відповіді правильні;

31 Траншея для заземлювачів повинна бути розміщена від газопроводу, трубопроводу не ближче:2м;

+3м;

5м;

10м;

За якого мінімального опору ізоляції дозволяються вмикати двигун у мережу без сушіння?

1 мОм;

+0,5 мОм;

10 мОм;

2 мОм;

 

Якої ширини повинні бути проходи між 2-ма електродвигунами під час їх обслуговування?

від 0,5 до 1 м;

до 0,5 м;

+не вужче, ніж 1 м;

не вужче, ніж 1,5 м;

 

34 Електропроводка на стрічках є різновидом:

зовнішньої електропроводки;

+тросової електропроводки;

внутрішньої електропроводки для с.г. будівель;

схованої електропроводки;

 

35 УВТЗ призначене для захисту електродвигунів від:

довготривалих струмів, що на 20% більші за номінальний;

струмів коротких замикань;

+перегріву;

перенапруги;

 

36 Роботу електродвигуна за допомогою реверсивного магнітного пускача застосовують:

+для необхідності зміни напрямку обертання вала;

при запуску потужного двигуна, для зменшення пускового струму;

для забезпечення заданої послідовності вмикання і вимикання;

для плавного запуску електродвигуна;

37 Неізольовані проводи застосовують:

для приєднання контрольно-вимірювальних приладів;

+для передачі та розподілу електроенергії П.Л. ;

для різних видів зв’язку;

приєднання зовнішніх електроустановок;

 

38 Контактори призначені:

вмикання, вимикання, реверсування і перемикання полюсів а.с.двигунів;

+замикання і розмикання силових кіл ел.установок з великими стумами

навантаження;

автоматичного керування електроустановками;

для одночасного переключання в декількох колах;

 

39 Магнітні пускачі призначені:

вмикання, вимикання, реверсування і перемикання полюсів а.с. двигунів;

замикання і розмикання силових кіл ел.установок з великими струмами

навантаження;

+автоматичного керування електроустановками;

для забезпечення можливості вмикання з витримкою часу;

 

40 Кнопкові пости призначені:

для неавтоматичної комутації силових електичних кіл;

+для ручного дистанційного керування електромагнітними апаратами;

для захисту від коротких замикань;

для нечастої комутації електричних кіл;

41 Запобіжники захищають електроустановки від:

довготривалих струмів, що на 20% більші за номінальний;

+струмів коротких замикань;

електродвигунів від перегріву;

перекосу фаз;

42 На ПЛ напругою до 20 кВ застосовують:

+будь-які ізолятори;

підвісні ізолятори;

телефонні фарфорові ізолятори;

стрижневі ізолятори;

 

43 Жили СІП відгалуження приєднуються до жил магістралі за допомогою:

скручування;

звичайних затискачів;

болтового з’єднання;

+проколювальних відгалужуючих затискачів;

 

44 Під час натягування і закріплення СІП закріплюються спочатку на:

+анкерних опорах;

проміжних опорах;

кутових опорах;

в будь-якому порядку;

45 На ПЛ напругою вище 35 кВ застосовують:

штирьові ізолятори;

+підвісні або стрижневі ізолятори;

телефонні фарфорові ізолятори;

буд-які типи ізоляторів;

46 При монтажі КТП несучі поверхні швелерів приєднують до контуру заземлення смугою із сталі 40х4 мм не менше, ніж в:

чотирьох місцях;

+двох місцях;

одному місці;

трьох місцях;

 

47 Щитки повинні мати:

нульову захисну шину;

нульову робочу шину;

не мають взагалі нульової шини;

+мають нульову захисну і нульову робочу шину;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 649

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...