Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка із нормативної документації застосовується в державах СНД?
Державні стандарти України (ДСТУ) ;

Норми Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) ;

+Єдина система конструкторської документації (ЕСКД) ;

Єдина модульна система (ЕМС) ;

 

2 Яка роль електромонтажних робіт в загальному комплексі будівництва:

для здійснення інженерної підготовки виробництва;

монтаж укрупнених складових частин і блоків;

+підвищує продуктивність праці, та скорочує строки будівництва;

перехід до єдиної системи та використання типових технічних рішень;

 

3 Монтажним шнуром називають:

конструкцію з однієї або кількох ізольованих струмоведучих жил, з легким захисним покриттям зверху, або без нього;

+конструкція з двох або кілька ізольованих струмоведучих жил, скручених або покладених паралельно, з можливим легким захисним покриттям зверху;

конструкція з однієї або кількох ізольованих струмоведучих жил, вміщених в герметичну оболонку, поверх якої можуть бути накладені захисні покриття;

конструкцію з однієї або кількох ізольованих струмоведучих жил, з броньованим захисним покриттям зверху, або без нього;

 

 

4 Як характеризують ступінь захисту персоналу від дотику до струмоведучих і рухомих частин:

в залежності від кліматичних факторів;

позначають літери і цифри в кінці типу виробу;

+позначають літерами ІР та двома цифрами;

в залежності від категорії розміщення електрообладнання;

 

5 Заземлюючим провідником називають:

металевий провідник, який знаходиться в контакті з землею;

+металевий провідник, що з’єднує заземлюючі частини електроустановки

з заземлювачем;

сукупність заземлювача і заземлюючих провідників;

металевий провідник, який прокладаеться над землею;

 

6 Прокладання проводів в коробах застосовують:

+необхідно забезпечити механічний захист проводів і кабелів;

коли не потрібно забезпечувати механічний захист проводів кабелів;

для прокладання у приміщеннях з агресивним середовищем та захисту

від механічних пошкоджень;

для можливості прокладання додаткових мереж;

 

7 Що таке нульовий провід:

це струм, що проходить через землю в місці замикання;

+це провід, з’єднаний з глухозаземленогю нейтраллю трансформатора або генератора;

навмисне електричне з’єднання електроустановки з глухо заземленою нейтраллю джерела живлення;

це металевий провідник ,що з’єднує заземлюючі частини електрообладнання;

 

8 Блокування в схемах керування застосовують:

для зміни напрямку обертання вала;

при запуску потужного двигуна, для зменшення пускового струму;

+для забезпечення заданої послідовності вмикання і вимикання;

постійного контролю параметрів; 

9 Структурна схема позначень:

пояснює певні процеси, що відбуваються в об’єкті, або його частині;

визначає повний склад елементів та зв’язків між ними і дає уявлення про роботу об’єкта;

+визначає основні частини об’єкта, їх призначення та взаємозв’язки;

показує електричні з’єднання всіх складових частин установки;

 

10 Основними елементами монтажних проводів є:

струмоведучі жили, ізоляція, екран, оболонка, зовнішнє захисне покриття;

струмоведучі жили (скручені або прокладені паралеллю), зовнішнє захисне покриття;

+струмоведучі жили, зовнішнє захисне покриття (може бути в відсутнє);

ізоляція та оболонка;

 

11 Під час монтажу теплових реле їх положення в просторі повинно бути:

горизонтальне, кришкою вниз і регулятором струму не спрацювання вперед;

горизонтальне, кришкою вверх і регулятором струму не спрацювання збоку, зліва;

вертикальне, кришкою вверх і регулятором струму не спрацювання збоку справа;

+вертикальне, регулятором струму не спрацювання вперед, кришкою вгору;

12 Монтажним кабелем називають:

конструкцію з однієї ізольованої струмоведучої жили, з легким захисним покриттям зверху, або без нього;

конструкція з двох або кілька ізольованих струмоведучих жил, скручених або покладених паралельно, з можливим легким захисним покриттям зверху;

+конструкція з однієї або кількох ізольованих струмоведучих жил, вміщених в герметичну оболонку, поверх якої можуть бути накладені захисні покриття;

конструкція з декількох неізольованих струмопровідних жил;

 

13 Прокладання проводів і кабелів у трубах застосовують:

необхідно забезпечити механічний захист проводів і кабелів;

коли не потрібно забезпечувати механічний захист проводів кабелів;

+для прокладання у приміщеннях з агресивним середовищем та захисту від механічних пошкоджень;

для живлення пересувних електроприймачів;

 

14 Основними елементами монтажних шнурів є:

ізоляція, екран, оболонка, зовнішнє захисне покриття;

+струмоведучі жили (скручені або прокладені паралеллю), зовнішнє захисне покриття;

трумоведучі жили, зовнішнє захисне покриття (може бути в відсутнє);

несучий трос;

 

15 У сільському господарстві тросові електропроводи застосовують:

в зовнішніх установках для освітлювальних мереж;

у виробничих, тваринницьких і господарських будівлях для силових мереж;

+для всіх перелічених в 1 і 2 типах;

у приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою.

 

16 Під стрілою провисання проводів ПЛ мають:

горизонтальна відстань між центрами двох суміжних опор;

+вертикальна відстань між лінією, що зв’язує точки підвісу проводу і

нижньою точного проводу;

найменшу відстань по вертикалі при найбільшому провисанні проводів;

відстань від землі до найближчого ізолятора;

 

17 Основними елементами кабелів є:

+струмоведучі жили, ізоляція, екран, оболонка, зовнішнє захисне покриття;

струмоведучі жили (скручені або прокладені паралеллю), зовнішнє

захисне покриття;

струмоведучі жили, зовнішнє захисне покриття (може бути в відсутнє);

екран та зовнішнє захисне покриття;

 

18 За габарит ПЛ приймають:

горизонтальна відстань між центрами двох суміжних опор;

вертикальна відстань між лінією, що зв’язує точки підвісу проводу і

нижньою точного проводу;

+найменшу відстань по вертикалі при найбільшому провисанні проводів;

горизонтальна відстань між ізоляторами двох суміжних опор.

 

19 Силові вимикачі на КТП використовують для:

для живлення струмових обмоток реле та вимірювальних приладів;

+для вмикання і вимикання електричних кіл під навантаженням;

для регулювання напруги;

для блискавко захисту.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 435

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...