Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


За якою формулою визначається передаточне відношення?
;

;

+ ;

;

93. Номінальний момент електродвигуна Мн, Н∙м, визначається за формулою:

;

;

+ ;

;

94. Яке буквене позначення мають відповідні режими роботи електродвигунів:

S1 А) Періодичний безперервний режим роботи електродвигуна з електричним гальмуванням;

S2 Б) Короткочасний режим роботи;

S3 В) Періодичний короткочасний режим з електричним гальмуванням;

S4 Г) Періодичний короткочасний режим з пусками;

S5 Д) Тривалий режим роботи;

S6 Е) Періодичний повторно-короткочасний режим роботи;

S7 Ж) Періодичний безперервний режим з короткочасною навантаженням;

S8 З) Періодичний безперервний режим з одночасною зміною навантаження і частоти обертання електродвигуна.

 

S1 – А; S2 – Б; S3 – В; S4 – Г; S5 – Д; S6 – Е; S7 – Ж; S8 – З;

+ S1 – Д; S2 – Б; S3 – Е; S4 – Г; S5 – В; S6 – Ж; S7 – А; S8 – З;

S1 – З; S2 – Ж; S3 – Е; S4 – Д; S5 – Г; S6 – В; S7 – Б; S8 – А;

S1 – Е; S2 – Г; S3 – Б; S4 – А; S5 – В; S6 – Д; S7 – З; S8 – Ж;

 

95. Вкажіть рівняння руху електроприводу:

 

+ ;

;

;

;

 

96. Номінальну кутову швидкість електродвигуна ωн, с-1, визначають за формулою...

+ ;

;

;

;

Як визначити синхронну частоту обертання?

;

;

+ ;

;

98. Користуючись рисунків пронумеруйте механічні передачі А)Плоскопасова Б) Конічна В) Рейкова Г) Зубчаста циліндрична Д) Ланцюгова Е) Черв’ячна

 

 

+ А-5; Б-2; В-4; Г-1; Д-6; Е-3

А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5; Е-6

А-2; Б-4; В-3; Г-6; Д-1; Е-5

А-3; Б-5; В-6; Г-2; Д-4; Е-1

 

Назвіть точки (режими), по яким будується механічна характеристика електродвигуна?

т.1 А) Мінімальний режим;

т.2 Б) Режим холостого ходу;

т.3 В) Максимальний (критичний) режим;

т.4 Г) Номінальний режим;

т.5 Д) Пусковий режим;

 

т1-А; т2-Б; т3-В; т4-Г; т5-Д;

т1-Д; т2-Г; т3-В; т4-Б; т5-А;

+ т1-Б; т2-Г; т3-В; т4-А; т5-Д;

т1-Д; т2-Б; т3-А; т4-В; т5-Г

 

100. Згідно номера рисунка пронумеруйте...

1) Відцентровий вентилятор;

2) Вентилятор осьовий;

3) Реверсивний вентилятор для сушильних камер.

 

1 2 3

1-1; 2-2; 3-3;

+ 1-3; 2-1; 3-2;

1-3; 2-2; 3-1;

1-2; 2-1; 3-3;

 

 

1. Вкажіть переваги електронагрівальних установок перед іншими тепловими установками:

низький коефіцієнт використання енергоресурсів, низькі капіталовкладення й експлуатаційні витрати;

+простота обслуговування, високий рівень автоматизації і точності підтримання температури, екологічна чистота;

високий коефіцієнт використання енергоресурсів, великі затрати праці;низькі експлуатаційні витрати;

Л-4, с.6

 

2. Який один із напрямів ефективного використання палива :

автономне застосування;

централізація систем теплопостачання;

застосування палива з високим паливним еквівалентом;

+оптимальна децентралізація систем теплопостачання;

Л-1, с.6

 

3. Паливним еквівалентом називають число, яке показує:

скільки палива необхідно витратити на нагрівання 1 кг матеріалу;

+скільки умовного палива міститься в 1 кг дійсного палива;

скільки теплоти необхідно витратити для підвищення температури тіла на 1 °С;

скільки палива необхідно витратити на нагрівання 1 кг води;

Л-1, с.7

4. Залежно від способу перетворення електричної енергії на еплову розрізняють електронагрівальні установки …

+з електронагріванням опором, електричною дугою, індукційним, діелектричним;

прямого і побічного електронагрівання;

періодичної і безперервної дії;

основні і допоміжні;

 

5. За способом передачі теплової енергії розрізняють електронагрівальні установки ...

періодичної і безперервної дії;

з електронагріванням опором, електричною дугою, індукційним, діелектричним;

+прямого і побічного електронагрівання;

основні і допоміжні;

Л-1, с. 13

 

 

6. Пряме нагрівання опором буває …

електродне і елементне;

елементне і електроконтактне;

+електроконтактне і електродне;

індукційне і діелектричне;

Л-1, с. 15

7. Електротермія включає процеси, в яких:

використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням у механічну енергію;

+використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням у теплову;

електричну енергію в вигляді електричного струму, електромагнітних полів та інших форм електрики використовують для безпосереднього впливу на предмети праці без попереднього (як правило) перетворення її в інші види;

використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням у світлову енергію;

Л-1, с.4

 

8. Електронно-іонна технологія охоплює технологічні та біологічні процеси, в яких:

використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням в теплову й оптичну енергію;

+електричну енергію в вигляді електричного струму, електромагнітних полів й інших форм електрики використовують для безпосереднього впливу на предмети праці без попереднього (як правило) перетворення її в інші види;

використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням у механічну енергію;

використання електричної енергії пов’язане з її перетворенням у світлову енергію;

Л-1, с.4

9. При прямому способі електронагрівання:

енергія електричного поля перетворюється в теплову в спеціальних нагрівальних пристроях, а потім теплова енергія передається речовині, що нагрівається;

+енергія електричного поля перетворюється на теплову безпосередньо в речовині, що нагрівається;

енергія електричного поля перетворюється в механічну, а потім у теплову;

енергія електричного поля перетворюється в теплову, а потім у механічну;

Л-4, с.17

10. При побічному електронагріванні:

енергія електричного поля перетворюється на теплову безпосередньо в речовині, що нагрівається;

енергія електричного поля перетворюється в механічну, а потім у теплову;

+енергія електричного поля перетворюється у теплову в спеціальних нагрівальних пристроях, а потім теплова енергія передається речовині, що нагрівається;

енергія електричного поля перетворюється в теплову, а потім у механічну;

Л-4, с.17

11. Найбільш простий і економічний спосіб нагрівання матеріалів:

індукційний;

елементний;

електроконтактний;

+електродний;

Л-1, с. 17

12. Провідність звичайної води обумовлена наявністю в ній:

водню ;

мікроелементів;

+солей, кислот, лугів;

кисню;

Л-1, с.17

13. Найчастіше електроди виготовляють ...

чавунними;

мідними і латунними;

вугільними і графітними;

+стальними;

Л-1, с. 17

 

14. Найбільш розповсюджений матеріал для нагрівальних елементів:

+сплав нікелю і хрому;

нержавіюча сталь;

сплав хрому і заліза;

вольфрам;

Л-1, с. 24

 

15. Марки нагрівальних проводів:

КНРПВ і КНРПЗВ;

АПВ, АПР, АППВ;

+ПОСХП, ПОСХВ і ПОСХВТ;

АППВ, NUM, АВРГ;

Л-1, с.37

16. Марки нагрівальних кабелів:

АПВ, АПР, АППВ ;

ПОСХП, ПОСХВ і ПОСХВТ ;

+КНРПВ і КНРПЗВ;

АППВ, NUM, АВРГ;

Л-1, с.38

 

17. Потужність електронагрівальної установки з елементними нагрівниками можна регулювати:

змінюючи частоту струму;

змінюючи подачу матеріалу, що нагрівається;

перекриваючи шлях проходження струму між електродами за допомогою ізоляційних труб або пластин;

+змінюючи напругу живлення або еквівалентний опір нагрівальних елементів;

Л-1, с.39

 

18. Потужність електродних водонагрівників можна регулювати:

змінюючи подачу матеріалу, що нагрівається;

+перекриваючи шлях проходження струму між електродами за допомогою ізоляційних труб або пластин;

змінюючи напругу живлення або еквівалентний опір нагрівальних елементів;

змінюючи частоту струму;

Л-1, с.40

19. Статична вольт-амперна характеристика дуги – це:

залежність струму дуги від часу;

+залежність спаду напруги на дузі від значення струму;

залежність струму дуги від відстані між електродом і деталлю;

залежність спаду напруги від відстані між електродом і деталлю;

Л-1, с.41

20. Для загального обігрівання тваринницьких і птахівничих приміщень використовуються такі електронагрівні установки:

+електрокотельні, тепло генератори, електрокалориферні установки, електроконвектори, припливно-витяжні установки з підігрівом повітря, кондиціонери повітря;

електрообігрівна підлога, електробрудери, інфрачервоні опромінювачі, електрообігрівальні килимки, напівпровідникові плівкові нагрівники, електрообігрівальні панелі;

тепло генератори, газові котельні;

електрообігрівальні панелі;

Л-1, с.135

21. Величину зварювального струму можна регулювати:

 

+зміною відстані між первинною і вторинною обмотками, перемиканням обмоток на послідовне й паралельне з’єднання, зміною повітряного зазору дроселя;

зміною опору обмоток площі поперечного перерізу магніто проводу;

зміною потужності трансформатора, діаметра проводу обмоток;

частотою струму;

Л-1, с.44

 

22. При індукційному нагріванні глибина проникнення струму в деталь залежить від:

температури індуктора;

охолодження індуктора;

+частоти струму;

товщини деталі;

Л-1, с.61

 

23. Інтенсивне нагрівання діелектриків можливе при частоті:

100–10000 Гц;

10000–100000 Гц;

0,5–10 кГц;

+0,5–10 МГц;

Л-1, с.64

 

24. Перевагами електродних водонагрівачів порівняно з елементними є:

вода не забруднюється продуктами електрохімічних реакцій;

+простота будови, невеликі розміри й металомісткість, не бояться "сухого ходу", зменшується забруднення води бактеріями в результаті дії на них електричного струму;

безпечніші відносно ураження електричним струмом;

всі відповіді правильні;

Л-1, с.76

25. Типи елементних водонагрівачів періодичної дії:

ЭПЗ, КЕПР, КЕВЗ;

ЭПВ-2А, ВЭП-600, САЗС;

+УАП, САОС;

КЕВЗ, САЗС;

Л-1, с.80

 

26. Типи елементних водонагрівачів безперервної дії:

УАП, САОС;

ЭПЗ, КЕПР, КЕВЗ;

+ЭПВ-2А, ВЭП-600, САЗС;

КЕВЗ, САЗС;

Л-1, с.80

 

27. Електродний нагрів здійснюється на:

+змінному струмі промислової частоти;

постійному струмі;

струмах високої частоти;

всі відповіді правильні;

Л-1, с.17

28. Чому електричні водонагрівачі під'єднуються до трубо­проводів холодної і гарячої води через ізолюючі вставки?

для захисту від роботи при несиметричному живленні;

+для захисту людей і тварин від ураження електричним струмом;

для вирівнювання електричного потенціалу;

для збільшення ККД;

Л-1, с. 101

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 606

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...