Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка з наведених категорій застосування комутаційних низьковольтних апаратів у колах змінного струму характеризує пуск і вимкнення електродвигунів з короткозамкненим ротором?
+ АС 3;

АС 11;

АС15;

АС 23;

69. У схемах автоматичного керування електроприводами для забезпечення заданої послідовності вмикання або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, запобігання мимовільному пуску двигунів застосовують:

Звукову сигналізацію;

Світову сигналізацію;

+ Блокування;

Кнопки керування;

70. Система взаємопов’язаних машин, які безперервно і в заданій послідовності виконують усі технологічні операції і допоміжні операції одного виробничого процесу – це:

Транспортер;

+ Потокова лінія;

Електроустановка;

Вентилятор;

71. Навантажувальною діаграмою робочої машини називається:

Залежність кутової швидкості від моменту;

Залежність температури від часу;

+ Залежність моменту статичних опорів і статичної потужності від часу;

Залежність питомих втрат енергії від часу;

72. Двигуни типу ПЭДВ призначені для режиму роботи:

Короткочасного;

Повторно-короткочасного;

+ Тривалого;

Змішаного;

73. Насосний агрегат, який складається з вертикального багатоступінчастого відцентрового насоса і заглибленого електродвигуна, називається:

Вихровим насосом;

Відцентровим насосом;

+ Глибинним електронасосним агрегатом;

Ротаційним насосом;

74 Допустима кількість вмикань на годину з інтервалом між ними 5 хв для двигунів типу ПЭДВ складає:

+ 3;

12;

7;

9;

75. Допустима температура нагрівання ізоляції ПВДП-1 двигунів серії ПЭДВ становить:

105 °С;

+ 60 °С;

135 °С;

120 °С;

Яка максимальна висота всмоктування насосом, м?

981;

98,1;

+ 9,81;

0,981;

За якої кратності повітрообміну застосовується штучна вентиляція?

+ > 3;

=3;

<3;

> 5;

Пристрій ТСУ-2-КЛУ3(“Кліматика-1”) передбачає регулювання частоти обертання вентиляторів

Ступінчате;

Комбіноване;

+ Плавне;

Правильної відповіді немає;

79. Для привода вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовуються ...

+ Асинхронні двигуни з підвищеним ковзанням;

Асинхронні двигуни з підвищеним пусковим моментом;

Асинхронні двигуни з фазним ротором;

Асинхронні двигуни з вбудованим електромагнітним гальмом;

Які комплекти шаф керування використовують для підтримання мікроклімату в сільськогосподарських приміщеннях?

"Каскад", САУНА;

+ "Клімат", ПВУ;

ОГМ-0,8А, ОЦК-8;

ЗАВ, КЗС;

Які двигуни застосовують для привода подрібнювачів кормів?

Асинхронні двигуни з к/з ротором основного виконання або з підвищеним ковзанням;

Асинхронні двигуни з фазним ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом;

+ Асинхронні двигуни з к/з ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом;Синхронні двигуни;

82. Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють …

В переміжному режимі;

В повторно-короткочасному режимі;

+ В короткочасному режимі;

В тривалому режимі;

Який режим роботи і характер навантаження для молочних і вакуумних насосів?

Короткочасний із змінним навантаженням;

+ Тривалий із постійним навантаженням;

Короткочасний із постійним навантаженням;

Тривалий із змінним навантаженням;

84. Для зменшення тривалості пуску сепараторів молока застосовуються:

Перемикання обмоток з зірки на трикутник;

Реакторний пуск;

Автотрансформаторний пуск, двигуни з підвищеним пусковим моментом;

+ Двошвидкісні двигуни; відцентрово-фрикційні муфти;

85. Для стрижки овець застосовують такі стригальні машинки:

+ МСО-77Б, МСУ-200;

ЗАВ-10, КЗС-20Ш;

ПГШ-1, ВЦП-25;

ТА-1, ДАС-350;

86. Електродвигун стригальної машинки МСУ-200 живиться від:

Однофазної мережі;

Трифазної мережі;

+ Перетворювача частоти і напруги;

Випрямляча;

Яке рекомендоване виконання двигунів за ступенем захисту, кліматичним виконанням і категорією розміщення для зерноочисних пунктів і комплексів?

СУ1, ІР54;

+ УПУ3, ІР54;

У3, ІР44;

У2, ІР44;

Режим роботи електродвигунів головних приводів токарних, фрезерних і шліфувальних верстатів

+ Тривалий;

Короткочасний;

Повторно короткочасний;

Безперервний;

 

РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНІ

 

89. Вкажіть основні паспортні дані трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором А) Номінальна частота обертання Б) Режим роботи В) Номінальний струм Г) Частота мережі Д) Номінальна потужність Е) Номінальна кутова швидкість Ж) Номінальна напруга:

А; Б; В;

А; Б; В; Д; Е; Ж;

+ А; Б; В; Г; Д; Ж;

Б; В; Г; Д; Е; Ж

 

90. Вкажіть назву буквених позначень на принципіальних схемах А) Силових контактів автоматичного вимикача Б)Магнітного пускача В) Запобіжника Г)Теплового реле Д)Шляхового вимикача 1–КМ 2–FU 3–SQ 4–QF 5–КК:

А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5;

А-2; Б-1; В-4; Г-3; Д-5;

А-5; Б-4; В-3; Г-2; Д-1;

+ А-4; Б-1; В-2; Г-5; Д-3;

 

91. Як позначаються на планах приміщень А)Щит силовий Б)Щит групового робочого освітлення В) Вимикач Г)Розетка Д)Світильник з лампою розжарення Е)Світильник з люмінесцентною лампою Ж) Електродвигун

1. – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – :

+ А-2; Б-5; В-6; Г-3; Д-4; Е-7; Ж-1;

А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5; Е-6; Ж-7;

А-7; Б-5; В-3; Г-1; Д-2; Е-4; Ж-6;

А-7; Б-6; В-5; Г-4; Д-3; Е-2; Ж-1;

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 931

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...