Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який із перерахованих водонагрівачів дозволяється експлуатувати при “сухому ході”?
ВЭП-600;

САОС-400/90 ;

+ЭПЗ-100;

УАП400;

Л-1, с.77

13. Системи загального обігрівання:

підтримують температуру у певній частині приміщення;

створюють локальні зони підвищених температур у певних місцях;

підтримують оптимальний хімічний склад повітря;

+підтримують температуру у всьому приміщенні на заданому рівні;

Л-1, с.108

 

14. При надмірному зниженні температури у приміщенні:

підвищується продуктивність тварин, зменшується потреба в кормах;

+знижується продуктивність тварин, зростає потреба в кормах;

продуктивність тварин і потреба в кормах не змінюються;

підвищується продуктивність тварин;

Л-1, с.106

 

15. Для загального обігрівання тваринницьких і птахівничих приміщень використовуються такі електронагрівні установки:

+електрокотельні, тепловентилятори, електрокалориферні установки, електроконвектори, припливно-витяжні установки з підігрівом повітря, кондиціонери повітря;

електрообігрівальні килимки, напівпровідникові плівкові нагрівники, електрообігрівальні панелі;

теплогенератори, газові котельні;

електрообігрівна підлога, електробрудери, інфрачервоні опромінювачі;

Л-1, с.130

 

16. Для місцевого обігрівання тваринницьких і птахівничих приміщень використовуються такі електронагрівні установки:

електрокотельні, тепловентилятори, електрокалориферні установки;

теплогенератори, газові котельні;

електроконвектори, припливно-витяжні установки з підігрівом повітря, кондиціонери повітря;

+електрообігрівна підлога, електробрудери, інфрачервоні опромінювачі, електрообігрівальні килимки, напівпровідникові плівкові нагрівники, електрообігрівальні панелі

Л-1, с.130

 

Яка послідовність вмикання електрокалориферної установки правильна?

спочатку калорифер, потім вентилятор;

+спочатку вентилятор, потім калорифер;

одночасно вентилятор і калорифер;

жодне із перерахованих;

Л-1, с.113, 115

18. Як зміниться потужність Р і температура нагрівачів електро­калорифера при зупинці вентилятора?

Р збільшиться, а Т° не зміниться;

+Т° збільшиться, а Р не зміниться;

Т° і Р збільшиться;

Т° і Р зменшується;

Л-1, с.115

19. При індукційному нагріванні глибина проникнення струму в деталь залежить від ...

температури індуктора;

+охолодження індуктора;

частоти струму;

довжини індуктора;

Л-1, с.61

20. Регулювання теплопродуктивності електрокалориферних установок СФОЦ-Х/0,5-И1 здійснюється …

переключенням кількості секцій електронагрівників;

зміною кутової швидкості вентилятора;

зміною напруги живлення секцій електронагрівників;

+зміною частоти струму;

 Л-1, с. 115

 

21. Бункери активного вентилювання вибирають:

+за потужністю електропідігрівників повітря і подачі повітря;

за температурою і вологістю зерна;

за кількістю зерна;

за засміченістю;

Л-1, с.159

22. Автоматичне керування процесом активного вентилювання зерна здійснюється у функції:

часу;

температури;

+вологості;

швидкості руху нагрітого повітря;

Л-1, с.159

23. Фреон випаровується (закипає) внаслідок:

підвищення тиску після роселюю чого вентиля;

+зниження тиску після роселюю чого вентиля;

зниження тиску після компресора;

зниження тиску до роселюю чого вентиля;

Л-1, с.166

24. Для охолодження молока застосовують такі типи холодильних установок:

БВ-25;

+УВТ-10; АВ-30; МВТ-14;

ПВУ-6М, СФОЦ-25;

ВПЕ-6А;

Л-1, с.166

25. Електричні печі в ремонтних майстернях використовують:

для обігрівання приміщення;

+для загартування, відпалу, штампування, пресування, кування, пайки твердими припоями;

для підігрівання припливного повітря;

акумулювання теплоти;

Л-1, с.181

26. Електричні соляні ванни застосовують:

+для цементації, ціанування деталей;

для миття деталей;

для загартування деталей;

всі відповіді правильні;

Л-1, с.184

27. Під час електроерозійної обробки метали обробляють…

у посудині з рідким діелектриком;

+у посудині з водою;

у посудині з електролітом;

у між електродного проміжку;

Л-1, с.213

28. В електричних сепараторах зерна використовуються:

механічні властивості зерна;

+властивість зерна та різних домішок, що в нього потрапляють, одержувати заряд в електричному полі;

хімічні властивості зерна;

механічні та хімічні властивості зерна;

Л-1, с.196

29. Електричні сепаратори зерна розрізняють за способом зарядження частинок на:

камерні, барабанні;

періодичної та безперервної дії;

транспортерні, решітні;

+електростатичні, електрокоронні, діелектричні, трибоелектричні;

Л-1, с.197

30. Передпосівну обробку насіння проводять для активізації в них:

електричних реакцій;

механічних реакцій ;

+фізико-хімічних реакцій;

всі відповіді правильні;

Л-1, с.205

 

31. В установках електронно-іонної технології широко використовується ...

+коронний розряд;

електрогідравлічний ефект;

явище Пельтьє;

тліючий розряд;

Л-1, с. 196

32. Електричні іонізатори застосовують в сільськогосподарському виробництві для …

видалення металевих предметів із шлунка ВРХ;

загінного випасання великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз;

+зменшення захворюваності, підвищення продуктивності тварин і птиці; зниження вмісту пилу і мікроорганізмів в тваринницьких і птахівницьких приміщеннях;

сушіння трав, збільшення виходу соків при пресуванні ягід, плодів;

Л-1, с. 202

 

33. Електроімпульсна технологія дозволяє підвищити параметри таких електричних впливів:

+напруженість поля, густину струму, миттєву потужність;

питомий опір;

температуру, тепловіддачу;

діелектричну проникність;

Л-1, с.212


РОЗРАХУНКОВО ПРАКТИЧНІ

1. Умовне паливо – це паливо теплота згорання якого становить:

;

;

+ ;

;

Л-1, с.6

2. Закон Джоуля-Ленца має вигляд:

Q=WRt;

Q=U2Rt;

+Q=I2Rt;

Q=І3Rt;

Л-1, с.15

 

3. Інтенсивне нагрівання діелектриків можливе при частоті:

100–10000 Гц;

10000–100000 Гц ;

0,5–10 кГц;

+0,5–10 МГц;

Л-1, с.64

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 599

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...