Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які з цих захисних апаратів не багаторазової дії?
Автомати;

Магнітні пускачі;

+ Запобіжники;

Теплове реле;

 

13. Електродвигунний пристрій – це електротехнічний пристрій, призначений для перетворення:

Змінного струму в постійний;

+ Електричної енергії в механічну і навпаки;

Механічної енергії в електричну;

Теплової енергії в електричну;

 

14. Електричні апарати, що застосовуються для комутації електричних кіл та проведення струму називають:

Апаратами захисту;

+ Комутаційними апаратами;

Апаратами обліку;

Рекуперативними апаратами;

 

15. За призначенням апарати поділяються на:

+ Комутуючі, захисні, апарати керування;

Контактні і безконтактні;

Ручного керування, дистанційного і автоматичного керування;

Замикаючі, розмикаючі, перемикаючі;

 

16. За принципом дії апарати поділяються на:

+ Ручного керування, дистанційного або автоматичного керування;

Контактні і безконтактні;

Комутуючі, захисні, керування, контролюючі;

Замикаючі, розмикаючі, перемикаючі;

 

17. Струмоведучі деталі апарата, за допомогою яких здійснюється комутація електричного кола – це:

ввідні контакти;

клеми приєднання;

затискачі;

+ контакт-деталі;

 

18. Апарат, який здійснює комутацію електричних кіл без переміщення і руйнування його деталей називають:

Запобіжником;

Автоматичним вимикачем;

Кулачковим перемикачем;

+ Безконтактним комутаційним апаратом;

 

19. Апарати керування поділяють за:

+ Призначенням, та принципом дії;

Будовою;

Зовнішнім виглядом;

Всі відповіді не вірні;

 

20. Апарати керування за призначенням поділяють на апарати для:

Захисту споживачів від перевантаження;

+ Комутації силових кіл і кіл керування;

Захисту мереж від струмів короткого замикання;

Захисту споживачів від струмів короткого замикання;

 

21. За принципом дії апарати керування поділяються на апарати:

Безперервної дії;

Періодичної дії (ручного);

+ Неавтоматичного та автоматичного керування;

З витримкою часу;

 

22. Апарат, який спрацьовує внаслідок механічної дії оператора називається:

Тиристорний пускач;

Контролер;

Шляховий вимикач;

+ Апарат ручного керування;

 

23. Комутаційний апарат, спрацювання якого здійснюється без прямої участі оператора називається:

Перетворювач частоти;

Шляховий вимикач;

Реле часу;

+ Апаратом автоматичного керування;

 

24 Для дистанційного або автоматичного керування використовують:

+ Електромагнітні пускачі, контактори, реле, магнітні підсилювачі, тиристорні регулятори напруги;

Автоматичні вимикачі;

Теплові реле;

Запобіжники;

 25. Для захисту електродвигунів від перевантаження і роботи на двох фазах електромагнітні пускачі комплектуються:

Приставками ПКЛ;

+ Тепловими реле;

Приставками ПВЛ;

Допоміжними контактами;

 

26. ПМЛ – це:

Доїльна установка;

+ Електромагнітний пускач;

Реле часу;

Теплове реле;

27. Для збільшення кількості додаткових контактів кіл керування на магнітні пускачі ПМЛ необхідно додатково встановити:

ТРН;

РТЛ;

+ ПКЛ;

УВТЗ;

28. Електромагнітний пускач серії ПМЛ комплектується тепловим реле серії:

+ РТЛ;

ТРН;

ТРА;

РТТ;

29. Електричний апарат, який автоматично вимикає електричне коло за ненормальних режимів його роботи називається:

Електромагнітним апаратом;

+ Апаратом захисту;

Контролюючим апаратом;

Контактним апаратом;

30. Для захисту електродвигунів і проводок до них від струмів короткого замикання застосовують:

Електромагнітні пускачі;

Проміжні реле;

+ Плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з електромагнітними розчіплювачами;

Безконтактні шляхові вимикачі;

31. Кліматичне виконання апаратів позначається:

+ У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ;

1,2,3,4,5;

ІРХХ;

А, Б, В;

32. Виконання апаратів за захищеністю позначається:

А, Б, В;

1,2,3,4,5;

У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О;

+ ІРХХ;

33. Категорія розміщення апаратів позначається:

У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О;

ІРХХ;

+ 1,2,3,4,5;

А, Б, В;

34. Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

+ Перевантажень;

Коротких замикань;

Асиметричного навантаження;

Мінімальної напруги;

35. Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

Мінімальної напруги;

Асиметричного навантаження;

Перевантажень;

+ Коротких замикань;

36. Плавкі запобіжники призначені для захисту електродвигунів від:

Обриву фаз;

Перегріву обмоток;

+ Коротких замикань і великих тривалих перевантажень;

Зниження напруги;

37. Пристрої вмонтованого температурного захисту призначені для захисту електродвигунів від:

Коротких замикань і великих тривалих перевантажень;

Появи потенціалу напруги на корпусі двигуна;

+ Перегрівання за будь-якої причини;

Мінімальної напруги;

38. Захисно-вимикальні пристрої призначені для захисту:

Електродвигунів від перевантажень;

Електродвигунів від перегрівання;

Електропроводок від струмів короткого замикання;

+ Людей і тварин від ураження електричним струмом;

39. Керування електроприводом у функції швидкості можна здійснювати за допомогою:

+ Реле швидкості;

Реле струму;

Реле часу;

Проміжного реле;

40. Автоматичне керування електродвигуном у функції часу можна здійснювати за допомогою:

Реле струму;

+ Реле часу;

Реле контролю швидкості;

Проміжного реле;

41 Керування електродвигуном у функції струму можна здійснювати за допомогою:

Перемикача;

Електромагнітного пускача;

+ Реле струму;

Проміжного реле;

42. Маркування провідників у колах керування на принципіальних схемах здійснюється:

Арабськими цифрами – справа наліво і зверху вниз;

+ Арабськими цифрами – зліва направо і зверху вниз;

Латинськими літерами і цифрами – зліва направо і зверху вниз;

Латинськими літерами і цифрами – справа наліво і зверху вниз;

43. Принципіальні електричні схеми виконуються способами:

+ Рознесеним і суміщеним;

Адресним і табличним;

Ручним і автоматичним;

Графічним і табличним;

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1430

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...