Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що з названого не є організаційним заходом з безпечної експлуатації електроустановок?
підготовка робочих місць;

+ допуск до роботи;

перевірка відсутності напруги на відключених струмопровідних частинах;

 

Л3., п. 3.4.11

 

Який термін дії розпорядження на виконання робіт в електроустановках?

+ тривалістю робочої зміни;

не більше трьох днів;

не більше тижневого терміну;

 

Л1., п. 3.10.2

 

В чому полягає принцип дії захисного заземлення?

відключення електроустановки при короткому замиканні;

збільшення напруги дотику

+ зменшення до безпечного значення різниці потенціалів між заземлювальними провідними частинами та іншими провідними частинами, що мають природне заземлення;

Л3., п 3.4. 8.

Яка величина порогового фібриляційного струму (при промисловій частоті)

25 мА

50 мА

+100 мА

Л3. п 2.2

 

При яких ознаках потерпілого необхідно негайно розпочати реанімаційні заходи?

+ При відсутності дихання та пульсу;

При втраті свідомості;

При звуженій зіниці та блідій шкірі;

При наявності на тілі електричних травм;

Л3., п 3.4. 13.

Протягом якого часу необхідно здійснювати реанімаційні заходи, якщо в потерпілого від удару електричним струмом не поновилася серцева діяльність?

До 20 хв.

До 30 хв.

До 40 хв.

+ До прибуття швидкої допомоги.

 

Л3. п 3.5

 

 

БІЛЬШ СКЛАДНІ

 

На яких працівників поширюються вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок?

+ На тих, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно.

На тих, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою більше 220 кВ.

На тих, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою більше 330 кВ..

Л1. п. 1.1.1.

2.Яке з наведених визначень терміна "Роботи ремонтні (ремонт)" встановлено Правилами безпечної експлуатації електроустановок?

+ Комплекс робіт з відновлення справності і роботоздатності обладнання і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювань них, відносяться різні види випробувань, налагоджувальні роботи й окремі види технічного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт.

Комплекс робіт з відновлення справності і працездатності устаткування і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювальних, відносяться різні види випробувань і налагоджувальні роботи.

Комплекс робіт з відновлення справності і працездатності устаткування і пристроїв.

Л1. п.1.2

3.Яку групу з електробезпеки повинні мати фахівці служб охорони праці, що зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроу­становок?+ IV

III

V

Л1. п. 1.3.2.

4.При дотриманні яких умов працівникам, що обслуговують електроустановки, присвоюється І кваліфікаційна група з елект­робезпеки?

Наявність мінімального стажу роботи в електроустановках не менше трьох місяців,

+ Проходження інструктажу з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Перевірка знань з охорони праці.

 

Л1. п.2.2.2

 

Яку групу з електробезпеки повинні мати особи з оперативного персоналу, які обслуговують електроустановки напругою до 1000 В одноосібно?

І.

II.

+ III.

Л1. п.2.2.3

При дотриманні яких умов можуть проводитись екскурсії й огляди електроустановок не електротехнічними працівниками?

+ За наявності дозволу керівництва підприємства.

Під наглядом працівника з групою IV.

Категорично забороняється в усіх випадках.

Л1. п.2.2.13

10.Якщо під час огляду електроустановок напругою до 1000 В вияв­лені несправності, чи має право особа, що знайшла цю несправність, усунути її (за наявності відповідної групи)?

+ Ні, під час огляду електроустановок забороняється виконувати будь-яку роботу.

Так.

Має право, якщо ситуація вимагає негайних дій.

Л1. п.2.2.15.

11.Чи можуть бути допущені до огляду працівники, які не обслуго­вують дану електроустановку?

Заборонено в усіх випадках.

Дозволено тільки в аварійних ситуаціях.

 

+Так, якщо є дозвіл особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.

Л1. п. 2.2.17

На які категорії стосовно заходів безпеки поділяються роботи в електроустановках?

+ Зі зняттям напруги.

Зі зняттям напруги віддалік від струмовідних частин, що знаходяться під напругою.

З частковим зняттям напруги на струмовідних частинах.

Л1. п.2.3.1.

13.Як визначаються категорії робіт, якщо вони виконуються одночас­но на електроустановках напругою до і понад 1000 В?

+Як для електроустановок понад 1000 В.

Як для електроустановок до 1000 В.

Залежно від ситуації на місці виконання робіт.

Л1. п.2.3.1.

Яке мінімальне число працівників повинно виконувати роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них?

П'ять.

Три.

Чотири.

+ Два.

Л1. п. 2.3.3.

На яку мінімальну відстань можна наближатися до місця замикання в закритих розподільних установках при виявленні замикання на землю в електроустановках напругою 6-35 кВ?

+ 4 м.

8 м.

6 м.

Л1. п.2.2.3.

Вкажіть засоби захисту, якими потрібно користуватися при роботі з покажчиком напруги в електроустановках напругою понад 1000 В.

+ Діелектричні рукавички.

Захисні окуляри.

Діелектричний килимок.

Л1. п.4.4.1.

22.Чи дозволяється використовувати покажчик напруги, що після перевірки падав або піддавався механічним ударам без повторної пе­ревірки?

Дозволяється.

+ Забороняється.

Дозволяється, якщо візуально не виявлено несправностей.

Л1. п.4,4.1.

Коли варто встановлювати заземлення на струмопровідні частини електроустановок?

+ Безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

Безпосередньо після необхідних відключень.

Тільки за вказівкою керівника робіт.

 

Л2. п.7.1

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1048

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...