Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чидопускаються до роботи особи, які не пройшли в установленому порядку навчання, інструктаж та перевіркузнань з питаньохоронипраці?
Допускаються на строк не більше 1 місяця з наступноюперевіркоюзнань.

Допускаютьсяпідкерівництвомдосвідчених, кваліфікованихпрацівників.

+Не допускаються.

 

Л1.п.3.2.2.

 

43. Яке право згідно зі статтею 7 Закону України "Про охорону праці" має працівник, якщо створюється виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я?

Виконувати роботу з використанням засобів захисту, повідомивши про це свого безпосереднього керівника.

Припинити роботу до усунення небезпечної ситуації.

+ Відмовитися від дорученої роботи.

Л1.п.3.1.16

 

46.На кого поширюється дія Закону "Про охорону праці"?

+ На всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Тільки на працівників підприємств, установ, організацій державної форми власності.

Тільки на власників та працівників підприємств, установ, організацій з кількістю працюючих більше 25.

 

Л5.п.4.3

 

В яких випадках рятівнику дозволяється без ізоляції рук торкатисявзуттячиодягупотерпілоговнаслідокнещасноговипадкувіддіїелектричного струму?

+Забороняється в усіх випадках.

Дозволяється в електроустановках напругою до 1000 В.

Дозволяється, якщо швидко відключити струмопровідну ділянку неможливо.

Дозволяється під час виконання робіт на висоті (опорах ЛЕП, монтажних колисках).

Л1.п.4.3.1.4.

53.Який інструктаж проводиться з працівниками при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, при зміні технологічного процесу, модернізації обладнання?
+позаплановий;
вступний;
цільовий;
повторний;

Л3. п8.5.1

 

54.Який інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, непередбачених угодою?
позаплановий;
вступний;
+цільовий;
повторний;

 

Л3. п 8.5.1

 

55.Який інструктаж проводиться з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади?
позаплановий;
+ вступний;
цільовий;
повторний;

Л3. п 8.5.1

59.Аварійне освітлення призначене для:
+ для продовження роботи у випадках при раптовому порушенні нормального обслуговування обладнання;
забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення;
охорони в нічний час спеціальним персоналом;
освітлення у неробочий час;

 

Л2. п 3.2

62.Значення жовтого кольору безпеки:

заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

+ попередження, можлива небезпека;

припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

безпека, знак „ Виходити тут ”;

Л3. п 7.3

 

63.Значення синього кольору безпеки:заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

попередження, можлива небезпека;

+ припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

безпека, знак „ Виходити тут ”;

 

Л3. п 7.3

 

64.Значення зеленого кольору безпеки:

заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

попередження, можлива небезпека;

припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

+безпека, знак „ Виходити тут ”;

 

Л3. п 7.3

 

65.Значення червоного кольору безпеки:

+ заборона, безпосередня небезпека, пожежна техніка;

попередження, можлива небезпека;

припис, знаки пожежної безпеки, інформація;

безпека, знак „ Виходити тут ”;

 

Л3. п 7.3

 

66.Термічна дія струму на організм людини проявляється:
+ у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;
у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;
у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;
у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;

 

Л3. п 2.2

72.За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення бувають таких категорій:

особливо небезпечні приміщення;

приміщення з підвищеною небезпекою;

приміщення без підвищеної небезпеки;

+ всі відповіді вірні;

 

Л3. п 4.2

73.Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги:

+ пінно-хімічними;

порошковими;

вуглекислотними.

 

Л2. п 8.5.3

76.До роботи по обладнанню електрообладнання допускаються особи:

не молодші 16 років;

+ не молодші 18 років;

не молодші 20 років;

не молодші 25 років.

 

Л3. п 8.2

 

При якій відносній вологості умови роботи вважаються умовами з підвищеною електронебезпекою?

менше 40%;

+ більше 75%;

60%;

Л3. п 4.1

Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?

Стрибками

Широким кроком

+Пересуваючи ступні ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної

Пересуваючи ступні ніг по землі, широко розсунув ноги

 

Л2. п 7.3

 

На яку відстань потрібно винести постраждалого із зони розтікання струму замикання на землю?

Не менше 3 м

Не менше 5 м

+ Не менше 8 м

Не менше 10 м

Л2. п 7.3

Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг?

Не можна

+ Можна, якщо він сухий та відстає від тіла

Можна, якщо він не відстає від тіла

 

Л3. п 3.2

 

Для відкидання провідника, що перебуває під напругою, і знаходиться в прямому контакті з рукою потерпілого від дії електричного струму, необхідно використати

будь-який підручний предмет;

будь-яку палицю, дошку;

+ будь-який сухий діелектричний предмет;

шматок арматури;

 

Л3. п 3.2

 

Крокова напруга утворюється у таких випадках?

при падінні на землю проводу високовольтної повітряної лінії;

при спрацюванні заземлення у випадку несправності електроустановки;

при розряд і блискавки на землю;

+у всіх перелічених вище випадках;

 

Л2. п 8.4

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 488

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...