Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Від якої конструктивної частини лампи розжарювання залежить її потужність?
+ діаметру колби;

конструкції тіла розжарювання (основного елемента);

виду цоколя;

електродів;

Л[1], с. 23

 

Який принцип дії люмінесцентних освітлювальних ламп?

Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парі ртуті в енергію УФ випромінювання;

+ Перетворення електроенергії в процесі електричного розряду в парах ртуті в енергію УФ випромінювання, а УФ випромінювання за допомогою люмінофору перетворюється у видиме;

Перетворення електроенергії в тілі розжарювання в теплову енергію;

Перетворення теплової енергії в тілі розжарювання у видиме випромінювання;

Л[1], с.28, 29

 

Які функції виконує дросель у стартерних схемах?

Забезпечує достатній і безпечний струм для лампи в колі електродів;

Створює імпульс підвищеної напруги для забезпечення утворення дугового розряду в лампі;

Стабілізує дуговий розряд при номінальному для даної лампи струмі;

+ Усі наведені відповіді;

Л[1],с.32, 33

 

82. Стартер у схемах вмикання люмінесцентних ламп застосовують:

Створення імпульсу підвищеної напруги, для запалювання лампи;

Стабілізує розряд при номінальному для лампи струмові;

+Створення витримки часу для розігрівання електродів лампи;

Правильної відповіді немає;

Л[1], с.32

Чому в стартері не виникає розряд, після того, як люмінесцентна лампа засвітилась?

+Величина напруги на стартері недостатня для виникнення тліючого розряду;

Величина напруги на стартері недостатня для виникнення дугового розряду;

Тому, що електроди лампи розігріті;

Усі відповіді неправильні;

Л[1], с.32

 

Яка з перелічених ламп вмикається в електромережу без ПРА?

ДРИ;

ДНаТ;

+ДРВЛ;

ДРЛ;

Л[1], с.34

 

85. Для стабілізації дугового розряду в газорозрядній лампі застосовують:

+Баластний пристрій;

Регулятор напруги;

Тиристорний перетворювач;

Конденсатор;

Л[1], с.31

86. Що означає перша цифра в маркуванні стартерного пуско­регулюючого апарату 1УБ8И 80/220-ПП для люмінесцентних ламп?

Вказує на напругу мережі;

Вказує на величину струму;

+ Вказує кількість одночасно приєднуваних до ПРА ламп;

Вказує на споживану потужність;

Л[1], с.31

 

87. Архітектурні особливості приміщень, розташування вікон, будівельних конструкцій та технологічного обладнання враховують при розташуванні:

+ Світильників;

Джерел світла;

Прожекторів;

Правильної відповіді немає;

Л[1], с.46

 

88. Як проявляється біологічна дія ультрафіолетового випроміню­вання на організм тварин?

Через створення теплового ефекту;

+ Через фотохімічні реакції в шкіряному покриві, слизистих оболонках і органах зору;Через покращення зорових можливостей;

Не впливає;

Л[1], с.69

Чому при виконанні розрахунку електричного освітлення, як правило, фактична освітленість має відхилення від нормованої?

За світлорозподілом світильник вибраний неправильно;

+Світловий потік вибраної стандартної лампи не дорівнює розрахунковому;

За кривою сили світла світильник вибраний неправильно;

Правильної відповіді в цьому переліку немає;

Л[1], с.50

 

90. Під дією ультрафіолетових променів в організмі тварин синтезується:

+ Вітамін Д;

Вітамін А;

Вітамін В;

Вітамін С;

Л[1], с.69

 

91. В установках ультрафіолетового опромінювання тварин застосовуються такі типи ламп:

Г220-230-200;

+ЛЭ, ЛЭР, ДРТ;

КГ-220-1000;

ЛБ-40;

Л[1],с.35, 71

Яким вимогам повинен відповідати спектральний склад енергії випромінювання, що використовується для опромінення рослин у теплицях?

В основному мати інфрачервоне випромінювання;

Переважно мати ультрафіолетове випромінювання;

Містити ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;

+Містити випромінювання найсприятливіші для проходження фотосинтезного процесу і не мати випромінювання, які пригнічують рослини;

Л[1], с.63

 

Яким вимогам повинна відповідати опромінювальна установка рослин?

Спектральний склад енергії випромінювання повинен бути найсприятли­вішим для здійснення процесу фотосинтезу;

Опроміненість повинна рівномірно розподілятися по поверхні рослин і бути достатньою для протікання основних процесів у рослинах;

Установка не повинна перегрівати рослини і заважати догляду за ними. Вона повинна бути безпечною в експлуатації;

+Усі відповіді правильні;

Л[1], с.63

94. В установках для знезаражування повітря і води застосовуються лампи:

ЛБ

ЛЭ

ДКсТ

+ДБ

Л[1], с.35

95. Біологічна дія інфрачервоного випромінення на організм тварин проявляється:

Не проявляється;

Через фотохімічні реакції в шкіряному покриві, слизистих оболонках і органах зору;

+Через створення теплового ефекту;

Через покращення зорових можливостей;

Л[1],с.82

 

Назвіть, яку функцію за даною схемою виконує стартер?

+ Замикає і розмикає коло та створює витримку часу для розігріву електродів лампи;

Стабілізує дуговий розряд;

Встановлюється з метою збільшення коефіцієнта потужності;

Виконує захист від перевантаження;

Схема вмикання люмінесцентної лампи низького тиску

Л[1], с.32

 

Чим здійснюється стабілізація дугового розряду в газорозрядній лампі?

Регулятором напруги;

Тиристорним перетворювачем;

+Баластним опором;

Стартером;

Л[1],с.31

Від чого залежить спектр випромінювання люмінесцентних ламп?

від матеріалу випромінюючих електродів і природи газу;

від густини струму і тиску всередині лампи;

+від складу люмінофору і режиму роботи лампи;

від величини поданої напруги;

Л-1, с. 29

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 501

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...