Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який вид радіаційного опромінювання найбільш небезпечний під час зовнішнього опромінювання людини?
+ g - опромінювання;

- b - опромінювання;

- α - опромінювання;

- тільки α і b - опромінювання;

 

Л2. п. 6.4

 

67.Електролітична дія струму на організм людини проявляється:
у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;
+ у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;
у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;
у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;

 

Л2. п. 6.3

 

68.Механічна дія струму на організм людини проявляється:
у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;
у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;
+ у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;
у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;

 

Л3. п. 2.2

 

69.Біологічна дія струму на організм людини проявляється:
у вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм;
у розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу;
у розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові;
+ у небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м’язів;

 

Л3. п. 2.2

 

70.Електрофтальмія – це:
ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових променів електричної дуги;
проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляються внаслідок дії електричної дуги;
збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів;
плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмоведучими частинами;

 

Л3. п. 2.2.1

 

 

71.Електричний удар – це:

 

+ ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових променів електричної дуги;
проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляються внаслідок дії електричної дуги;

збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів;

збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів; 

Л3. п. 2.2.2

 

Яку вогнегасні речовину Ви рекомендуєте для гасіння устаткування під напругою?

вода;

всі види піни;

азот;

+ розпилені струмені води, інертні гази й порошкові суміші;

 

Л2. п. 8.5.1

 

Від чого не залежить ступінь впливу електромагнітного випромінювання на організм людини?

Діапазону частот

Напруженості поля

+ Сили струму

Тривалості опромінення

Густини потоку енергії

Л2. п. 6.1

82.До засобів колективного захисту від статичної електрики відносяться:

відстань;

+ заземлюючі пристрої;

зниження напруги;

вимикання струму;

 

Л3., п. 3.

 

17.Чи повинен бути видимим розрив, утворений від'єднанням чи зняттям шин, проводів, запобіжників, відключенням відокремлювані в і вимикачів навантаження в електроустановках понад 1000 В, з кож­ного з боків, з яких комутаційним апаратом може бути подана напру­га на робоче місце?

+ Повинен бути за винятком тих установок, у яких автоматичне ввімкнення здійснюється пружинами, що встановлені на самих апа­ратах.

Не обов'язково. Досить усного повідомлення про розрив ланцюга і встановлення відповідних плакатів перед початком роботи особі, що виконує роботу.

Обов'язково в усіх випадках.

Л3. п. 7.2.4

РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНІ

У яких місцях встановлюються заземлення на повітряну лінію напругою до 1000 В?

Повітряну лінію заземлюється в усіх розподільних установках.

+ Заземлення встановлюється тільки на робочому місці.

Заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлюючі пристрої.

 

Л3. п. 7.2.1

 

26.Під час проведення робіт з опори, телескопічної вишки без ізолювальної секції або з іншого механізму для підіймання людей відстань від людини або від інструменту і пристосувань, що застосовуються, до проводів ПЛ напругою до 1000 В, має бути не менше...

1 м.

+ 0,6 м.

1,5 м.

Л1. п. 6.9.4

Хто повинен здійснювати огляд ПЛ у важко прохідній місцевості та за умов несприятливої погоди, а також у темний час доби?

+ Два працівники, які мають групу з електробезпеки II.

Один працівник з групою з електробезпеки II.

Один працівник з групою з електробезпеки III.

Л1. п. 6.1.83

33.Електроінструмент, розподільчі трансформатори безпеки та знижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисновимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше...

+ 1 разу на 6 місяців.

1 разу на місяць.

1 разу на рік.

Л1. п. 6.7.24

34.В електроінструментах виміряється опір обмоток і струмопровідного кабелю відносно...

Корпусу і землі.

Зовнішніх металевих деталей і землі.

+ Корпусу та зовнішніх металевих деталей.

Л1. п.6.7.25

Який опір ізоляції повинен бути у світильників, що знаходяться в експлуатації, при вимірюванні його мегомметром на напругу 1000 В?

0,1 Мом.

1 Мом.

+ Не менше 0,5 МОм.

Л1. п.6.7.46

Скільки жил повинен мати гнучкий шланговий кабель, застосовуваний для живлення однофазного зварювального трансформатора?

Чотири.

Дві.

+ Три.

Л1. п.6.7.61

Яким повинен бути опір ізоляції обмоток зварювального трансформатора відносно корпуса і між обмотками?

+ Не менше 0,5 МОм.

Не менше 1,0 МОм.

Не менше 10 МОм.

Л1. п.6.7.75

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 766

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...