Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ Захисту.
Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути (ЦКУ ст.16): 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

ЗАХИСТ ПРАВА І.В СУДОМ.

Повноважсння суду щодо захисту права ІВ: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушен­ню права ІВ та збереження відповідних доказів 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права ІВ 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот із порушенням права ІВ 4) вилучеиня з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав ІВ 5) застосування разового грошового стягнення 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права ІВ і зміст судового рішення щодо такого порушенням

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ.

Адміністративна відповідальність за порушення прав ІВ, передбачена КУпАП, застосовується, зокрема, при: порушенні прав ІВ; здійсненні дій, що становлять акти недобросовісної конкуренції; незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Захист прав здійснюється шляхом проведення адміністративних процедур : вилучення або конфіскація контрафактної продукції та обладнання, що використовується для її виготовлення, виправні роботи, адміністративний арешт або накладання адміністративних штрафів.

ОрганИ державної влади, як МОН, МВС, СБУ, ДМСУ, АМКУ - В межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані із захистом прав ІВ в адміністративному порядку, забезпечують створення та ефективне функціонування механізмів захисту прав ІВ та контролю за дотриманням норм законодавства в цій сфері. У деяких із зазначених державних органів (ДДІВ, МВС, СБУ, ДМСУ) створені спеціальні підрозділи, які займаються саме питаннями, пов’язаними із захистом прав ІВ. АМКУ накладає штрафи на суб’єктів господарювання за вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція. ДМСУ створює належні умови для захисту прав ІВ на митному кордоні. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МІЖН. ОХОРОНИ І.В

14 липня 1967 р. у Стокгольмі було підписано Конвенцію, що засновує Всесвітню організацію ІВ (ВОІВ). Конвенція набрала чинності 1970 р. Станом на 1999 рік членами ВОІВ є 161 держава світу, в тому числі й Україна.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. З 1 липня 1965 року - дати набуття Конвенцією чинності для СРСР - вона була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території. Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. Вважається обов’язковою для України відповідно до Постанови ВРУ від 23 грудня 1993 р.Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція), підписана 1961 р. у Римі. Україна приєдналася 20 вересня 2001 року.Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року. Договір Всесвітньої організації ІВ про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. Україна приєдналася 20 вересня 2001 року.Договір Всесвітньої організації ІВ про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. Україна приєдналася 20 вересня 2001 року.Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (Вашингтон). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.Договір про патентне право, прийнятий 1 червня 2000 року у м. Женева. Україна приєдналася у 2002 році.Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (Женева). Україна ратифікувала у 1995 році.

 

 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІВ

ВОІВ була створена у 1967 році на Дипломатичній конференції у Стокгольмі, відповідно до Конвенції про заснування ВОІВ. У 1974 році ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 184 держави, зокрема і Україна, яка, до речі, як держава-засновниця ООН, стала однією із засновників ВОІВ. На засіданнях організації статус спостерігача отримали близько 250 міжнародних неурядових організацій. Секретаріат ВОІВ або Міжнародне бюро знаходиться у Швейцарії (м. Женева) і має співробітників, що представляють близько 90 держав. Генеральним директором організації з 1 жовтня 2008 р. є Френсіс Гаррі.ВОІВ є найстаршою міжнародною організацією у сфері охорони інтелектуальної власності. Фактично вона утворилася в 1893 році на дипломатичній конференції, коли два бюро, які виконували адміністративні функції Паризької (з охорони промислової власності) та Бернської (про охорону літературних і художніх творів) конвенцій, об’єдналися в одну установу під назвою БІРПІ (Об’єднане Міжнародне бюро з охорони інтелектуальної власності)Держави-члени хотіли добитися для БІРПІ статусу повноправної міжурядової організації. Тому в 1967 році у Стокгольмі була підписана Конвенція, що засновує ВОІВ. Ця нова організація замінила собою БІРПІ.Згідно з угодою між ООН і ВОІВ, ВОІВ відповідає за проведення необхідних дій відповідно до укладених угод і договорів з метою заохочення творчості і сприяння захисту інтелектуальної власності в усьому світі шляхом кооперації між державами. Стокгольмська конвенція 1967 року (ст. 3) визначає такі цілі організації: cприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співпраці держав й у відповідних випадках взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією. Забезпечення адміністративного співробітництва Союзів. Таким чином, діяльність ВОІВ присвячена розвитку збалансованої і доступної міжнародної системи, що забезпечує винагороду за творчу діяльність, що стимулює інновації і вносить вклад в економічний розвиток при дотриманні інтересів суспільства.Для досягнення поставлених цілей були розроблені такі основні функції організації (ст. 4 Конвенції 1967 року): сприяння розробці заходів, розрахованих на поліпшення охорони інтелектуальної власності в усьому світі й на гармонізацію національних законодавств у цій галузі; укладання міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності; виконання адміністративних функцій Паризького союзу, спеціальних Союзів, утворених у зв'язку з цим Союзом, і Бернського союзу; надання техніко-юридичної допомоги у сфері інтелектуальної власності; збір і поширення інформації, проведення досліджень і публікація їх результатів. Першопочаткова і найважливіша функція ВОІВ – адміністрування багатосторонніх міжнародних конвенцій, що включає в себе зберігання текстів договорів, офіційних їхніх перекладів, додаткових договорів, заяв держав про вступ, вирішення конфліктів, забезпечення процедури перегляду договорів, виконання реєстраційних функцій для договорів, які передбачають міжнародну реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 410

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...