Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Електромагнітне випромінювання.

 

Необхідно у фактичних значеннях знайти, на якій частоті (кГц або МГц) відбувається вплив електромагнітного випромінювання на людину. Далі для цієї частоти знайти гранично допустимий рівень напруженості електромагніт-ного поля (ЕМП) по електричній складовій (В/м).

Відповідно НАОП 0.03-3.16-86 гранично допустимі рівні (ГДР) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 300МГц №4131-86 напруженість ЕМП у діапазоні частот 60кГц-300МГц на робочих місцях персоналу протягом робочого дня не повинна перевищувати встановлених гранично-допустимих рівнів (ГДР):

- за електричною складовою:

для частот від 60кГц до 3МГц - 50 В/м;

для частот від 3МГц до 30МГц - 20 В/м;

для частот від 30МГц до 50МГц - 10 В/м;

Для частот від 50МГц до 300МГц - 5 В/м.

Допускаються рівні вище зазначених, але не більш ніж у два рази у випадках, коли час дії ЕМП на персонал не перевищує 50% тривалості дня.

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативну та фактичну напруженість. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н), визначити в скільки разів фактична напруженість більше нормативної (Ф/Н). Отримане число порівнюємо з діапазонами відповідної строки таблиці 8 і визначаємо ступінь шкідливості.

Для електромагнітного випромінювання строку в таблиці 8 вибираємо в залежності від частоти на якій йде випромінювання.

Таблиця 8

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань

(перевищення ГДР, разів)

 

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допусти-мий Шкідливий Небезпеч­ний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Постійне магнітне поле £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10  
Електростатичне поле £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10  
Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону
0,01-3 МГц £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10  
3-30 МГц £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10  
30-300 МГц £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10
300 МГц-300 ГГц £ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10

 

Електростатичне поле.

 

При роботі з матеріалами і виробами, що легко електризуються, експлуатації високовольтних установок високого струму обслуговуючий персонал може знаходитися під впливом електростатичного поля (ЕП).

Якщо на заданому робочому місці було зареєстровано електростатичне поле (див. фактичне значення), то необхідно розрахувати гранично допустиму напруженість (Едоп) по формулі, що наведена в цьому розділі. Час (t), на протязі якого робітник може знаходитись під впливом електростатичного поля, визначається самостійно на підставі власного уявлення про дане робоче місце.

У якості нормованого гігієнічного параметра приймається напруженість ЕП - Едоп, що вимірюються в В/м чи кВ/м. Гранично допустима напруженість ЕП на робочому місці визначається документом: НАОП 0.03-3.05-77 Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля №1742-77. Ступінь впливу ЕП на організм залежить від напруженості ЕП і часу перебування в ньому людини.

Гранично допустима напруженість ЕП на робочому місці обслуговуючого персоналу не повинна перевищувати:

при впливі до 1 год - 60 кВ/м

при впливі від 1 год до 9 год

де t - час (від 1 до 9 годин), на протязі якого робітник може знаходитись під впливом електростатичного поля.

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативну та фактичну напруженість. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н), визначити в скільки разів фактична напруженість більше нормативної (Ф/Н). Отримане число порівнюємо з діапазонами відповідної строки таблиці 8 і визначаємо ступінь шкідливості.

 

Постійне магнітне поле.

 

Якщо на заданому робочому місці було зареєстровано постійне магнітне поле (ПМП) (див. фактичне значення), то згідно документа: «Предельно допустимые нормы воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и матеріалами» напруженість ПМП на робочому місці не повинна перевищувати 8 кА/м.

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативну та фактичну напруженість. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н), визначити в скільки разів фактична напруженість більше нормативної (Ф/Н). Отримане число порівнюємо з діапазонами відповідної строки таблиці 8 і визначаємо ступінь шкідливості.

Мікроклімат у приміщенні.

 

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (таблиця 9), окремо для двох періодів року, для своєї категорії важкості роботи визначити оптимальні і допустимі значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря. Верхня і нижня межа діапазону допустимої температури визначаються у залежності від того, постійне робоче місце чи непостійне.

Таблиця 9

 

Нормовані величини температури, відносній вологості і швидкості

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

 

Період року Категорія роботи Температура, °С Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с
Опт. Доп. Опт. Опт. Допуст.
Холодний 22-24 21-25 40-60   0,1 £ 0,1
21-23 20-24 0,1 £ 0,2
IIа 18-20 17-23 0,2 £ 0,3
IIб 17-19 15-21 0,2 £ 0,4
III 16-18 13-19 0,3 £ 0,5
Теплий 23-25 22-28 40-60   0,1 0,1-0,2
22-24 21-28 0,2 0,1-0,3
IIа 21-23 18-27 0,3 0,2-0,4
IIб 20-22 16-27 0,3 0,2-0,5
III 18-20 15-26 0,4 0,2-0,6

 

Далі в графу 3 карти вносяться для температури, відносної вологості та швидкості руху повітря оптимальні та допустимі нормативні діапазони. При цьому для теплого періоду року в чисельнику, а для холодного періоду року в знаменнику. Наприклад для температури:

       
 
22-24 (21-28) 21-23 (20-24)
 
Опт.тепл.(доп.тепл.) Опт.хол.(доп.хол.)

 


Далі в графу 4 карти відповідно вносяться фактичні значення, наприклад для температури: 27/21. Якщо фактичне значення попадає в оптимальний діапазон в графі 11 ставиться позначка «опт.», якщо в допустимий - позначка «доп.», якщо виходить за межи допустимого діапазону, користуючись відповідним рядком таблиці 10 (для теплого періоду року) і таблиці 11 (для холодного періоду року) визначаємо ступінь шкідливості, порівнюючи фактичну температуру з вказаними діапазонами. Рядок для оцінки температури вибирається в залежності від категорії важкості робіт.

Таблиця 10

 

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих

приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник Клас умов праці
Температура повітря, °С (нижня межа) Опти­мальний Допусти-мий Шкідливий
Категорія робіт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Іа   За СН За СН 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
Іб 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
ІIа 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
ІIб 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
ІІІ 26,1-29,0 29,1-32,0 32,1-35,0 35,1-38,0
Швидкість руху повітря, м/с Нижче максим. допустимих значень
Відносна вологість повітря, % 61-70 71-85 86-100 -

 

Таблиця 11

 

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих

приміщень у холодну пору року

 

Показник Клас умов праці
Температура повітря, °С (нижня межа) Опти­мальний Допусти-мий Шкідливий
Категорія робіт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Іа За СН За СН 18,1-20,0 16,1-18,0 14,1-16,0 12,0-14,0
Іб 17,1-19,0 15,1-17,0 13,1-15,0 11,0-13,0
ІIа 14,1-16,0 12,1-14,0 10,1-12,0 8,0-10,0
ІIб 13,1-15,0 11,1-13,0 9,1-11,0 7,0-9,0
ІІІ 12,1-14,0 10,1-12,0 8,1-10,0 6,0-8,0
Швидкість руху повітря, м/с Перевищен-ня до 3 разів Перевищен-ня > 3 разів    
Відносна вологість повітря, % Див. примітку
                 

Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бу­ти збільшена на 0,2 °С.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...