Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виробниче (природне та штучне) освітлення.

 

Самостійно скласти перелік основних предметів, які повинна розглядати людина у процесі роботи на заданому робочому місці (наприклад, бланки, документи, гроші, надписи, квитанції, вимірювальні прилади, окремі частини предметів або інструментів і т.п.).

Визначити самі дрібні деталі зображення (найменші об’єкти розрізнення), які містяться на перелічених предметах (наприклад: крапки, цяточки, риски і т.п.), за винятком тих, у розгляданні яких немає потреби. Орієнтовно оцінити їх розмір у мм.

Потім необхідно, користуючись ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» (таблиця 12), визначитись, до якого діапазону розмірів відноситься розмір обраного вами найменшого об’єкта розрізнення і записати відповідний розряд зорової праці.

Для визначеного розряду зорової роботи з графи «Природне освітлення» виписати нормативне значення КПО - ен (%).

Порівняти ен з фактичним значенням КПО (згідно варіанта).

Далі необхідно визначити характеристику фона. Фон – це поверхня, на якій розглядається найменший об’єкт розрізнення. У залежності від коефіцієнта відбиття поверхні ρ (див. таблицю 13) фон може бути світлим (ρ > 0,4), середнім (ρ = 0,2-0,4), темним (ρ < 0,2).

У випадках, коли в якості фона можуть бути різні кольори за основу приймається найгірший варіант (самий темний колір з усіх можливих варіантів).

Далі необхідно визначити контраст об’єкта розрізнення з фоном, тобто наскільки чітко сприймається найменший об’єкт розрізнення на вище розгляну-тому фоні. Контраст може бути великим (наприклад, між білим і чорним, темно-синім і білим), середнім (наприклад, між сірим і білим, світло-сірим і чорним) і малим (наприклад, між темно-червоним і чорним, світло-блакитним і білим). У випадках, коли можливі комбінації різних кольорів, за основу приймається найгірший варіант у бік малого контрасту.

Нормативне значення штучного загального освітлення Ен (лк) вибирається навпроти комбінації обраних слів, які характеризують фон і контраст, у графі «Штучне освітлення».

 

Таблиця 12

Норми освітлення (ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»)

Характерис-тика зорової роботи Найменший розмір об¢єкта розрізнення Розряд Під- розряд Контраст об¢єкта з фоном Фон Штучне освітлення, Ен, лк Природне освітлення, ен, %
Найвищої точності Менше 0,15 І а Малий Темний -
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Дуже високої точності Від 0,15 до 0.3 включно ІІ а Малий Темний - 1,5
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Високої точності Від 0,3 до 0,5 включно ІІІ а Малий Темний 1,2
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Середньої точності Більше 0, 5 до 1,0 IV а Малий Темний 0,9
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Малої точності Більше 1,0 до 5 V а Малий Темний 0,6
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Дуже малої точності Більше 5 VI Незалежно від характеристик фону і контраста об¢єкта з фоном 0,6

Таблиця 13

 

Коефіцієнти відбиття світла поверхнями різного кольору

 

Колір Коефіцієнт, ρ Колір Коефіцієнт, ρ
Білий Світло-жовтий Світло-бежевий Світло-голубий Світло-зелений Бежевий 0,9 0,75 0,69 0,45 0,42 0,38 Жовто-коричневий Коричневий Темно-зелений Темно-сірий Темно-червоний (синій) Чорний 0,25 0,23 0,16 0,15 0,1 0,04

 

Після заповнення граф 3 та 4 карти, у випадку, якщо факт менше норми (Ф<Н) визначаємо ступінь шкідливості по таблиці 14.

Таблиця 14

 

Класи умов праці залежно від параметрів

світлового середовища виробничих приміщень

 

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допусти-мий Шкідливий
1 ступінь 2 ступінь
Природне освітлення, % ≥ 0,6 0,1 - 0,6 < 0,1
Штучне освітлення, лк Норма 0,5 Ен - Ен <0,5 Ен

Іонізуюче випромінювання.

 

Для визначення ступеню шкідливості впливу іонізуючого випромінювання на робочому місці використовують НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» - таблиця 15.

Таблиця 15

 

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань

 

Річна ефектив-на доза Е Клас умов праці  
Опти-мальний Допусти-мий Шкідливий   Небезпечний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Ефектив-на доза на рік, мЗв • рік-1 Е<1,0 1,0<Е£2,0 2,0<Е£10,0 10,0<Е£14 14,0<Е£20 10<Е£50 Е>50

В графу 3 «Карти умов праці» вноситься допустимий діапазон з таблиці 15. Порівнюючи фактичне значення з діапазонами наведеними в таблиці 15 визначити ступінь шкідливості впливу іонізуючого випромінювання.

 

Оцінка важкості праці.

 

При виконанні цього пункту необхідно, базуючись на своєму життєвому досвіді і своїй уяві про дане робоче місце, визначити, чоловік там працює або жінка, які рухи виконує людина, як часто, які вантажі вона підіймає і т. і. (таблиця 16).

Оптимальні і допустимі нормативні значення брати з таблиці 16 (графи 3,4) і записувати в графу 3 «Карти умов праці». Фактичні (розрахункові) значення вносяться в графу «Карти умов праці».

1.1. Необхідно орієнтовно визначити, яку вагу (М) підіймає людина за участю м'язів рук та плечового поясу і на яку відстань (L) вона її переміщує (до 1 м), потім визначити скільки таких рухів робить людина за зміну (N). Кінцевий результат буде дорівнювати Нр=М•L•N (кг•м). Потім користуючись п.1.1 (таблиця 16) визначити в якому діапазоні міститься величина Нр: «оптим.», «допуст.», або 1- 4 ступінь.

1.2. Необхідно орієнтовно визначити яку вагу (М) підіймає людина за участю м'язів рук, корпуса, ніг і на яку відстань (L) вона її переміщує, потім визначити скільки таких рухів робить людина за зміну (N). Кінцевий результат буде дорівнювати Н3=М•L•N (кг•м) . Потім користуючись п.1.2 (таблиця 16) визначити в якому діапазоні міститься величина Нз: «оптим.», «допуст.», або 1- 4 ступінь.

2.1. Необхідно визначити яку вагу може підіймати людина при чергуванні з іншою роботою і порівняти її з вказаними в п.2.1. (таблиця 16).

2.2. Необхідно визначити яку вагу може підіймати людина постійно протягом робочої зміни і порівняти її з вказаними в п.2.2. (таблиця 16).

2.3. Визначившись у попередніх пунктах 1.1-2.2 з якими вантажами працює людина, необхідно відокремити, які з них підіймаються з підлоги, які з робочої поверхні (наприклад, з поверхні столу) і відповідно помножити кожну вагу на кількість підйомів за зміну.

3. Необхідно визначитись, які рухи за участю м'язів кистей та пальців рук найбільш часто виконує людина на робочому місці (наприклад рухи секретарки яка працює за ПЕОМ) і розрахувати їх кількість за зміну.

4. Якщо у процесі роботи людина піднявши вагу утримує її деякий час (наприклад, переносить папки з документами з одного приміщення в інше) то необхідно цю вагу (кг) помножити на час утримування (сек) за зміну. Отримана величина порівнюється з чисельними значеннями відповідної строки п.4 (таблиця 16).

Таблиця 16

 

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

п/п Показники важкості трудового процесу Клас умов праці
Опти-мальний (легке фізичне наванта-ження) Допусти-мий (середнє фізичне наванта-ження) Шкідливий (важка праця)
1 ступінь   2 ступінь   3 ступінь  
Фізичне динамічне навантаження, в одиницях механічної роботи за зміну, кг-м
1.1 При регіональному навантаженні (з переважаючою участю м'язів рук та плечового поясу) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м: для чоловіків для жінок   до 2500 до 1500   до 5000 до 3000   до 7000 до 4000   до 9000 до 5500   > 9000 > 5500
1.2 При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, ніг): при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м: для чоловіків для жінок до 12 500 до 14 000 до 46 000 до 28 000 до 70 000 до 40 000 до 90 000 до 55 000 > 90 000 > 55 000
Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг:
2.1 Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину): для чоловіків для жінок до 15 до 5 до 30 до 10 > 30 > 10    
2.2 Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни: для чоловіків для жінок до 5 до 3 до 15 до 7 до 30 >7     >30  
2.3 Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни: з робочої поверхні для чоловіків для жінок з підлоги для чоловіків для жінок   - -   - -   до 870 до 350   до 435 до 175   >870 >350   >435 >175    
                     

Продовження таблиці 16

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)
3.1 При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук) до 20000 до 40000 до 60000 >60000  
3.2 При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового пояса) до 10000 до 20000 до 30000 >30000  
Статичне навантаження: тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40% нижчі від вказаних.
Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кгс однією рукою двома руками за участю м'язів корпуса та ніг     до 18000 до 36000 до 43000     до 36000 до 70000 до 100000     до 70000 до 140000 до 200000     >70000 > 140000 >200000  
Робоча поза Вільна зручна поза (зміна пози «сидячи - стоячи» за бажанням робітника) Періодичне перебування в незручній, фіксованій позі (неможливість зміни Взаємо розташування різних частин тіла відносно одна одної) до 25% часу зміни Періодичне перебування в незручній фіксованій позі до 50% часу зміни; перебування у вимушеній позі (навпо-чіпки, на колінах та ін.) до 25% часу зміни Перебування в незручній, фіксованій позі більше 50% часу зміни; перебуван- ня у вимушеній позі (на колінах, навпо- чіпки та ін.) більше 25% часу зміни  
Нахили корпуса (кількість за зміну) до 50 разів Вимушені нахили більше 30°, 51-100 разів Вимушені нахили більше 30°, 101-300 разів Вимушені нахили більше 30°, разів  
Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км до 4 до 10 до 15 >15  
                     

5. Прочитати опис робочих поз в п.5 (таблиця 16), вибрати той, що підходить до вашого робочого місця і зробити відповідну позначку в «Карті умов праці» («оптим.», «допуст.», або 1- 2 ступінь).

6. Розрахувати скільки разів за зміну людина робить вимушені нахили і зробити відповідну позначку в «Карті умов праці».

7. Якщо людина багато ходить то необхідно розрахувати, яку відстань вона проходить в цілому за зміну (км) і порівняти з чисельними значеннями п.7 (таблиця 16).

Загальна оцінка важкості праці встановлюється за показником, що отримав найвищий клас. При наявності 3-х та більше показників, що відносяться до допустимого класу, важкість праці оцінюється на один ступінь вище (1-й ступінь шкідливості) При наявності 2-х або більше показників 1-го чи 2-го ступеня шкідливості важкість праці оцінюється на один ступінь вище (відповідно 2-й та 3-й ступені).

 

13. Оцінка напруженості праці. (Користуватись таблицею 17)

 

1.1.-1.4. Необхідно ознайомитись з особливостями інтелектуальних навантажень, описаних у відповідних пунктах (1.1.–1.4. таблиця 17), та визначити якому класу умов праці відповідає інтелектуальне навантаження робітника. Всі необхідні роз’яснення з приводу визначення шкідливості занести у відповідні пункти пояснювальної записки та у відповідні графи (об’єднані графи 3, 4, 5) «Карти умов праці».

2.1. Необхідно визначити, яку частину (в %) від робочого часу людина зосереджено спостерігає при виконанні своїх обов'язків. Отримане число порівнюють з числами п.2.1 таблиця 17 і роблять відповідну примітку.

2.2 Необхідно визначити, які сигнали можуть надходити на дане робоче місце (наприклад, телефонні дзвінки, дані вимірювальних приладів і т. ін.) і яка їх кількість за годину.

2.3 Необхідно визначити, скільки виробничих об'єктів людині потрібно одночасно спостерігати (наприклад, спостереження за даними, які видають одночасно 5 або 10 вимірювальних приладів ).

2.4.1 Розмір об'єкта розрізнення для даного робочого місця (мм) було визначено при находжені нормативного значення освітлення, у зв'язку з цим, необхідно тільки приблизно розрахувати тривалість зосередженого спостереження за вищевказаним об'єктом в % від часу зміни.

2.4.2. Якщо на заданому робочому місці людина спостерігає за об’єктами з використанням оптичних приладів (мікроскопи, лупи), необхідно самостійно визначити тривалість зосередженого спостереження за об¢єктами в відсотках від часу зміни.

2.4.3. Якщо на заданому робочому місці людина спостерігає за екранами відеотерміналів або ЕОМ, необхідно самостійно визначити (в годинах) тривалість спостереження за ними.

Таблиця 17

 

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

N Показники напруженості трудового процесу Клас умов праці
Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня) Допустимий (напруженість праці середнього ступеня) Шкідливий (напружена праця)
1 ступінь 2 ступінь
Інтелектуальні навантаження
1.1 Зміст роботи   Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією Рішення склад- них завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота по серії інструкцій) Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирі-шення склад-них завдань при відсутності алгоритму
1.2 Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка Сприймання сигналів, але немає потреби в корекції дії Сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій Сприймання сигналів з наступним Співставленням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів Сприймання сигналів з наступною Комплексною оцінкою взаємопов'язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності
1.3 Ступінь складності завдання Обробка та виконання завдання Обробка, виконання завдання та його перевірка Обробка і контроль за виконанням завдання Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам
1.4 Характер виконуваної роботи Робота за індивідуальним планом Робота за встановленим графіком з можливим його коригуванням по ходу діяльності Робота в умовах дефіциту часу Робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат

Продовження таблиці 17

Сенсорні навантаження
2.1 Тривалість зосередженого спостереження (в % від часу зміни) до 25 26-50 21-75 >75
2.2 Щільність сигналів (світлових, звукових та інших) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи до 75 75-175 176-300 >300
2.3 Кількість вироб-ничих об'єктів одночасного спостереження до 5 6-10 11-25 >25
2.4 Навантаження на зоровий аналізатор
  2.4.1 Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнен-ня не більше, ніж 0,5м), мм при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) >5 5,0-1,1 більше 50 % часу   1,0-0,3 до 50 % часу   менше 0,3 до 25 % часу 1,0-0,3 більше 50% часу   менше 0,3 25-50% часу менше 0,3 більше 50% часу
2.4.2 Робота з оптични-ми приладами (мікроскопи, лупи та ін.) при трива-лості зосередже-ного спостережен-ня (% часу зміни) 26-50 51-75 >75
2.4.3 Спостереження за екранами відеотерміналів (годин на зміну) до 2 2-3 3-4 >4
2.5 Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційо-ваних сигналів) Розбірливість слів та сигналів від 100% до 90% Розбірливість слів та сигналів від 90% до 70% Розбірливість слів та сигналів від 70% до 50% Розбірливість слів та сигналів менше, ніж 50%
               

Продовження таблиці 17

 

Емоційне навантаження
3.1 Ступінь відповідальності. Значущість помилки Несе відпові- дальність за виконання окремих елементів завдання. Вимагає додаткових зусиль у роботі з боку працівника Несе відпові- дальність за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра та ін.) Несе відпові- дальність за функціональну якість основної роботи (завдан-ня). Вимагає виправлень за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади та ін.) Несе відпові- дальність за функціональну якість кінцевої продукції, ро-боти (завдан-ня). Викликає ушкодження обладнання, зупинку техно- логічного процесу та виникає можливість небезпеки для життя
3.2 Ступінь ризику для власного життя Виключений - - Можливий
3.3 Ступінь ризику за безпеку інших осіб Виключений - - Можливий
Монотонність навантажень
4.1 Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово. >10 9-6 5-3 <3
4.2 Тривалість (сек) виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються >100 100-25 24-10 <10
5.1 Змінність роботи Однозмінна робота (без нічної зміни) Двозмінна робота (без нічної зміни) Тризмінна робота (робота у нічну зміну) Нерегулярна змінність з роботою в нічний час
                 

 

2.5. При виробничий необхідності сприйняття робітником мови чи звукових сигналів від обладнання необхідно самостійно орієнтовно визначити відсоток чіткої розбірливості (вірного сприйняття) мови або сигналів.

3.1. Необхідно ознайомитись з особливостями емоційних навантажень і наслідків можливих помилок, описаних в п.3.1. (таблиця 17) та визначити до якого класу умов праці відноситься ступінь відповідальності і значущість помилки на заданому робочому місці. Всі необхідні роз’яснення занести в відповідний пункт пояснювальної записки і в “Карті умов праці” (об’єднані графи 3, 4, 5).

3.2.–3.3. Самостійно визначити “можливий” чи “виключений” ризик для власного життя і для життя інший осіб при виконанні роботи на заданому робочому місці. Всі необхідні роз’яснення занести в відповідний пункт пояснювальної записки і в “Карті умов праці” (об’єднані графи 3, 4, 5).

4.1 Якщо на робочому місці людина виконує послідовність дій (окремих операцій), яка часто повторюється на протязі робочого дня, то необхідно визначити скільки дій (окремих операцій) вміщує в собі така послідовність.

4.2 Необхідно визначити, скільки триває в часі (сек) виконання одної послідовності дій про яку говорилося у п. 4.1.

5.1. Вибрати змінність праці робітника на заданому робочому місці і визначити клас умов праці.

Загальна оцінка напруженості праці виконується за допомогою таблиці 18. Спочатку необхідно підрахувати по «Карті умов праці» скільки в п. 1.1-5.1 було пунктів з позначкою : «оптим.», «допуст.», 1 ступінь, 2 ступінь.

Далі сумуємо кількість пунктів 1-го та 2-го ступеню і в таблиці 18 знаходимо строку, в якій виконуються умови по кількості вищевказаних пунктів і вказана загальна оцінка напруженості трудового процесу.

Таблиця18

Загальна оцінка напруженості трудового процесу

(на основі обліку кількості показників напруженості)

Клас умов праці   Загальна оцінка напруженості трудового процесу - клас умов праці за напруженістю  
Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня) Допустимий (напруженість праці середнього ступеня) Шкідливий (напружена праця)  
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь  
 
<10 >6 - - - допустимий  
Опт. та доп. £10 - >6 - - 1 ступінь  
Опт. та доп. £10   - 1 ступінь  
Опт. та доп. £10   - 1 ступінь  
Опт. та доп. £10   - 1 ступінь  
Опт. та доп. £10   - 1 ступінь  
Опт. та доп. £10   - 1 ступінь  
Опт. + доп. +1 ст. =10 - - 2 ступінь  
Опт. + доп. +1 ст.< 9 - >7 - 3 ступінь  

Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється за найвищим класом та ступенем шкідливості.

Гігієнічна оцінка умов праці.

Необхідно, аналізуючи пункти з 1 по 11 заповненої «Карти умов праці», вибрати фактор виробничого середовища, за яким було встановлено найвищу ступінь шкідливості і вказати цю ступінь. При наявності двох і більше шкідливих і небезпечних виробничих факторів гігієнічна оцінка встановлюєть-ся на один ступінь вище.

Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця.

1. Оцінка технічного рівня робочого міс­ця проводиться шляхом аналізу:

Ø відповідності технологічного процесу, бу­дівель і споруд - проектам, обладнання – нормативно-технічній документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;

Ø технологічної оснащеності робочого міс­ця (наявність технологічної оснастки та інс­трументу, контрольно-вимірювальних прила­дів та їх технічного стану, забезпеченості робочого місця підйомно–транспортними за­собами);

Ø відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інстру-менту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;

Ø впливу технологічного процесу, що відбу­вається на інших робочих місцях.

2. При оцінці організаційного рівня ро­бочого місця аналізується:

Ø раціональність планування (відповідність площі, яка зайнята робочим місцем, нормам технологічного проектування та раціональ­ного розміщення обладнання і оснастки), а також відповідність його стандартам безпе­ки, санітарним нормам та правилам;

Ø забезпеченість працюючих спецодягом і спецвзуттям, засобами індиві-дуального і ко­лективного захисту та їх відповідність стан­дартам безпеки праці і встановленим нор­мам,

Ø організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.

Необхідно визначити 2-3 фактора, по яких було встановлено найвищі ступені шкідливості і вказати, які технічні та організаційні проблеми (тобто, що не відповідає вимогам безпеки та нормам охорони праці) існують на даному робочому місці.

Атестація робочого місця.

1. Робоче місце з умов праці оцінюється з урахуванням впливу всіх факторів вироб­ничого середовища і трудового процесу на працюючих, передбачених гігієнічною класи­фікацією праці (розділ 1 Карти), сукупних факторів технічного і організаційного рівня умов праці (розділ II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров'я.

2. На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до одного із видів умов праці:

Ø з особливо шкідливими та особливо важ­кими умовами праці;

Ø зі шкідливими і важкими умовами праці;

Ø зі шкідливими умовами праці.

3. Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, які наведені нижче, інші пільги і компенсації залеж­но від умов праці за діючими нині законо­давчими актами.

4. За оцінку умов праці керівників та спеціалістів приймається оцінка умов праці керівних працівників, якщо вони зайняті ви­конанням робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і 2 для їх підлеглих протягом повного робочого дня.

5. За результатами атестації визнача­ються невідкладні заходи щодо покра-щення умов і безпеки праці, які не потребують для їх розробки і впровадження залучення сто­ронніх організацій і фахівців.

6. З результатами атестації ознайомлю­ють працівників, які зайняті на робочому місці, що атестується. Карту підписують го­лова і члени комісії.

7. За результатами атестації склада­ються переліки:

Ø робочих місць, виробництв, робіт, профе­сій і посад, працівникам яких підтверджене право на пільги і компенсації, передбачені законодавств-вом;

Ø робочих місць, виробництв, робіт, профе­сій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно ст.26 Закону України «Про підприємства» і ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

Ø робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першо­чергові заходи щодо їх покращання.

Рекомендації щодо покращення умов праці.

Вказати які заходи необхідно вжити для поліпшення умов праці на даному робочому місці.

Пільги і компенсації.

Визначити, чи має право на пенсію на пільгових умовах людина, працююча на даному робочому місці. Якщо так, то треба вказати за яким списком.

1.Право на пенсію по старості на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих небезпечних виробничих факторів ІІІ класу умов і характеру праці:

За списком №1:

1. Не менше двох факторів 3 ступеня відхилення від норм або

2. Одного фактора 3 ступеню і трьох факторів 1 чи 2 ступеня відхилення від норм або

3. Чотирьох факторів 2 ступеня відхилення від норм або

4. Наявність в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

За списком №2:

1. Одного фактора 3 ступеню відхилення від норм або

2. Трьох факторів 1,2 ступеня відхилення від норм або

3. Чотирьох факторів 1 ступеня відхилення від норм.

 

2. Орієнтовані показники можуть бути використані при встановлені дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.

Інформація, що повинна міститися в “Карті умов праці” по графам :

графа 1. Номер фактора виробничого середовища (ФВС);

графа 2. Перелік усіхвиявлених ФВС;

графа 3.Вноситься нормативне значення – діапазони оптимальний (допус-тимий) виявленого фактору, яке було знайдено у відповідному нормативному документі;

графа 4. Вноситься фактичне значення ФВС отримане по результатах вимірювання і розрахунків (з початкової таблиці варіанта). У випадках, коли по деяким ФВС немає фактичних значень в «Карті умов праці» ставиться позначка «відсутній»;

графа 5. Вноситься тривалість дії кожного ФВС у відсотках від загальної тривалості робочої зміни (при необхідності);

графа 6, 7, 8, 9, 10. Для кожного ФВС, при наявності відхилення фактично-го значення від нормативного, вноситься позначка «+» в графу 6, 7, 8, 9 або 10 в залежності від ступеня шкідливості.

графа 11. Вноситься примітка «оптим.» або «допуст.», якщо для даного ФВС в графі 3 вказувались обидва діапазони і фактичне значення знаходиться в одному з них.

 

 

КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство / організація, установа Професія (посада)

Цех / дільниця, відділ / Варіант №

№ п/п Фактори виробничого середовища і трудового процесу Нормативне значення Фактичне значення Тривалість дії фактора % за зміну III клас – шкідиві і небезпечні умови і характер праці Небез-печний (екстре-мальний) IV Прим.    
Ступені
Шкідливі хімічні речовини Клас небезпеки Назва Клас небезпеки Назва Клас небезпеки Назва Клас небезпеки Назва                  
Вібрація / загальна і локальна /, м/с2                  
Шум (еквівалентний), дБА                  
Інфразвук, Гц/дБ                  
Ультразвук, кГц/дБ                  
Електромагнітне випромінювання, МГц - В/м                  
Електростатичне поле, кВ/м                  
Постійне магнітне поле, кА/м                  
Мікроклімат у приміщенні: - температура повітря (теплий/холодний), °С                  
- швидкість руху повітря (теплий/холодний), м/с                  
- відносна вологість повітря (теплий/холодний), %                  
  Освітлення - природнє, % - штучне, Лк                  
Іонізуюче випромінювання, мЗв                  
Важкість праці:
12.1 Фізичне динамічне навантаження, кг×м
12.1.1 При регіональному навантаженні (з переважаючою участю м’язів рук та плечового поясу) при переміщенні вантажу на відстань до 1 м                  

 

 

12.1.2 При загальному навантаженні (за участю м’язів рук, ніг, корпуса) при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м                  
12.2 Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг
12.2.1 Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)                  
12.2.2 Підіймання та переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни                  
12.2.3 Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни: · з робочої поверхні · з підлоги                  
12.3 Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)
12.3.1 При локальному навантаженні                  
12.3.2 При регіональному навантаженні                  
12.4 Статичне навантаження · однією рукою · двома руками · за участю м’язів корпуса та ніг                  
12.5 Робоча поза              
12.6 Нахили тулуба                  
12.7 Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом), км                  
  Загальна оцінка важкості праці              
Напруженість праці:
13.1 Інтелектуальні навантаження
13.1.1 Зміст роботи              
13.1.2 Сприймання сигналів та їх оцін

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...