Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, вибір типу системи оповіщення (СО)

 

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО
1. Підприємства побутового обслуговування та банки (кількість поверхів) *        
  *      
3 – 5     *    
6 – 16       * *
1.1 Приміщення побутового обслуго-вування та банків, що розташовані в будинках іншого призначення (загальна площа приміщень, м2) до 300 *        
понад 300   *      
1.2 Лазні та лазнево-оздоровчі комплекси (кількість місць, людей) до 20 *        
понад 20   *      
2. Підприємства громадського харчування (кількість місць, людей) до 50 не вимагається
50 – 200   *      
понад 200     *    
2.1 Приміщення громадського харчування, що розміщені у підвальному, цокольному поверхах незалежно від кількості місць, людей       *      
3. Підприємства торгівлі, у тому числі ринки, що розташовані у будинках (площа поверху, м2) до 500 *        
500 – 3500   *      
понад 3500     *    
3.1 Торговельні зали без природного освітлення незалежно від площі торгівельної зали         *    
4. Дитячі дошкільні заклади (кількість місць, людей) до 100 *        
100 – 150   *      
понад 150     *    
4.1. Дитячі дошкільні заклади спеціального типу незалежно від кількості місць, людей     *    
               

 

5. Навчальні заклади: 5.1. Загальноосвітні та спеціалізовані школи, учбові корпуси шкіл-інтернатів (кількість місць, людей) до 270 *        
270 – 350   *      
351 – 1600     *    
понад 1600       * *
5.2 Спеціальні школи та спальні корпуси шкіл-інтернатів (кількість місць, людей) до 100 *        
101 – 200   *      
понад 200     *    
5.3. Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів) до 4   *      
4 – 9     *    
понад 9       *   *
6. Заклади видовищні та дозвілля: 6.1. Працюють протягом цілого року (найбільша місткість зали, людей); до 300 *        
300 – 800   *      
понад 800     *    
6.2. Сезонної дії: а) криті; до 800 *        
понад 800   *      
б) відкриті до 400 *        
401 - 600   *      
понад 600     *    
7. Бібліотеки та архіви -   *      
7.1. За наявності читальних залів з кількістю місць понад 50 -     *    
7.2. Книгосховища, сховища - *        
8. Музеї та виставки (кількість відвідувачів) до 500   *      
500 - 1000     *    
понад 1000       * *
9. Фізкультурно-оздоровчі та спортив-ні (кількість місць, людей) до 200   *      
200 - 1000     *    
понад 1000       * *
10. Лікувальні заклади зі стаціонаром (кількість ліжко-місць) до 60 понад 60   *   *    
10.1. Психіатричні лікарні -     *    
10.2. Амбулаторно-поліклінічні заклади (відвідування в зміну, людей) до 90   *      
понад 90     *    

 

11. Санаторії закладів відпочинку та туризму (кількість поверхів) до 9   *      
9 та більше     *    
11.1 За наявності в спальних корпусах харчоблоків та приміщень культурно-масового призначення -       * *
12. Дитячі оздоровчі табори: а) працюють лише влітку -   *          
б) працюють цілий рік -   *        
13. Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації, органи управління, заклади соціального захисту населення (кількість поверхів)   1 - 5     *        
 
  6 - 16       *      
 
14. Вокзали (кількість поверхів)   *        
понад 1     *      
15. Будинки готелів, гуртожитків та кемпінгів (кількість місць, людей) до 50   *      
понад 50     *    
15.1. Підвищеної поверховості та висотні -       * *
16. Висотні житлові будинки - *        
17. Виробничі будинки (кількість поверхів):            
категорій А, Б, В *        
понад 1   *      
категорій Г, Д 2 і більше *        
Примітка 1.Як самостійні зони оповіщення слід розглядати: - приміщення побутового обслуговування та банків площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках підприємств побутового обслуговування та банків; - приміщення лазень (саун), що не розташовані у будинках лазень та лазнево-оздоровчих комплексів; - приміщення громадського харчування площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках громадського харчування; - торговельні зали площею понад 100 м2, що не розташовані в будинках для підприємств торгівлі (у тому числі ринків); - приміщення аудиторій, актових залів та інші зальні приміщення з кількістю місць понад 300, а також розташовані вище шостого поверху з кількістю місць менше 300; - приміщення лікувальних, амбулаторно-поліклінічних закладів, не розташовані в будинках охорони здоров’я;  
               

 

Примітка 2.У дошкільних закладах оповіщається тільки службовий персонал. У разі розміщення в одному будинку дошкільного закладу і початкової школи або основної школи (чи житлових приміщень для персоналу) загальною місткістю понад 50 чол. вони виділяються в самостійні зони оповіщення. У школі оповіщається спочатку персонал, потім учні.
Примітка 3.У житлових будинках дозволяється використання пожежних сповіщувачів автономної дії.
Примітка 4.У виробничих будинках перший тип СО дозволяється суміщати із селекторним зв’язком.
Примітка 5.На об’єктах, де дозволяється використання різних типів СО, остаточне рішення щодо вибору типу СО приймає проектна організація за узгодженням з органом державного пожежного нагляду.
Примітка 6.У приміщеннях та будинках, де знаходяться (працюють, мешкають, проводять дозвілля) люди з фізичними вадами (сліпі, глухі), СО проектують з урахуванням цих особливостей.
Примітка 7.Знак “ * ” означає нормований тип СО.

 

Додаток Г

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Охорона праці в галузі»     Перевірив: Виконав: __________________ студент __ курсу __________________ групи ________ « __» ______ 200__ р. (ПІБ студента)   Черкаси 200__

 

 


Додаток Д

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ     ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Охорона праці в галузі»     Перевірив: Виконав: __________________ студент __ курсу __________________ групи ________ « __» ______ 200__ р. (ПІБ студента)     Черкаси 200__

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...