Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура і характеристика технологій очистки і підготовки зерна до помелів. Формування помельних партій зерна. Класифікація домішок зернової маси та технологія їх видалення.

Основні технологічні операції підготовки зерна до помелу

Необхідні технологічні операції очищення і підготовки зерна до помелу та послідовність їх застосування обумовлені вимогами до очищення зерна від домішок для даного помелу.

При побудові схеми підготовки зерна до помелу слід користуватися рекомендованою послідовністю операцій і порядком застосування машин і обладнання , які наведено у таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 – Рекомендовані операції технологічного процесу підготовки зерна до помелу і їх послідовність

Операції Машини і обладнання
Сортові помели пшениці Сортові помели жита
Приймання зерна із зерносховища Засіки для неочищеного зерна Засіки для неочищеного зерна
Формування помельних сумішей    
Формування помельних сумішей або потоків зерна Дозатори зерна, змішуючі шнеки  
Зважування Автоматичні ваги Автоматичні ваги
Виділення металомагнітної домішки Магнітні сепаратори Магнітні сепаратори
Підігрівання холодного зерна Апарати для підігрівання зерна Апарати для підігрівання зерна
Перша сепарація зерна Сепаратор повітряно-ситовий Сепаратор повітряно-ситовий
Виділення мінеральної домішки Каменевідбірник (вібропневматичний), комбінатор Каменевідбірник (вібропневматичний),комбінатор
Виділення коротких домішок Трієр-кукілевідбірник Трієр-кукілевідбірник
Виділення довгих домішок Трієр-вівсюговідбірник, концентратор Трієр-вівсюговідбірник, концентратор
Виділення металомагнітної домішки Магнітні сепаратори Магнітні сепаратори
Перша обробка поверхні зерна Оббивальна машина Оббивальна машина
Виділення легких домішок Аспіратор Аспіратор
Водотеплова обробка (один зі способів)    
Холодне кондиціювання      
Перший етап зволожування і відволожування зерна Машина для миття + зволожувальний апарат; машина для мокрого лущення + зволо-жувальний апарат; машина для інтенсивного зволожування, засіки для відволожування Машина для мокрого лущення, зволожувальний апарат, машина для інтенсивного зволожування, засіки для відволожування
Формування помельних партій (дозування відволоженого зерна) Дозатори зерна, змішуючі шнеки Дозатори зерна, змішуючі шнеки
Виділення легких домішок Аспіратор Аспіратор
Другий етап зволожування і відволожування Зволожувальний апарат (машина для інтенсивного зволожування). Засіки для відволожування Дозатори зерна ---
Швидкісне кондиціювання Апарат для швидкісного кондиціонування. Бункер для теплообробки (темперування). Машина для миття. Вологознімник. Зволожувальний апарат. Засіки для відволожування. Дозатори зерна ---
Виділення металомагнітної домішки Магнітні сепаратори Магнітні сепаратори
Друга обробка поверхні зерна Оббивальна машина. Оббивальна машина.
Знищення прихованої зараженості Ентолейтор-стерілізатор Ентолейтор-стерілізатор
Виділення легких домішок Аспіратор Аспіратор
Друге сепарування Сепаратор повітряно-ситовий Сепаратор повітряно-ситовий
Зволожування і відволожування зерна перед І драною системою Зволожувальний апарат, змішуючий шнек. Засік для відволожування ---
Зважування й дозування підготовленого зерна перед І др.с. Автоматичні ваги. Дозатори Автоматичні ваги. Дозатори

 

Передача різних вихідних партій зерна із зерносховища до зер­ноочисного відділення борошномельного заводу проводиться послідовно, відповідно до розробленої рецептури помельної партії. Вихідні партії зерна різної якості зберігають ок­ремо в оперативних бункерах для неочищеного зерна. Місткість цих бункерів повинна бути такою, щоб забезпечити безперервну роботу борошномельного заводу протягом не менше 50 годин. Це необхідно для створення умов формування проміжних помельних сумішей, що скла­даються з кількох вихідних. Як правило це дві, або три проміжні помельні суміші, що відрізняються за скловидністю (пшениця) і вологістю (жито). Для технічного забезпечен­ня складання проміжних сумішей зерна передбачені необхідні умо­ви:

- випуск зерна із кожного силоса забезпечує випускний пристрій, що складається із 16 самопливів, які подають зерно у збірну воронку ;

- величину потоку за заданою рецептурою встановлює ваговий пристрій для регулювання витрати зерна в потоці УРЗ-1;

- потоки зерна змішуються на конвеєрі - змішувачі РЗ-БКШ або інших транспортерах .

Сформовані проміжні суміші зерна паралельними чи послідов­ними потоками подаються на магнітні сепаратори У1-БМЗ для виділення металомагнітних домішок, які можуть створити небез­печні умови (утворення іскор тощо) при транспортуванні зерна пнев­матичним транспортом.

Підігрівання холодного зерна в зимовий період проводиться в підігрівниках БПЗ з метою створення необхідних температурних умов водотеплової обробки зерна. Температуру зерна в підігрівни­ках доводять до +15 °С .

Зважування зерна проводять на автоматичних вагах АД-50-ЗЕ, які використовують для оперативного обліку зерна, що направляється на очищення і підготовку до помелу.

Перше сепарування зерна проводять на сито-повітряних се­параторах А1-БІС-12 або А1-БЛС-12 з метою видалення із зерно­вої маси домішок, що відрізняються від зерна шириною, тов­щиною і аеродинамічними властивостями. Ефективність видалення цих домішок на сепараторах А1-БІС-12 і А1-БЛС-12 становить 60...80 %.

Видалення мінеральних домішок здійснюється на каменевідбірниках РЗ-БКТ-100 з ефективністю 98...99 %. При нормальній роботі каменевідбірників Р3-БКТ-100 кількість зерна у виділених відходах не перевищує 0,05 % .

Для виділення коротких і довгих домішок використовують циліндричні і дискові трієри. Видалення із зернової суміші корот­ких домішок (кукіль, биті зернівки) здійснюють на трієрах-кукілевідбірниках А9-УТК-6, а довгих домішок (вівсюг, овес, ячмінь) – на трієрах-вівсюговідбірниках БТС або дискових - А9-УТО-6. Ефективність видалення домішок у трієрах-кукілевідбірниках не повинна бути меншою за 80 %, а у трієрах-вівсюговідбірниках - не меншою за 70 % [1, 4, 20].

Використання магнітних сепараторів забезпечує видалення металомагнітних домішок і попереджує іскроутворення. У зерноочисному відділенні для цього використовують магнітні сепаратори УІ-БМЗ або їх аналоги. Максимальна ефективність видалення металомагнітних домішок досягає 80 % [1, 4, 20].

Перше очищення поверхні зерна від пилу мінерального і органічного походження, мікроорганізмів, а також часткове видалення зародка, оболонок і чубка здійснюється в оббивальних машинах вертикального (Р3-БМО-6, Р3-БМО-12) чи горизонтального типу (Р3-БГО-6, Р3-БГО-8). Ефективність обробки поверхні зерна характеризується зниженням його зольності при обмеженій кількості битих зерен.

Зниження зольності зерна в машинах з абразивним циліндром повинно складати 0,03…0,05 % при збільшенні кількості битих зерен не вище 2 %.

Зниження зольності зерна в оббивальних машинах з металевим сітчастим циліндром повинно складати 0,01…0,03 % при збільшенні кількості битих зерен не вище 1 %.

Зниження зольності зерна при обробці зерна в машинах для миття зерна і в машинах мокрого лущення повинно складати 0,02…0,05 % при збільшенні кількості битих зерен не вище 1 % .

Водотеплова обробка зерна здійснюється одним із способів хо­лодного чи гарячого кондиціювання. Для зволожування використовують зволожуючий апарат А1-БУЗ або машини для інтенсивного зволожен­ня А1-БШУ-2.

Формування помельної партії зерна проводять після завершен­ня основного етапу водотеплової обробки зерна за розробленою рецептурою помельної партії. Складання помельної партії зерна проводять за допомогою вагових пристроїв для регулювання витрати зерна в потоці УРЗ-2 і конвеєрів - змішувачів РЗ-БКШ.

Після завершення основного етапу кондиціюван­ня зерна його направляють на настпний етап підготов­ки зерна до помелу. На цьому етапі спочатку видаляють металомагнітні домішки на магнітних сепараторах, оскільки наступна технологіч­на операція - повторне очищення поверхні зерна на оббивальних машинах. На цьому етапі замість оббивальних машин можливе застосування щіткових машин Р3-БЩМ, які менше травмують зер­но [1, 4]. Для борошномельних заводів потужністю до 150 т/добу після основного етапу кондиціювання можливе застосування дебрандерів «Каскад» [8].

Після повторного очищення поверхні зерна наступна технологіч­на операція – його стерилізація. Стерилізація зерна проводиться для знищення прихованої зара­женості зерна шкідниками. Для стерилізації зерна використовують ентолейтори РЗ-БЕЗ, які є машинами ударної дії і тому перед ними обов’язково необхідно встановлювати магнітні колонки.

Остаточне виділення легких домішок і битого зерна, яке пройшло через оббивальну машину та ентолейтор-стерилізатор здійснюється на повітряних (РЗ-БАБ) або сито-повітряних сепара­торах (А1-БІС-12).

Наступне зволожування зерна на 0,3...0,5 % і корот­кочасне відволожування протягом 20...30 хв здійснюється у зволожу­ючому апараті А1-БАЗ (машині інтенсивного зволожування А1-БШУ-1) і силосі відповідно з метою підвищення міцності оболонок зернівок, що попереджує їх надмірне руйнування при наступному подрібненні зерна у драному процесі та сприяє отриманню крупок і дунстів меншої зольності.

Очищене і підготовлене до помелу зерно зважується на авто­матичних вагах АВ-50-ЗЕ і подається на І драну систему розмелювального відділення борошномельного заводу.

Технологічні операції очищення і підготовки зерна жита до сортових помелів майже аналогічні відповідним операціям очищення і підго­товки зерна пшениці, але мають деякі особливості, які пов'язані з техно­логічними властивостями жита. Так, підготовка зерна жита до по­мелу проводиться тільки із застосуванням холодного кондиціювання при зво­ложуванні зерна не вище 15,0 % і відволожуванні не більше 6 год. Якщо вологість вихідної партії жита перевищує 14,0 %, то така партія кон­диціюванню не підлягає. З метою поліпшення очищення поверхні зерна жита можливе використання лущильних машини А1-ЗШН-3, Каскад-1,6 тощо.

Підготовка зерна до помелу може здійснюватись і на іншому обладнанні різних виробників, яке забезпечує необхідну ефективність технологічних процесів.

Принципову схему технологічного процесу підготовки пшениці до помелу наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Принципова схема технологічного процесу очищення і підготовки зерна до помелу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...