Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як направляють напрямок дії керуючого сигналу на функціональній схемі?
відповідно до послідовності спрацювання елементів;

відповідно до напрямку проходження сигналу;

+ відповідно до послідовності спрацювання елементів або пристроїв на установці;

відповідно до спрацювання пристроїв на установці;

Л-4, с.43

Що є об'єктом управління в САУ температурою повітря в свинарнику?

свиня

+приміщення свинарника

вентиляція

теплогенератор

Л-4, с.48

 

Як показують датчики та вторинні прилади на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

+колом діаметром 10мм;

колом діаметром 10мм з рискою посередині;

колом, діаметр якого 5мм;

прямокутником;

Л-4, с.46

Як зображують виконавчі механізми на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

+колом, діаметр якого 5мм;

колом діаметром 10мм з рискою посередині;

колом діаметром 10мм;

колом діаметром 15мм;

Л-4, с.46

 

Як зображують прилади, розміщені на щиті управління на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

колом діаметром 10мм;

+колом діаметром 10мм з рискою посередині;

колом, діаметр якого 5мм;

колом, діаметр якого 3мм;

Л-4, с.46

 

Що проставляють на нижній частині кола на функціонально - технологічних схемах автоматизації?

літерне позначення вимірювальної величини;

літерне позначення вимірювальної величини і функції;

+позиційне позначення;

літерне позначення функції;

Л-4, с.51

 

З чого складаються позиційні позначення на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

+порядкового номера об’єкта або комплекту і малої літери;

порядкового номера об’єкта;

малої літери;

порядкового номера комплекту;

Л-4, с.51

 

З чого складаються позиційні позначення на принципових електричних схемах?

+у першій частині одна або дві літери латинського алфавіту (вид елемента), у другій — одна або кілька цифр (номер), у третій – одна або кілька латинських літер (функція елемента) ;

у першій частині одна літера латинського алфавіту (вид елемента), у другій – одна або кілька цифр (номер) ;

у першій частині одна літера латинського алфавіту (вид елемента), у другій – одна цифра (номер), у третій – одна латинська літера (функція елемента) ;

одна літера латинського алфавіту;

Л-4, с.58

 

Як рекомендується розміщувати на аркуші принципові електричні схеми?

у лівій частині розміщують основну схему, а в правій частині графічний матеріал, що пояснює дію схеми;

+у лівій частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що пояснює дію схеми, а в правій частині — текстовий матеріал;

у правій частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що пояснює дію схеми, а в лівій частині — текстовий матеріал;у лівій частині аркуша;

Л-4, с.58

 

Де проставляють позиційне позначення на принципових схемах?

+біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з правого боку або над ними;

біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку;

біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку або над ними;

біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку або під ними;

Л-4, с.60

 

Для чого служать позначення ділянок кола на принципових електричних схемах?

для їх розпізнавання;

+для їх розпізнавання і може відображати їх функціональне призначення в електричній схемі;

для розпізнавання функціонального призначення в електричній схемі;

правильна відповідь відсутня;

Л-4, с.65

 

Яке позначення повинні мати ділянки кола, розділені контактами апаратів, обмотками реле, приладів, машин, резисторами й іншими елементами на принципових електричних схемах?

однакове;

усі перераховані;

+різне;

довільне;

Л-4, с.65

 

 

Для чого використовують схеми з'єднань?

при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт на об’єкті;

у процесі експлуатації;

+ при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт на об'єкті, а також у процесі його експлуатації;

не використовують;

Л-4, с.67

Які застосовують способи виконання схем з'єднань?

адресний, графічний;

адресний, табличний;

+адресний, графічний і табличний;

усі перераховані;

Л-4, с.67

 

БІЛЬШ СКЛАДНІ

64. Безбаштова насосна установка в автоматичному режимі управляється:

датчиком рівня;

+датчиком тиску;

датчиком температури;

датчиком вологості;

Л-4, с.110

 

65. Для автоматичного підтримання об’єму повітряної подушки в гідроакумуляторі безбаштової установки застосовують:

+ струминний регулятор;

повітряний насос;

водяний насос;

жоден із перерахованих;

Л-4, с.108

 

Які засоби автоматизації використовуються в баштовій водонасосні установці з контролем тиску води в водопроводі?

+ електроконтактний манометр в напірному водопроводі, та датчики “сухого ходу” в свердловині;

реле тиску повітря в верхній частині бака;

електродні датчики рівня води в водонапірному баку;

датчики “сухого ходу” в свердловині ;

Л-4, с.112

 

67. В баштових насосних установках застосовують датчики рівня типу:

мембранний;

+електродний;

мембранний і електродний;

автоматичний;

Л-1, с. 208

В якому місці розміщені датчики “сухого ходу” водонасосної установки?

+ вище електродвигуна з насосом;

на рівні електродвигуна з насосом;

в водонапірній башті;

усі перераховані;

Л-4, с.117

 

69. Захист електронасосу від сухого ходу в артезіанській свердловині здійснюється за допомогою:

+датчика рівня;

теплового реле;

автоматичного вимикача;

датчика тиску;

Л-4, с.117

 

За допомогою якого пристрою сприймається температура в системі управління блок-схеми станції керування МК-ВАУЗ?

+ датчика температури;

терморегулятора;

усі перераховані;

реле температури;

Л-4, с.155

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 963

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...