Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі генератора?
E=U

+E>U

E<U

E=1,14 U

Л [1] с.69; Л [3] с.59

 

2. Колектор у генераторі постійного струму призначений для:

забезпечення електричного контакту з обмоткою обертової частини машини;

+випрямлення змінного струму якоря в постійний у зовнішньому електричному колі;

створення магнітного поля машини;

покращення комутації

Л [3] с.17

 

3. Основні види причин іскріння щіток:

механічні;

магнітні;

електричні;

+електромагнітні

Л [1] с.90…92

 

4. Які щітки не використовують у машинах постійного струму?

+мідні;

вугільно-графітні;

метало-вугільні;

всі перераховані щітки використовують

Л [3] с.18

 

5. Якою цифрою позначено обмотку збудження машини постійного струму?

+5

Л [1] с.67; Л [3] с.12–20

 

6. Будова машини постійного струму:

 

 

вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкнутою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи;

+вал, підшипникові щити, колектор, щіткотримачі, осердя якоря, головні полюси, полюсна котушка, станина, вентилятор, лапи, підшипники;

магнітопровід, обмотки ВН і НН, бак, труби радіатора, перемикач напруги, вводи, розширювальний бачок;

контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал

Л [1] с.68…73

 

7. Якорем електричної машини називається:

обертова частина машини;

нерухома частина машини;

сукупність основних полюсів з обмотками збудження;

+обертова частина машини, в обмотках якої індукується ЕРС

Л [3] с.14

 

За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі двигуна?

E>U

E=U

+E<U

E=1,14 U

Л [1] с.71; Л [3] с.83

 

9. Індуктором електричної машини постійного струму є:

осердя якоря з обмоткою;

обмотка якоря, де індукується ЕРС;

обертова частина машини;

+частина електричної машини, що забезпечує створення магнітного потоку машини

Л [1] с.67

 

За допомогою чого створюється основний магнітний потік машини постійного струму?

обмотки якоря;

+обмоток збудження головних полюсів;

обмоток додаткових полюсів;

компенсаційних обмоток

Л [1] с.72

 

Під якою цифрою показана схема машини постійного струму змішаного збудження?

 

 

1, 3

+4

Л [1] с.112

 

12. Принцип дії генератора постійного струму заснований на законі:

Кулона;

Кірхгофа;

Ампера;

+електромагнітної індукції

Л [1] с.20-22; Л [3] с.7 

13. Вказати тип обмотки, зображеної у схемі:

 

 

 

+хвильова;

петльова;

комбінована;

складна

Л [1] с.79–89; Л [3] с.20–29

 

Як позначається основний крок (ширина секції) обмотки якоря?

У

Ук

+У1

У2

Л [1] с.79–89; Л [3] с.20–29

 

15. Вказати тип обмотки зображеної на схемі:

 

хвильова;

+петльова;

комбінована;

складна

Л [3] с.44

16. Яке призначення пускового реостата Rп в двигуні постійного струму паралельного збудження?

змінювати напрямок обертання якоря;

+для зменшення струму в колі якоря;

змінювати частоту обертання якоря;

для зменшення струму в обмотці збудження

Л [1] с.129–134; Л [3] с.84

 

17. Принцип дії трансформатора заснований на законах:

Кулона;

Ампера;

Кірхгофа;

+Електромагнітної індукції;

Л [1] с.162; Л [3] с.112–113

 

Для чого призначений силовий трансформатор?

для перетворення роду струму;

перетворення частоти;

+для перетворення однієї напруги на іншу тієї самої частоти;

для зміни потужності

Л [1] с.161–164; Л [2] с.156–163 Л [3] с.100–103

 

19. Будова трифазного силового трансформатора:

 

+магнітопровід, обмотки ВН і НН, бак, труби радіатора, перемикач напруги, вводи, розширювальний бачок;

вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкнутою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи;

підшипники, підшипникові щити, корпус, осердя статора з обмоткою, осердя ротора, вал, коробка виводів, лапи, контактні кільця;

контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал

Л [1] с.199…208

 

 

Який трансформатор зображено на схемі?

 

 

+підвищувальний;

понижувальний;

для відповіді не достатньо даних;

трансформатор струму

 

 

Л [1] с.157

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1981

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...