Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Де правильно встановлено запобіжні контакти теплового реле ?
 
 


1. 2.

 

+3. 4.

 

 

 


1. Визначити повний перелік випробувань силових трансформаторів:

+ приймально-здавальні, профілактичні, типові, спеціальні

типові післяремонтні, приймальні, чергові, позачергові

бракувальні

чергові, позачергові

Л [1], с.186.

2. Періодичність огляду електрообладнання розподільного пристрою на підстанції з постійним обслуговуючим електротехнічним персоналом або чергуванням на дому становить:

1 раз на місяць

+1 раз на добу

1 раз на тиждень

1 раз на рік

Л [1], с.147

3. Всі складні або небезпечні перемикання в електроустановках напругою понад 1000 В виконують згідно з:

нарядом;

+бланком перемикань

відомістю випробувань

розпорядженням

Л [1], с.162

4. Поточний ремонт електрообладнання проводять з метою:

+ забезпечення або відновлення працездатності виробу, яке полягає в заміні або відновленні окремих його частин

відновлення справності виробу і повного або близького до повного відновлення ресурсу будь-яких його частин, включаючи базові

підтримки справності або працездатності електрообладнання при його використанні за призначенням

усе вище перелічене

Л [1], с.11

5. Після кожного аварійного відключення трансформатора або при появі сигналу від газового реле проводять:

капітальні ремонти

контрольні випробування

+позачергові огляди

усе вищеперераховане

Л [1], с.214


6. Коефіцієнт зволоженості ізоляції обмотки електродвигуна визначають для:

визначення напруги в обмотках

визначення струмових характеристик електродвигуна

+визначення електричної міцності обмоток

все вищеперераховане

Л [1], с.275

7. Опір ізоляції обмоток для електродвигунів з номінальною напругою до 1000 В повинен бути:

0,2 МОм

+не менше 0,5 МОм

не більше 0,3 МОм

0,4 МОм

Л [1], с.274

8. Кінці обмоток трифазного трансформатора маркують:

+X, Y, Z

С4, С5, С6

А, В, С

С1, С2, С3

Л [1], с.269

9. Перевірку електричних двигунів на холостому ходу проводять:

+ при від’єднаному або ненавантаженому механізмі

під навантаженням

при загальмованому роторі

з навантаженням 50 % від номінального

Л [1], с.276

10. Наприкінці сезону роботи електродвигуна проводять:

поточне обслуговування електродвигунів

капітальний ремонт електродвигунів

+сезонне обслуговування електродвигунів

профілактичні випробування

Л [1], с.299

11. Опір ізоляції обмоток електродвигунів, трансформатора характеризує їх:

фізичний стан

температурну міцність

+ електричну міцність

усе вищеперераховане

Л [1], с.275

12. При приймально-здавальних випробуваннях електродвигуна перевіряють:групу з’єднання обмоток

+ схему з’єднання обмоток

коефіцієнт трансформації

усе вищеперераховане

Л [1], с.269

13. Контрольні огляди повітряних ліній інженерно-технічний персонал проводить з метою:

+контролю роботи електротехнічного персоналу, що обслуговує повітряні лінії, перевірки виконання протиаварійних заходів, оцінки стану повітряних ліній та їх трас

виявлення іскріння в місцях нещільних з’єднань та виявлення дефектних ламп вуличного освітлення

перевірки кріплення ізоляторів і арматури, з’єднань проводів

перевірки кріплення проводів

Л [1], с.79

14. Назвіть загальні вимоги до електрообладнання, що здається в капітальний ремонт:

електрообладнання повинно бути повністю укомплектоване

електрообладнання повинне бути очищене від масла, пилу і бруду

з валів електрообладнання слід зняти шківи, напівмуфти, шестерні

+ усе вищеперераховане

Л [1], с.313

15. Якщо при вимірюванні мегомметром опір ізоляції внутрішньої проводки нижче норми, то її:

+вирізають та замінюють

продовжують використовувати

додатково випробовують напругою 1000 В протягом 1 хвилини

усе вищеперераховане

Л [1], с.340

16. При неможливості повного ізолювання металевих конструкцій на фермах ВРХ електробезпеку тварин забезпечують:

зануленням металевих частин електрообладнання

заземленням електроустановок та металевих конструкцій, які до них прилягають

+ вирівнюванням електричних потенціалів

усе вищеперераховане

Л [1], с.359

17. Коливання частоти електромережі повинно бути в межах:

+ –0,1...+0,1 Гц

–0,2...+0,2 Гц

–0,5...+0,5 Гц

–1...+1 Гц

Л [6], с.195

18. Опір кожного з повторних заземлювачів нульового проводу на ПЛ-0,38 кВ не повинен перевищувати:

20 Ом

10 Ом

40 Ом

+ 30 Ом

Л [1], с.39

19. Про що свідчить різниця струмів по фазах у досліді холостого ходу асинхронних електродвигунів:

+про відхилення числа витків по фазах або помилки, допущені при з’єднанні обмоток після ремонту

про збільшений повітряний зазор або замикання листів сталі статора між собою

про збільшення або зменшення напруги в мережі

усе вищеперераховане

Л [1], с.276

20. Основні види випробувань електрообладнання:

типові, спеціальні

приймально-здавальні, контрольні

експлуатаційні

+ усі варіанти правильні

Л [1], с.45

21. Назвіть найбільш економічні і зручні методи сушіння ізоляції обмоток силового трансформатора:

конвективний

струмами короткого замикання

+втратами у власному баці, струмами нульової послідовності

усі варіанти правильні

Л [1], с.189

22. Згідно з Правилами улаштування електроустановок електро­установка – це:

приміщення, які доступні тільки для електротехнічного персоналу, і в яких розміщене електрообладнання

об’єкт, призначений для виконання визначених обсягів робіт з подальшим технічним обслуговуванням

+сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання, призначених для виробництва, перетворення, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії

сукупність устаткування, призначеного для передачі електричної енергії

Л [2], с.5

 

23. Види технічних обслуговувань автотракторного електро­обладнання:

денні, поверхневі

+сезонні, ТО-1, ТО-2, ТО кожної зміни

сезонні, ТО-1

вечірні

Л [3], с.38

24. Визначення коефіцієнта трансформації, перевірка групи з’єднання обмоток, вимірювання опору обмоток постійному струму, хімічний аналіз і випробування трансформаторного масла, випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою, вимірювання характеристик ізоляції, дослід короткого замикання, дослід холостого ходу, випробування бака на щільність надлишковим тиском проводять …

при контрольних випробуваннях трансформатора після поточного ремонту

при контрольних випробуваннях трансформатора після технічного обслуговування

+ при контрольних випробуваннях трансформатора після капітального ремонту

при приймально-здавальних випробуваннях трансформатора після поточного ремонту

Л [1], с.233

25. Методи визначення зони, в межах якої виявлене місце пошкодження кабельної лінії:

акустичний, петльовий, пропалювання

індукційний, петльовий, коливального розряду, ємнісний

+ імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний

індукційний, імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний

Л [1], с.131

26. Назвіть можливу несправність електродвигуна за такою ознакою – місцеве нагрівання корпусу електродвигуна:

+ міжвиткове замикання в обмотці статора

відсутність напруги;

невірно промарковані вивідні кінці обмоток

усе вищеперелічене

Л [4], с.90

27. Які умови визначення уставки спрацювання електромагнітного розчіплювача автомата для захисту одиничних електродвигунів:

+ Іер ≥ 1,65 Іпуск

Іер ≤ 1,25 Іпуск

Іер ≥ 1,25 Іпуск

Іер ≤ 1,65 Іпуск

Л [1], с.394

28. Які ви знаєте найбільш розповсюдженні методи відновлення трансформаторного масла:

центрифугування

нагрівання, фільтрування

регенерація за допомогою адсорбентів

+ усе перераховане

Л [1], с.218

29. Кінці статорних обмоток трифазного двигуна маркірують:

С1 С2 С3

Х, У Z

А В С

4 С5 С6

Л [1], с.269

30. У чому полягає основне завдання технічної експлуатації розподільного устаткування:

+підтримка справного стану апаратури і обладнання для забезпечення надійної і безперебійної подачі електроенергії споживачам

своєчасне виконання оперативних перемикань

контроль напруги, потужності та інших номінальних даних електрообладнання

усе вищеперераховане

Л-1, с.145


31. Назвіть основні способи сушіння ізоляції обмоток електродвигунів:

конвективний

струмовий

індукційних втрат

+ усе вищеперелічене

Л [1], с.306

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1204

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...