Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як виконують запуск асинхронного електродвигуна з фазним ротором?
прямим пуском

+за допомогою пускового реостата, увімкненого в коло ротора

за допомогою пускового реостата, увімкненого в коло статора

усе вищеперелічене

Л [5], с.199

53. Хто несе відповідальність за правильний підбір персоналу електро­технічної служби:

+головний енергетик підприємства

відділ кадрів

технік-електрик

керівник підприємства

Л [1], с.22

54. У чому полягає основне завдання приймання-здавання електро­уста­новок, які вводяться в експлуатацію?

визначення дефектів

визначення надійності електрообладнання

визначення технічної і організаційної готовності їх до нормальної експлуатації

+усе вищеперелічене

Л [1], с.46

55. Що входить у систему планово-попереджувальних ремонтів?

технічне обслуговування

профілактичні випробування

модернізація електрообладнання

+ усе вищеперераховане

Л [1], с.10

56. Яким нормативним документом регламентуються допустимі
відхилення напруги у споживачів електроенергії?

+ ПУЕ-2008

ПТЭ і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів

система ППРЭсх

ГОСТ 13109-87

Л [2], с.16

До чого призводить зниження напруги на затискачах електродвигуна понад допустимі норми?

збільшення струму в обмотках

збільшення втрат у сталі

перегрів обмотки статора і повне гальмування

+ все перераховане

Л [1], с.285

58. Які універсальні стенди знаходять застосування при обслу­говуванні електрообладнання у сільському господарстві?

стенди МИИСП

стенд УИССЭ

стенди 13УН

+ все перераховане

Л [1], с.24

Для чого проводять вимірювання опору кола “фаза-нуль”?

для дослідження режимів роботи електричних мереж

для оцінки стану мереж 0,38 кВ

для перевірки захисних апаратів по гранично-вимикаючих можливостях

+для перевірки захисних апаратів на спрацювання при протіканні струму однофазного короткого замикання

Л [1], с.86.

На якому рисунку правильно зображена схема перевірки напруги спрацювання котушки електромагнітного пускача?

1 2 + 3 4

 

Л [1], с.407

 

61. Регулювання теплового реле виконується при зміні температури навколишнього середовища відносно максимальної:

більше ніж на 5 градусів

на 5 градусів

до 10 градусів

+більше ніж на 10 градусів

Л [1], с.413

Які умови сушіння ізоляції електродвигунів постійним струмом?

проводиться для двигунів з опором ізоляції менше 1 МОм в холодному стані струмом Іном.(0,4 ... 0,7 до досягнення температури + 75 °С і постійного значення опору ізоляції

+ проводиться для двигунів з опором ізоляції менше 0,5 Мом струмом Іном. (0,5 ... 0,8 до досягнення Rіз >0,5Мом

проводиться відповідно до ППРЭсхпроводиться для двигунів при Rіз<1 Мом в холодному ста­ні струмом Іном (0,4 ... 0,7 до досягнення опору ізоляції Rіз>1 Мом

Л [1], с.307

63. Як під'єднати до стенду МИИСП електродвигун при визна­ченні “початків” і “кінців” обмоток статора?

+

64. Якими технічними засобами забезпечують централізоване
регулювання напруги у сільських мережах?

+ РПН або ПБВ

пристрої компенсації реактивної потужності

пристрої стабілізації напруги

вольтододавальні трансформатори

Л [5], с.244

65. Які небажані явища супроводжують процеси передачі реак­тивної потужності по електричній системі централізованого елект­ропостачання?

втрати енергії на активних опорах системи

зниження рівня напруги

+додаткові втрати електроенергії у мережах і зниження рівня напруги

коливання напруги і втрати енергії

Л [1], с.472

Що таке групова компенсація реактивної потужності?

встановлення одного компенсуючого пристрою на одного споживача

+встановлення одного компенсуючого пристрою на группу споживачів з регулюванням величини реактивної потужності

встановлення пристрою поздовжньо-ємнісної компенсації на групу споживачів, потужність якого дорівнює реактивній по­тужності групи споживачів за середньозавантажену зміну

встановлення пристроїв поздовжньо-ємнісної компенсації на групу споживачів

Л [5], с.245

Яким приладом визначають величину опору ізоляції в електроустановках споживачів?

омметром

ампервольтметром

+мегомметром

МС-08

Л [1], с.69

Хто несе відповідальність за технічний стан електрообладнання у господарстві?

+ особа, яка призначена наказом (розпорядженням по підприємству)

головний енергетик підприємства

електромонтер

молодший спеціаліст

Л [7], с.18

 

Від яких анормальних режимів застосовують запобіжники в діючих

Електроустановках?

від перенапруги

від перенавантаження електрообладнання

+від струмів короткого замикання

Від зниження напруги

Л [2], с.42

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1076

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...