Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яким повинен бути опір ізоляції внутрішніх проводок?
не більше 1 МОм

+ не менше 0,5 МОм

не більше 0,5 МОм

не менше 1 МОм

Л [1], с.340

 

Який порядок приготування електроліту для кислотних акумуляторів?

+в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку дистильовану воду, а потім тоненькою цівкою кислоту при неперервному перемішуванні

в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку кислоту, а потім тоненькою цівкою дистильовану воду при неперервному перемішуванні

в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають одночасно дистильовану воду і кислоту при неперервному перемішуванні

в стійкий до сірчаної кислоти посуд заливають спочатку дистильовану воду, а потім тоненькою цівкою кислоту

Л [3], с.50

Які несправності електронних схем запалювання відносяться до основних?

+пошкодження напівпровідникових приладів

пошкодження ізоляції

пошкодження з’єднань між елементами схеми

усе вищеперелічене

Л [3], с.141

35. Відстань кабелю від інженерних та інших споруд при паралель­ному прокладанні з автомобільними шляхами повинна бути не менша ніж:

+1 м

2 м

5 м

10 м

Л [2], с.167


Як маркірують “початки” виводів обмоток електродвигунів?

X, Y, Z

+ С1, С2, С3

А, В, С

С4, С5, С6

Л [1], с.269

37. За яких умов можлива паралельна робота трансформаторів з розподілом навантаження:

+за рівності їх первинних і вторинних напруг; за рівності напруг короткого замикання; за однаковості груп з’єднань; трансформатори повинні бути зфазовані, при співвідношенні потужностей трансформаторів 1:3

за рівності їх потужностей

за рівності втрат в сталі трансформаторів; трансформатори повинні бути зфазовані

за рівності первинних і вторинних струмів траснсформаторів

Л [1], с.206

38. З якою метою проводяться капітальні ремонти електро­обладнання?

виконують для забезпечення або відновлення працездатності виробу, яке полягає в заміні або відновленні окремих його частин

+виконують для відновлення справності виробу і повного або близького до повного відновлення ресурсу будь-яких його частин, включаючи базові

підтримки справності або працездатності електрообладнання при його використанні за призначенням

усе вищеперелічене

Л [1], с.12

Яка мета Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів?

систематичне навчання і перевірка знань обслуговуючого персоналу

визначення технічної і організаційної готовності електроустановок до їх нормальної експлуатації

+забезпечення надійної і раціональної експлуатації електроустановок і утримання їх в робочому справному стані

усе вищеперелічене

Л [1], с.9

Які ви знаєте огляди повітряних ліній?контрольні, позачергові

денні, нічні

верхові

+ усе вищеперелічене

Л [1], с.78

Які пошкодження кабельних ліній найбільш розповсюджені?

замикання на землю однієї фази

запливаючий пробій ізоляції; замикання двох або трьох фаз на землю або між собою

обрив однієї, двох або трьох фаз із заземленням чи без заземлення

+усе вищеперелічене

Л [1], с.130

Які з названих операцій відносяться до технічного обслуговування електричних двигунів?

+огляд, очищення від пилу і бруду, перевірка заземлення електродвигуна

від’єднання двигуна від робочої машини і доставка його в ремонтну майстерню

розбирання двигуна

усе вищеперелічене

Л [1], с.298

Що включає в себе служба головного енергетика як головна ланка служби експлуатації енергетичного обладнання сільського господарства?

диспетчерську службу, службу підстанцій, оперативну службу

оперативно-виїзні бригади, виробничу базу

+інженерно-технічних працівників, штат електромонтерів, виробничу базу

усе вищеперелічене

Л [1], с.15

В які строки виконують огляд електрообладнання розподільного пристрою без постійного обслуговуючого персоналу?

+один раз на місяць

один раз на добу

один раз на тиждень

один раз на рік

Л [1], с.147

Яким повинен бути за нормативами коефіцієнт абсорбції для не зволожених обмоток трансформатора?

+не менше 1,3

1,1

1,2

Л [1], с.187


46. Дати повну відповідь щодо призначення трансформаторного масла в силовому трансформа­торі?

покращення ізоляції обмоток трансформатора,

охолодження активної частини трансформатора,

для змащення деталей

+ покращення ізоляції обмоток трансформатора, охолодження активної частини трансформатора

 

Л [1], с.216

З якою метою проводять технічні огляди електродвигунів?

очищення пилу і бруду та усування дрібних несправностей

заміни мастила в підшипниках

усе вищеперелічене

+ визначення стану електродвигунів і уточнення обсягу підготовчих

робіт, виконуваних при черговому ремонті

Л [1], с.269

48. Який технічний документ складається по закінченні пускона­лагоджувальних робіт?

графік випробувань

протокол випробувань

+акт виконаних робіт

усе вищеперелічене

Л [1], с.76

За допомогою яких приладів можна визначити несправності діодів в електронній системі запалення?

мегомметра

лампочки

+ ампервольтомметра

ватметра

Л [3], с.129

Які ви знаєте групи з’єднання обмоток силових трансформаторів 10/04 кВ, які використовуються в електричних мережах?

зірка – зірка з нулем

зірка – зигзаг з нулем

+ всі перераховані схеми

трикутник – зірка з нулем

Л [1], с.209

51. Як практично визначається кількість електромонтерів електро­технічної служби господарства?

+ за обсягом робіт в умовних одиницях електрообладнання

за трудомісткістю

за кількістю профілактичних заходів для електрообладнання

усе вищеперелічене

Л [1], с.19

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1180

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...