Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для чого використовують автоматичний вимір?
для оповіщення обслуговуючого персоналу про граничні значення фізичних параметрів;

+ дозволяє вимірювати і передавати на спеціальні вказівні прилади значення, що реєструються, чи фізичні величини, що характеризують технологічний процес чи роботу машин;

для одержання інформації про хід технологічного процесу і видачі інформації обслуговуючого персоналу;

для оповіщення обслуговуючого персоналу про аварійні значення фізичних параметрів;

Л-4, с.6

 

Для чого призначене автоматичне сортування?

дозволяє вимірювати і передавати на спеціальні вказівні прилади значення, що реєструються;

+ здійснює контроль і поділ продукції за розміром, вагою, твердістю, в’язкістю і іншими показниками;

для оповіщення обслуговуючого персоналу про граничні чи аварійні значення будь-яких фізичних параметрів;

здійснює контроль за температурою продукції;

Л-4, с.6

 

Для чого призначений автоматичний збір інформації?

+для одержання інформації про хід технологічного процесу, про якість і кількість продукції, що випускається, і для подальшої обробки, збереження і видачі інформації обслуговуючому персоналу;

здійснює контроль і поділ продукції за вагою, твердістю, в’язкістю іншими показниками;

дозволяє вимірювати і передавати на спеціальні вказівні прилади значення, що характеризують технологічний процес чи роботу машин;

здійснює поділ продукції;

Л-4, с.6

Чим виміряється економічна ефективність автоматизації?

вартістю капітальних витрат;

+ступенем зменшення сукупної праці, що затрачується на виробництво одиниці продукції;

експлуатаційними витратами на одиницю продукції;

правильна відповідь відсутня;

Л-4, с.12

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за типом технологічних процесів?

+механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні;

безінерційні, аперіодичні;

коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням;

аперіодичні і коливальні;

Л-4, с.23

 

38. Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за взаємо­зв’язком технологічного і транспортного руху?

безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням;

+з несполученим, сполученим і незалежним рухом;

неперервні та періодичні;

газоподібні і рідкі;

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного циклу?

+ неперервні та періодичні;

газоподібні, рідкі, тістоподібні;

механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні;

механічні, електричні;

Л-4, с.23

 Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за динамічними властивостями об’єкта?

з несполученим, незалежним рухом;

неперервні та періодичні;

+безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням;

зі сполученим незалежним рухом;

Л-4, с.24

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за агрегатним станом оброблюваного матеріалу?

механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні;

+газоподібні, рідкі, тістоподібні;

з несполученим, сполученим і незалежним рухом;

неперервні та періодичні;

Л-4, с.23

 

42. Скільки величин (параметрів) мають найпростіші об’єкти автоматизації?

+одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив;

одну вихідну величину;

кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат;

один вхідний вплив;

Л-4, с.30

 

Скільки величин мають складні об’єкти автоматизації?

одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив;

кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат;

+ кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат, які вимагають обліку взаємного впливу, суміжних впливів і параметрів;

один вхідний вплив;

Л-4, с.30

 

Якими узагальненими координатами характеризуються об’єкти керування?

перша координата – вихідна величина, друга – збурювання;

+ перша координата – вихідна величина, друга – збурювання, третя – регулюючий вхідний вплив;

перша координата – вихідна величина, друга – регулюючий вхідний вплив;

першою і другою;

Л-4, с.32

 

При дотриманні якої умови об’єкт буде знаходитись в рівновазі?

+ регулюючий вхідний вплив відповідає величині збурювання;

регулюючий вхідний вплив відповідає вихідній величині;

вихідна величина відповідає величіні збурення;

при будь-яких умовах;

Л-4, с.32

 

Що таке статична характеристика об’єктів керування?

залежність між вихідною і вхідною координатами;

залежність між вихідною координатою і величиною збурювання;

+залежність між вихідною координатою і результуючим значенням вхідної координати – впливом при сталих режимах;

залежність між координатами;

Л-4, с.33

 

Що визначає функціональна схема?

+основні процеси, що протікають в окремих функціональних колах виробу (установки) чи у виробі (установці) в цілому;

основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв’язок;

складові частини комплексу і з’єднання їх між собою на місті експлуатації;

складові частини комплексу;

Л-4, с.37

Для чого використовують структурні схеми?

щоб показати вхідні параметри та параметри, що викликають збурення;

+ щоб показати вхідні, вихідні параметри та параметри, що викликають збурення;

щоб показати вихідні параметри та параметри, що викликають збурення;

щоб показати вхідні параметри;

Л-4, с.42

 

Як показують об’єкт автоматизації на структурній схемі?

у вигляді кола, напрямок дії параметрів позначають стрілкам;

у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають лініями;

+у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають стрілками;

у вигляді трикутника;

Л-4, с.42

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 652

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...