Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Потужності паралельно працюючих трансформаторів однакові, а
е.р.с. вторинної обмотки першого трансформатора більша за е.р.с. вторинної обмотки другого трансформатора. Тоді менший струм тече:

+у вторинній обмотці першого трансформатора;

у вторинній обмотці другого трансформатора;

в обмотках першого трансформатора;

в обмотках другого трансформатора

 

Л [1] с.254

 

13. Якщо повний опір вторинної обмотки трансформатора 10 Ом, коефіцієнт трансформації 0,5, то зведене значення повного опору вторинної обмотки дорівнює:

20 Ом

10 Ом

5 Ом

+2,5 Ом

Л [1] с.347; Л [3] с.208; Л [4] с.50

 

14. Номінальна потужність трифазного трансформатора S = 63 кВА, номінальна напруга вторинної обмотки U = 400 В, тоді номінальний струм вторинної обмотки дорівнює:

+91 А

43 А

51 А

63 А

Л [1] с.354…361

 

15. Напруга на первинній обмотці трансформатора 200 В і у ній тече струм 5 А, а напруга на вторинній обмотці 100 В. Тоді струм у вторинній обмотці дорівнює:

20 А

+10 А

5 А

2,5 А

Л [1] с.382–384; Л [2] с.335; Л [3] с.253–255

 

16. Вказати призначення в трансформаторі:

1. Масла А. Для зменшення втрат потужності

2. Анцапфа Б. Для охолодження

3. Ізоляції листів сталі В. Для контролю розширення масла.

4. Масломірного скла Г. Для регулювання напруги

 

+1Б;2Г;3А;4В

1А;2В;3Б;4Г

1Г;2А;3Г;4Б

1В;2Г;3А;4Б

Л [1] с.254

 

17. Встановіть відповідність між кількістю пар полюсів в машині змінного струму та швидкістю обертання обертового магнітного поля обмотки статора:

1. р = 1 А. 1000 хв-1

2. р = 2 Б. 3000 хв-1

3. р = 3 В. 600 хв-1

4. р = 4 Г. 1500 хв-1

5. р = 5 Д. 750 хв-1

 

1Б;2А;3Г;4В;5Д

+1Б;2Г;3А;4Д;5В

1Г;2В;3Б;4А;5Д

1А;2Б;3Д;4Г;5В

Л [1] с.399; Л [2] с.362; Л [3] с.276–277

 

 

18. Встановіть відповідність між назвами електричних машин та їх призначенням:

1. Машини постійного струму А. Для отримання електричної

енергії змінного струму

2. Синхронні генератори Б. Для отримання електричної

енергії постійного струму і на

електротранспорті в якості

тяглових двигунів

3. Асинхронні двигуни В. Для приводу пристрів великої

потужності і в якості

синхронних компенсаторів

4. Асинхронні генератори Г. Для приводу різноманітних

пристроїв і механізмів

+1Б;2В;3Г;4А

1Г;2А;3В;4Б

1Б;2В;3А;4Г

1А;2Г;3В;4Б

Л [1] с.274

 

19. Встановіть відповідність між назвами елементів конструкції машин змінного струму та їх призначенням:

1. Якорем називається А. Ротор

 

2. Станиною називається Б. Та частина електричної

машини, де створюється

обертове магнітне поле

 

3. Обертовою частиною називається В. Та частина генератора, вякої індукується е.р.с.

4. Статором називається Г. Нерухома частина

1Б;2Г;3В;4А

1А;2В;3Г;4Б

+1В;2Г;3А;4Б

1Г;2А;3Б;4В

Л [1] с.294; Л [3] с.291–292; Л [3] с.47–49

 

20. У шестиполюсному трифазному синхронному генераторі обмотки сусідніх фаз зміщені:

на 30 просторових градусів;

+на 60 просторових градусів;

на 40 просторових градусів;

на 30 електричних градусів

Л [1] с.255

 

21. Двополюсний ротор синхронного генератора обертається з швидкістю 1500 хв-1, тоді частота струму, який видає генератор дорівнює:

+25 Гц

50 Гц

100 Гц

250 Гц

Л [1] с.244–250; Л [3] с.297–298

 

Якір трифазного синхронного чотириполюсного генератора має 60 пазів, тоді число пазів на полюс і фазу дорівнюватиме

+5

Л [1] с.255

 

 

23. Потужність синхронного генератора Р = 100 кВт, к.п.д. η = 0,8, тоді потужність приводного двигуна дорівнює:

250 кВт

+125 кВт

200 кВт

100 кВт.

Л [1] с.158

 

24. Регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна з фазним ротором здійснюється:

зміною числа пар полюсів обертового магнітного поля обмотки статора;

зміною частоти прикладеної до двигуна напруги;

+зміною опору кола обмотки ротора;

регулювання швидкості не можливо

Л [1] с.158-159

25. Встановіть відповідність між назвами електричних мікромашин та їх призначенням:

1. Універсальні колекторні А. Для перетворення швидкості

мікродвигуни обертання ротора або якоря в

пропорційний електричний

сигнал.

2. Тахогенератори Б. Для синхронної дистанційної

передачі куту повороту в

якості датчиків і приймачів.

3. Сельсини В. Для перетворення

електричних імпульсів у

фіксований кут повороту

валу.

4. Виконавчі мікродвигуни Г. Для приводу

електроінструменту,

побутових приладів, приладів

систем автоматики де треба

отримати великі швидкості

обертання, а також, для їх

регулювання в широких

межах.

5. Синхронні крокові мікродвигуни Д. В системах автоматичного

керування технологічним

обладнанням, а також, в

системах слідкуючого

приводу.

+1Г;2А;3Б;4Д;5В

1А;2Б;3Г;4В;5Д

1Б;2Д;3А;4В;5Г

1Д;2А;3Б;4В;5Г

Л [1] с.158-159

Який розчіплювач спрацює при короткому замиканні?

Додатковий;

Тепловий;

+ Електромагнітний;

Тепловий і електромагнітний;

 

Вкажіть засоби захисту електродвигунів від аварійних і анормальних режимів роботи.

+ УВТЗ;

ГСП-178;

ЗОУП;

РКУ;

 

3.Механічні характеристики електродвигунів бувають:

Абсолютно м’яка;

+ М’яка;

Абсолютно жорстка;

Нежорстка;

 

При якому режимі роботи двигун встигає нагрітися до усталеної температури?

+ S1;

S2;

S5;

S8;

Який розчіплювач спрацює при перевантаженні двигуна?

Електромагнітний;

+ Тепловий;

Тепловий і електромагнітний;

Додатковий;

 

6. До керуючих пристроїв відносяться:

Електродвигуни, генератори, трансформатори, конденсатори;

+ Апарати керування і захисту, сигналізації, різні підсилювачі, вимірювальні Елементи, блоки порівняння дійсних і заданих значень робочих параметрів;

муфти, редуктори;

Перетворювачі частоти струму, тиристорні та транзисторні перетворювачі електроенергії;

 

Вкажіть марки автоматичних вимикачів.

ПМЛ, РТЛ, РТН;

+ АП50Б, АЕ 20, ВА51;

РТТ, КМИ, АЕ 20;

ПМЛ, АП50Б, РТТ;

 

Які види гальмування застосовують для асинхронних двигунів?

Динамічне, швидке, за інерцією;

Противмиканням, механічне, ручне;

+ Рекуперативне, противмиканням, динамічне;

За інерцією, механічне, рекуперативне;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1411

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...