Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Безконтактні методи дослідження

Для характеристики ряду величин існує стоматоскопічна методика дослідження, тобто оцінювання індивідуальних особливостей спортсмена – його скелета, м'язової і жирової маси. Для цієї мети розроблені шкала балів, яка передбачає градації: дуже низька, низька, нижча за середню, середня, вища за середню, висока, дуже висока. Всі ознаки за порядком оцінюються в балах від 1 до 7. Ця методика вимагає певної навички дослідження та постійної практики. На використанні цього методу побудована соматотипологія У. Шелдона.

При масових обстеженнях використовують методи фотограметрії. Розрізняють плоску фотограметрію і стереофотограметрію. Фотограметрія дає змогу визначити розміри, форму і просторове положення тіла на його фотографії. При стереофотографії аналізуються відразу два знімки, отриманих одночасно двома фотокамерами, розташованими на певній відстані (базі) одна від одного, з'являється можливість визначити просторові координати точок. На фотографії обов'язково повинен бути масштаб.

Стереофотограметричний метод дає можливість підрахувати будь-які заокруглення і неправильні контури поверхні тіла спортсмена, що неможливо зробити іншими антропометричними методами.

Особливо ефективний цей метод дослідження при вивченні асиметрії будови тіла спортсмена.

Різновидом стереофотограметричного методу є метод світлових перетинів. У його основу покладено принцип отримання на рельєфній поверхні тіла світлових смуг (перетинів) з наступним відображенням їх на знімках. Світлова смуга, яка ніби розтинає тіло, виходить у результаті освітлення тіла людини через щілинну діафрагму освітлювальної лампи. Перспективність методу полягає в його простоті і досить високій інформативності.

В антропології рідко користуються рентгеноскопія, тому що це пов'язано з тривалим опроміненням досліджуваного рентгенівськими променями і суб'єктивністю сприйняття об'єкта дослідження. Найбільше поширена рентгенографія, тобто отримання тіньового зображення об'єкта на фотоплівці, і флюорографія – фотографія з екрану рентгенівського апарата на плівку розміром 6x6 см (великокадрова флюорографія) або 24x6 мм (флюорографія). Рентгенограми і флюорограми дають змогу оцінити і виміряти як подовжні, широтні розміри органу, так і внутрішньокісткові утворення (товщина компактного речовини, будова губчастої речовини), а також отримати об'єктивні характеристик розмірів м'яких тканин (м'язів, жиру, сухожиль).

З метою вивчення впливів тривалості та інтенсивності тренувальних занять і особливостей фізичних навантажень на будову кісткової речовини у спортсменів використовують денситометричний метод дослідження. Суть методу полягає в тому, що порівнюється щільність кісткової структури. Цей метод дає змогу отримати дані, що свідчать про вплив фізичних навантажень на мінеральний обмін у кості залежно від навантаження кістки.

Проведення антропометричних вимірювань

 

Вимiрювання зросту стоячи

Обстежуваний повинен стати спиною до вертикальної планки pостоміра, торкаючись неї п'ятками, сiдницями, мiжлопатковою дiлянкою i потилицею. Положення голови повинно бути таким, щоб умовна лiнiя, яка з'єднує зовнiшнiй кут орбiти i верхнiй край слухового проходу, була паралельна пiдлозi. Планшетку опускають до дотику з верхiвкою голови. За шкалою ростомipа визначають зрiст у см.

Вимiрювання зросту сидячи

Вимiрювання зросту сидячи здійснюється за допомогою pocтоміра в положенні сидячи.

Визначення маси тіла

Обстежуваний стає на середину майданчика терезiв при закритому замку. Великою гирею встановлюється приблизна маса тiла, пiсля чого замок вiдкривається і маса уточнюється малою гирею, а в разі необхiдностi i великою гирею. Маса тіла реєструється в кг.

Вимiрювання обхвату шиї

При визначеннi обхвату шиї кравецьку стрiчку розташовують горизонтально пiд щитоподiбним хрящем.

Вимірювання обхвату грудної клiтки

Обхват грудної клiтки визначають на вдиху, на видиху i в спокiйному станi (пауза). У чоловiкiв i дiтей стрiчка розташовуються позаду пiд кутами лопаток i попереду по нижньому краю бiля соскових кружкiв, а у жiнок – над грудними залозами в мiсцях прикрiплення 4-гo ребра до грудини. При накладаннi стрічки обстежуваний пiднімає руки, а потiм опускає їх i стоїть спокiйно. Спочатку вимірюється обхват грудної клiтки пiд час глибокого вдиху (при цьому плечi не пiднiмати), потім при глибокому видиху (плечi не зводити i не нахилятися), а пiсля цього пiд час cпокійної бесіди.

Розрахунок eкcкypciї грудної клiтки

Різниця між показниками обхвату грудної клiтки на вдиху і на видиху характеризує екскурсiю грудної клiтки.

Вимiрювання обхвату талії

Стрiчка розташовується горизонтально (на 3–4 см вище клубових кісток трохи вище пупка). При цьому живiт не втягується.

Вимiрювання обхвату плеча

Вимiрювання здiйснюється в напруженому i в розслабленому стані м'язiв плеча. Обстежуваний витягує руку вбiк долонею доверху i з напруженням згнає її в лiктьовому суглобi. В мiсцi найбiльшого потовщення бiцепса накладається стрiчка. Потім обстежуваний випрямляє руку i вiльно опускає вниз. При цьому стрiчка залишається на тому самому мiсцi i натягується. Фiксуються показники при напруженнi м'язiв, у спокiйному стані, а також розраховується рiзниця між цими двома показниками.

Вимiрювання обхвату стегна

Маса тiла обстежуваного розподiляється рівномірно на обидвi ноги. Стрiчку розташовують горизонтально пiд сiдничною складкою.

Вимiрювання обхвату голені

Маса тiла обстежуваного розподiляється рівномірно на обидвi ноги. Стрiчку накладають горизонтально в найтовщому мiсцi гомiлки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...