Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Діагностика соматотипу за методикою Хіт – Картера

 

Використання цього методу досить поширене в сучасній спортивній морфології. По-перше, цей метод дає можливість математичним шляхом визначити й описати соматотип людини, порівняти показники в різних групах за допомогою cepеднix величин. По-друге, його можна використовувати для всіх вікових та статевих груп. По-третє, він простий у використанні та об'єктивний за результатами.

Відповідно до цієї схеми, під соматотипом розуміють прояв морфологічного статусу в певний момент часу. Соматотип визначається оцінкою, яка складається з трьох послідовних чисел.

Кожне число (бал) – це оцінка одного з трьох первинних компонентів тіла. Перший компонент – ендоморфний (жировий) – характеризує ступінь жирності. Другий компонент – мезоморфний (м'язово-кістковий) – визначає відносний розвиток м'язових та кісткових елементів тіла. Третій компонент – ектоморфний (показник площі поверхні тіла) - визначає відносну лінійність тіла людини.

Для визначення ендоморфного компонента (F) використовують формулу:

, (1.30)

де Х – сума підшкірно-жирових складок на задній поверхні плеча, під лопаткою і на боку.

Для визначення мезоморфного компонента (М) використовують формулу:

, (1.31)

 

де ЕП – ширина дистального епіфізу плеча (см);

ЕС – ширина дистального епіфізу стегна (см);

ОП – обхват плеча в напруженому стані (см);

ОГ – обхват гомілки (см);

ДТ – довжина тіла (см).

 

Для визначення ектоморфного компонента (L) використовують формулу:

, (1.32)

де РВК – росто-ваговий коефіцієнт, який визначається за формулою:

РВК = довжина тіла / корінь кубічний з маси тіла.

Якщо РВК знаходиться у межах від 40,75 до 38,25 розрахунок проводиться за формулою:

. (1.33)

Якщо РВК дорівнює або менше 38,25, ектоморфія становить 0,1 бала.

 

Дослідження постави тіла

 

Нормальна постава характеризується:

1) положенням голови і хребетного стовпа – осі тулуба і голови знаходяться на одній вертикалі, перпендикулярній поверхні опори;

2) симетричним розташуванням плечей;

3) симетричними шийно-плечовими лініями;

4) симетричним розташуванням кутів лопаток, клубових гребенів, сідничних складок, трикутників талії;

5) розташуванням остистих відростків у серединній площині – по задній серединній лінії;

6) помірно вираженими вигинами хребетного стовпа (лордозами й кіфозами);

7) однаковою довжиною нижніх кінцівок;

8) правильним положенням стоп.

Методів вивчення постави досить багато. Вони поділяються на суб'єктивні та об'єктивні. До числа суб'єктивних методів дослідження можна віднести візуальний (соматоскопічний), пальпаторний і метод функціональних проб.

Об'єктивні (соматичні) методи дослідження постави поділяються на лінійні і кутові. Соматичні методи включають: визначення висоти розташування акроміальних і клубово-гребневих точок над площею опори (праворуч і ліворуч); вимір ромба Мошкова; обчислення плечового показника; визначення величини вигинів хребетного стовпа; гоніометрію.

До дефектів постави, які найчастіше зустрічаються, відносяться сколіози й сутулуватість. Сколіози можуть бути правобічні й лівосторонні. При правобічному сколіозі опуклість його (вершина) звернена вправо, при лівосторонньому – вліво.

Візуальний метод. При огляді обстежуваного спереду визначте положення голови. При сильному розвитку м'язів спини голова може бути трохи відкинута назад, при сутулуватості нахилена вперед убік найбільш розвинутих м'язів шиї.

При огляді збоку звертають увагу на лінію передньої стінки живота, що при сильно вираженому поперековому лордозі і грудному кіфозі виступає вперед.

Оглянувши обстежуваного з боку спини, визначають:

а) обрис шийно-плечових ліній, що за відсутності сколіозу симетричні, кути між шийною й плечовою лініями більш-менш однакові (на стороні сколіозу кут зменшується);

б) розташування пліч (при сколіозі одне плече нижче іншого);

в) трикутники талії – простір, укладений між латеральною поверхнею тулуба і медіальною поверхнею опущеної верхньої кінцівки (на стороні сколіозу трикутник талії більше);

г) розташування нижніх кутів лопаток (симетричне, асиметричне);

д) лінію остистих відростків хребців, що повинна мати стрімкий напрямок від потиличної ямки до крижової кістки.

Пальпаторний метод. Дистальною фалангою середнього пальця проводять по остистих відростках хребців, орієнтуючись по задній серединній лінії. При сколіозах палець відхиляється убік. Для більшої наочності треба провести по остистих відростках дермографічним олівцем лінію, по якій можна визначити не тільки наявність сколіозів, а й їхню величину (вимірюючи лінійкою чи міліметровою стрічкою).

Вимір ромба Мошкова. Для цього на задній поверхні тулуба дермографічним олівцем позначте такі точки: а) остистий відросток VII шийного хребця, б) нижні кути лопаток, в) остистий відросток V поперекового хребця. Сантиметровою стрічкою праворуч і ліворуч вимірте відстані: між 1-ю і 2-ю точками, між 2-ю і 3-ю точками. При різниці 0,5 см і більше визначається асиметрія, тобто наявність сколіозу.

Асиметрію в розташуванні лопаток можна визначити й у такий спосіб: вимірте відстані від остистого відростка VII шийного хребця до нижнього кута правої лопатки і до нижнього кута лівої лопатки. За відсутності сколіозу ці розміри повинні бути рівні: потім вимірте відстань від остистого відростка IV поперекового хребця до нижнього кута правої лопатки і до нижнього кута лівої лопатки. Ці розміри також повинні бути рівні, якщо лопатки розташовані на одному рівні.

Результати власних вимірювань запишіть.

Обчислення плечового показника. Вимірте циркулем відстань між акроміальними точками – ширину пліч, а сантиметровою стрічкою на задній поверхні тулуба – плечову дугу. Плечовий показник (ПП) обчислюється у відсотках як відношення ширини пліч (ШП) до плечової дуги (ПД):

(1.34)

Якщо плечовий показник дорівнює 80% чи менше, те це вказує на наявність сутулуватості, більше ніж 85% – на наявність гарної постави.


РОЗІЛ 2

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...