Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що з переліченого є ознакою лише досконало конкурентного ринку?

1) жодна з фірм не в змозі впливати на ринкову ціну;

2) фірма максимізує прибуток;

3) фірма одержує економічний прибуток в довготривалому періоді;

4) фірма має повний контроль над ціною.

8. Які з перерахованих властивостей притаманні повністю конкурентному ринку:

1) в галузі присутні 2-3 великих і декілька дрібних фірм, великі фірми впливають на ціну товару;

2) попит на товар окремої фірми абсолютно нееластичний;

3) гранична виручка фірми завжди менше середньої виручки;

4) крива попиту окремої фірми є абсолютно еластичною.

9. В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним середнім загальним витратам (Р=АТСmin):

1) у короткотерміновому періоді;

2) у довготерміновому періоді;

3) завжди;

4) такого ніколи не буває.

10. У короткостроковому періоді конкурентна фірма, що максимізує прибуток або мінімізує збитки, припинить виробництво, якщо виявиться, що:

1) нормальний прибуток нижче за середньогалузевий;

2) загальний доход більше загальних витрат;

3) загальний доход менше загальних змінних витрат;

4) загальний доход менше загальних сукупних витрат.

11. Якщо фірма, яка діє на досконало конкурентному ринку, скоротить пропозицію своєї продукції, то це:

1) призведе до зниження ринкової ціни продукту;

2) ніяк не вплине на ринкову ситуацію;

3) призведе до зростання ринкової ціни продукту;

4) скоротить пропозицію і підвищить ринкову ціну.

12. В короткостроковому періоді конкурентна фірма, яка максимізує свій прибуток, припинить виробництво, якщо:

1) ціна буде більшою від мінімальних середніх загальних витрат;

2) ціна буде меншою від мінімальних середніх змінних витрат;

3) загальна виручка буде більшою від загальних витрат;

4) ціна буде більшою від мінімальних середніх змінних витрат.

13. Зростання економічного прибутку на конкурентному ринку призводить до:

1) відтоку фірм з галузі;

2) притоку в галузь нових фірм;

3) появи монополіста на ринку;

4) встановлення стабільної ситуації на ринку.

14. Для конкурентної фірми граничні витрати при виробництві 50 од. продукції на місяць становлять 25 грн.; 60 од. – 30грн., 70 од. – 35 грн. Якщо ринкова ціна виробу встановиться на рівні 30 грн., то пропозиція фірми за місяць складе:

1) не більше 50 од.;

2) 50 од.;

3) 60 од.;

4) 70 од.;

15. Який з наступних ринків більш всього відповідає умовам ринку досконалої конкуренції:

1) побутової техніки;

2) сільськогосподарської продукції;

3) взуття;

4) автомобілів.

16. Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

1) є багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні;

2) значна кількість фірм, що оперує в галузі, випускає стандартні товари;

3) усі покупці та продавці мають повну інформацію про ринок;

4) всі відповіді вірні.

17. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

1) має від’ємний нахил;

2) є горизонтальною лінією при даному рівні ціни;

3) є вертикальною лінією при даному обсязі продукції;

4) має додатній нахил.

18. Конкурентна фірма максимізує прибуток при такому обсязі виробництва, коли:

1) відстань (по вертикалі) між кривими загальної виручки і загальних витрат найбільша;

2) гранична виручка дорівнює граничним витратам;

3) ціна продукту дорівнює граничним витратам;

4) уві відповіді вірні.

19. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді:

1) співпадає з кривою граничних витрат;

2) співпадає з кривою середніх витрат;

3) співпадає із зростаючою частиною кривої граничних витрат;

4) співпадає із зростаючою частиною кривої середніх витрат.

20. Яке з наступних стверджень не відноситься до характеристики ринку досконалої конкуренції:

1) фірма знаходиться в рівновазі, якщо її граничні витрати дорівнюють граничним доходам;

2) на ринку функціонує велика кількість фірм, що виробляють різноманітну продукцію;

3) вхід на ринок досконалої конкуренції є вільним;

4) жодна з фірм на ринку досконалої конкуренції не може впливати на ціну.

21. В довгостроковому періоді ефективний обсяг, який характеризується умовою MR = MC = АТСmin, досягається на ринку:

1) досконалої конкуренції;

2) монополії;

3) монополістичної конкуренції;

4) олігополії.

22. На будь-якому ринку фірма одержує максимальний прибуток, якщо виробляється такий обсяг продукції, при якому:

1) MR=MC;

2) TR>TC;

3) P=MC;

4) P=MR.

23. У досконало конкурентній галузі функціонує 1000 фірм, у кожній з яких при виробництві 5 од. продукту граничні витрати (МС) складуть 2 грн., при 6 од. – МС=3 грн., при 7 од. – МС=5 грн. Якщо ринкова ціна складе 3 грн., то галузевий випуск продукції буде дорівнювати:

1) не більше 5000 од.;

2) 5000 од.;

3) 6000 од.;

4) 7000 од.

24. На досконалому ринку функціонує 100 підприємств. Граничні витрати кожного при виробництві 50 од. в місяць складають 3 грош. од., 51 од. – 5 грош .од., 52 од. – 8 грош .од. Якщо ринкова ціна одиниці дорівнює 5 грош. од., то випуск в місяць складе:

1) не більше 5000 од.;

2) 5000 од.;

3) 5100 од.;

4) 5200 од.

Задачі для розв’язання

Задача №1. Фірма діє на ринку досконалої конкуренції та виробляє товар Х. В таблиці представлено дані, які відображають залежність між обсягом випуску та витратами:

 

Обсяг випуску Q,од
Загальні витрати ТС, грн.

Якщо фірма прагне максимізувати прибуток, то яким повинен бути обсяг випуску, якщо ринкова ціна становитиме 2 грн. зо одиницю. Визначте розмір цього прибутку.

 

Задача №2. Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС = 0,1Q2 + 15Q + 10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю.

Визначте, який обсяг продукції повинна виробляти фірма, щоб максимізувати свій прибуток? Встановіть розмір цього прибутку.

 

Задача №3. Фірми А, Б, В, Г, Д працюють на конкурентному ринку.

В таблиці частково наведено результати їх діяльності.

Заповніть таблицю та проаналізуйте, як фірмам оптимізувати свій стан (розширюватись, скорочуватись, нічого не змінювати або закритися).

Фірма Р Q TR MR TC МС АТС AVC Прибу-ток
А       1,5  
Б        
В       4,5  
Г        
Д        

 

Задача №4. Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС =5Q3 – 20Q2 + 25Q + 30. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю.

Визначте, який обсяг продукції повинна виробляти фірма, щоб максимізувати свій прибуток? Встановіть розмір цього прибутку. При якій ціні на продукцію фірма зупинить виробництво?


Тема 12

Ринок монополії

 

Загальна характеристика ринку

Ринок монополії відзначається такими характерними ознаками:

– на ринку функціонує лише одна фірма,якій протистоїть велика кількість покупців, кожному з яких належить незначна ринкова частка.

– Відсутність досконалих замінників зумовлює ситуацію, коли споживач немає альтернативи і змушений купувати те, що пропонує монополіст. Тобто перехресна еластичність між продуктом монополіста і будь-яким іншим товаром дорівнює нулю або прямує до нуля. Але незважаючи на це, монополіст завжди повинен враховувати можливість існування досить близьких замінників або їх появу на ринку.

– Відсутність нецінової конкуренції,що спричинена попередньою характеристикою. Монополіст немає потреби застосовувати нецінову конкуренцію, наприклад, рекламу, бо впевнений, що його продукція є необхідною і має попит. Реклама монополістом може застосовуватися лише в тому випадку, коли необхідно представити фірму на ринку.

– Повний контроль над ціною,означає, що у монополіста немає конкурентів, він повністю контролює ринок, тому може диктувати ціни та змінювати обсяги виробництва продукції.

– Вхід та вихід на ринок заблокований, що зумовлює монопольне становище, яке можливе лише тоді, коли для інших підприємств розпочати роботу в певній галузі є невигідно або неможливо. З появою на ринку інших виробників монополія зникає. Таким чином, існування монополії можливе за наявності певних бар’єрів, які створюють несприятливі умови для потенційних конкурентів. До них відносять:

1) ефективність виробництва тільки за умови значної економії від масштабу виробництва, що робить невигідним існування на ринку двох і більше виробників;

2) володіння авторськими правами, патентами, ліцензіями;

3) встановлення квот;

4) контроль монополістом джерел надходження сировини;

5) застосування нечесної конкуренції (тиск на банки та постачальників сировини з метою перекрити супернику доступ до ресурсів; підкуп провідних фахівців конкурента; демпінгове зниження цін на свою продукцію з метою доведення конкурента до банкрутства та витіснення його з ринку).

Якщо виконуються всі перераховані вище ознаки, то ринкову структуру називають чистою монополією. Ця модель, як і досконала конкуренція, є ідеальною. У реальному житті монополістами можуть вважатися фірми, які виробляють, наприклад, лише 70% продукції у певній галузі, а інша частка ринку припадає на дрібних виробників. Також продукція може мати певні замінники. Стосовно бар’єрів, то вони не є нездоланними, наприклад, з часом можуть бути знайдені нові джерела сировини або змінитися законодавство щодо регулювання монополій.

В залежності від того, які бар’єри зумовлюють заблокованість ринку, розрізняють такі види монополій: закрита, природна та відкрита.

Закрита монополія передбачає захист від конкурентів юридичним бар’єрами (ліцензіями, патентами).

Природна монополія можлива за наявності значної економії від масштабів виробництва.

Відкрита монополія не передбачає існування юридичних бар’єрів. Вона можлива на ринку лише деякий час. Наприклад, у ситуації відкритої монополії можуть опинитися фірми, які виходять на ринок з новою продукцією. Проте, з часом, коли з’являються конкуренти, монополія зникає.

Така класифікація є умовною, оскільки деякі фірми можуть одночасно належати до різних видів монополії. Крім того, будь-які бар’єри можуть бути скасованими, тому всі види монополій можна вважати відкритими у довгостроковому періоді.

Отже, монопольна влада можлива лише за наявності певних бар’єрів. Вона полягає у здатності впливати на ринкову ціну. Чистий монополіст має абсолютну владу, яка обмежується лише споживацьким попитом.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...