Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рівновага фірми та галузі на конкурентному ринку праці

В умовах досконалої конкуренції жодна з фірм не може вплинути на стан ринкової рівноваги. Рівноважна ставка заробітної плати встановлюється в наслідок взаємодії сукупного попиту на працю та сукупної пропозиції праці. Графічно рівноважна ставка заробітної плати W* і рівень зайнятості L* визначається точкою перетину кривих попиту та пропозиції (рис. 16.3).

       
   
 


W а) W б)

SL A

 

E Ef SLf

W* W*

 

DL = MRPL DLf= MRPL

 

L* L L* L

Рис.16.3. Ринкова рівновага в галузі(а) та рівновага окремої фірми (б) на конкурентному ринку праці

 

Оскільки окрема фірма не може впливати на ситуацію, яка склалась на ринку, вона пристосовує свої обсяги купівлі праці до існуючої рівноважної заробітної плати. Працівники також приймають свої рішення, виходячи з наявної ставки заробітної плати. Їх крива пропозиції праці фірмі SLf співпадає з лінією рівноважної ставки заробітної плати W*.

 

Рівноважний обсяг праці знаходять, виходячи з правила оптимального використання ресурсу:

MRPL = W* (16.1)

Будь-яка зміна рівноважної ставки заробітної плати змушує фірму, яка прагне максимізувати прибуток, змінювати кількість найнятих робітників так, щоб їх заробітна плата дорівнювала граничній доходності ресурсу.

Певну роль у визначенні ціни на працю відіграють створені на підприємствах профспілки. Як правило, їх діяльність спрямована на захист інтересів найманих працівників, проте іноді така діяльність може мати й негативні наслідки.

Припустимо, що профспілки вибороли підвищення заробітної плати, коли існував баланс між попитом та пропозицією праці на ринку. Зростання заробітної плати привабить інших працівників, що спричинить збільшення пропозиції праці й приведе до виникнення безробіття. Саме тому більш оптимальним є знаходження компромісу з підприємцями та пошук шляхів підвищення попиту та якості готової продукції. Такі заходи здатні привести до зростання попиту на працю, що дозволить підвищити зайнятість та заробітну плату без неприємних економічних наслідків.

 

Пропозиція на ринку землі та встановлення рівноваги

Земля та будь-які інші природні ресурси формуються поза межами економічної діяльності і є обмеженими.

Земля належить до факторів виробництва тривалого використання. Вона продається, здається в оренду, в результаті чого приносить дохід землевласникам. Платою за користування землею протягом певного періоду часу є рента R.

Через обмеженість земельних ресурсів пропозиція землі S вважається абсолютно нееластичною (рис. 16.4).

R S

 

R1 E1

 
 


RE E D1

 

R2 E2 D

D2

Q

QE

Рис. 16.4. Пропозиція землі та встановлення рівноваги

 

Сукупна пропозиція землі не може бути змінена внаслідок індивідуальних рішень. Фіксований характер пропозиції землі означає, що ціна землі має природу економічної ренти і, що єдиним фактором, який впливає на величину земельної ренти, є попит. Пропозиція землі відіграє пасивну роль.

Крива сукупного попиту на землю є спадною, тому що при збільшенні обсягів використання землі доводиться залучати все менш прибуткові ділянки (діє закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва).

Рис. 12.5 демонструє встановлення рівноваги на ринку землі та визначення земельної ренти. Якщо попит підвищується до D1, то земельна рента зростає до R1. Якщо попит спадає до D2, то земельна рента знижується до R2, при цьому обсяг пропозиція землі залишається незмінним. Можливість альтернативного використання землі сприяє підвищенню величини земельної ренти.

Якщо земля не здається в оренду, а продається, то її ринкову ціну можна визначити за допомогою такої формули:

, (16.2)

де R – сума земельної ренти;

i – відсоткова ставка.

 

Це означає, що ділянка землі продається за грошову суму, яка приносить доход такої ж величини, що й сума, покладена в банк під очікувану ставку відсотку. Наприклад, ділянка землі щорічно приносить дохід у розмірі 100 у.о., відсоткова ставка складає 5% на рік. Таким чином, ціна землі складе 2000 у.о. (= 100/0,05).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...