Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Штатна чисельність працівників служби ветеринарної медицини свинарських комплексів

 

 

 

Посада Кількість одиниць при поголів'ї в рік Плем-репродуктор на 400 свиноматок
108 тис. 54 тис. 24 тис. 12тис.
Головний лікар ветеринарної медицини - - -
Старший лікар ветеринарної медицини
Старший лікар-епізоотолог - - -
Лікар ветеринарної медицини - - -
Лікар ветсанпропускника - - -
Ветсанлікар забійно-санітарного пункту - - -
Лікар (зооінженер) пункту штучного осіменіння тварин -
Зав. лабораторією - лікар - - -
Лаборант - - -
Зав. аптекою - лікар -
Оператор з ветеринарної обробки тварин -
Ветсанітар ветсанпропускника - - - -

Промислові комплекси та спеціалізовані господарства з вирощу­вання і відгодівлі свиней утримуються на режимі підприємств закритого типу. Категорично забороняється на їх територію входити стороннім особам та в'їжджати транспорту. За кожною групою тварин закріплюєть­ся постійний обслуговуючий персонал. Спеціалістам ветеринарної ме­дицини забороняється обслуговувати тварин у особистому користуванні громадян.

Після закінчення технологічного циклу проводиться 5-7-денна сані­тарна перерва, під час якої здійснюється механічне очищення, миття, санітарний ремонт, дезінфекція та біління секторів тваринницьких при­міщень.

У 1987 р. вищим сільськогосподарським органом, його структурними підрозділами, багатьма науково-дослідними установами був розробле­ний "Посібник із застосування інтенсивних технологій виробництва сви­нини", у якому висвітлена схема ветеринарно-профілактичних заходів у комплексах та фермах з вирощування та відгодівлі молодняку свиней, яку ми для прикладу наводимо.

Ремонтні свинки:

- карантинування при завезенні з господарств-постачальників про­
тягом місяця. Обробки проводять у відповідності з ветеринарно-
санітарними правилами.

Свиноматки холості:

- санітарно-гігієнічна обробка свиноматок інсекто-акарицидами при
переведенні з цеху опоросу;

- копрологічні дослідження та дегельмінтизація з врахуванням цих
досліджень на 2-3 день після переведення;

- контроль за станом обміну речовин в організмі шляхом біохіміч­
них досліджень крові на 4-5 день після переведення;

- введення тривітаміну на 2 та 12 день після відлучення поросят;

- стимуляція статевої функції в перший день після відлучення по­
росят (СЖК в дозі 18-20 мл, гонадотропін 500 ОД чи ін.);

- дослідження на туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз один раз в
рік алергічно чи серологічно;

- контроль параметрів мікроклімату щотижня;

- контроль якості дезінфекції двічі в місяці.
Свиноматки купоросні:

- санітарно-гігієнічна обробка інсекто-акарицидами при переведен­
ні на опорос;

- ін'єкція тривітаміну за 50, ЗО, 20, та 10 днів до опоросу;

- ін'єкція фероглюкіну за 35-30 днів до опоросу;

- дегельмінтизація проти аскарозу 1 раз у квартал за показаннями;

- контроль за станом обміну речови шляхом бохіміних досліджень
крові за показаннями;

- синхронізація опоросів шляхом введення естрофану (0,175 мг ак­
тивної речовини) на 113 день супоросності;

- контроль параметрів мікроклімату постійно;

- контроль якості дезінфекції двічі в місяць;

- обробка шкірного покриву теплою водою, дезінфекція сосків
вим'я розчином перманганату калію в розведенні 1:10000.

Свиноматки підсисні:

- дезінфекція сосків вим'я розчином перманганату калію в розве­
денні 1: 10000 після опоросу протягом перших трьох днів;

- введення тривітаміну на 12 день після опоросу та за 5 днів до
відлучення поросят по 10 мл внутрішньом'язово.

Поросята-сисуни:

- обробка пуповини зразу після народження;

- АБК (ацидофільна бульйонна культура) по 4 мл, премікс К-1 в пе­
рший день життя;

- обрізання хвостів, видалення кликів у перший день життя;

- видалення з секцій маток, хворих маститом чи з синдромом ММА
(мастит-метрит-агалактія) та посадка в цей станок здорової підсисної
матки по мірі виявлення хворих тварин;

- ін'єкція фероглюкіну з вітаміном В12 чи інших залізомістких пре­
паратів на 2-3 день життя внутрішньом'язово по 2-3 мл;

- кастрація кнурців на 10 день після народження;

- контроль параметрів мікроклімату постійно;

- контроль якості дезінфекції систематично (після кожної дезінфек­
ції).

Відлучені поросята (дорощування):

- дегельмінтизація з врахуванням копрологічних досліджень на 50
день життя;

- контроль параметрів мікроклімату постійно;

- контроль якості дезінфекції систематично.
Кнурі основні та яких перевіряють

- дослідження на туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз один раз у
рік;

- дегельмінтизація 1 раз у квартал;

- дослідження сперми на бактеріальну забрудненість 1 раз у квар­
тал (колітитр, наявність синьогнійної палички);

- введення тривітаміну 1 раз у декаду;

- обробка препуцію фурациліном 1 раз у декаду;

- контроль обміну речовин за біохімічними дослідженнями крові 1
раз у місяць;

- контроль параметрів мікроклімату щотижня;

- контроль якості дезінфекції 1 раз в місяць.

При промисловій технології вирощування та відгодівлі свиней за­пропоновані також терміни щеплень різними біопрепаратами. Комплекс­на (одночасна) імунізація проти кількох інфекційних хвороб сьогодні не рекомендована. А у зв'язку з відсутністю асоційованих вакцин, щеплен­ня моновакцинами обов'язково проводити з врахуванням першочерго­вості за актуальністю хвороби в залежності від епізоотичної ситуації (час між щепленнями повинен бути не менше 14 днів).

Матеріально-технічна база служби ветеринарної медицини свинар­ського комплексу складається з виробничих приміщень та споруд вете­ринарного і виробничого ветеринарно-санітарного призначення (пункт ветеринарної медицини чи лабораторія ветеринарної медицини, вете­ринарно-санітарний пропускник з дезінфекційним бар'єром, забійно-сані­тарний пункт чи забійний майданчик), спеціальних машин, установок, обладнання, інструментів, медикаментів та інших засобів.

Кількість і призначення ветеринарних об'єктів комплексу повинні відповідати діючим нормам технологічного проектування ветеринарних об'єктів для тваринницьких підприємств.

Організація роботи служби ветеринарної медицини свинарського комплексу має свої особливості, а тому і її структура значно відрізняєть­ся від структури служби в звичайних господарствах. Праця спеціалістів ветеринарної медицини організовується у відповідності з посадовими інструкціями, які розробляє головний лікар комплексу та затверджує ке­рівник підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...