Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ефект заміни та ефект доходу за Д. Хіксом

Модель Д. Хікса є більш досконалою, оскільки згідно неї споживач під дією ефекту заміни залишається на одному рівні корисності, лише змінює набір товарів.

Нехай споживач купує два товари Х та Y. Ціни на них відповідно складають РХ та РY, а його бюджет встановлений на рівні І. Припустимо, з часом ціна на товар Х зменшується. В результаті з початкового положення рівноваги Е1 споживач переміщується в точку умовної рівноваги Е2 за допомогою переміщення бюджетної лінії вздовж кривої байдужості U1 (рис. 4.5).

Це означає, що залишаючись на тому ж рівні корисності споживач замінює товар Y на більш дешевий товар Х. Зміна обсягу споживання від Х1 до Х2 відображає ефект заміни (ЕЗ):

ЕЗ = Х2 - Х1(4.1.)

Але при зниженні ціни зростають реальні доходи споживачів, тому бюджетна лінія буде переміщуватись паралельно вверх. Споживач досягне нового рівня добробуту на більш високій кривій байдужості і його рівновага переміститься в точку Е3 (рис. 4.5). Перехід від Е2 до Е3 відбувається за незмінної ціни, тому зміна обсягу споживання від Х2 до Х3 відображає ефект доходу (ЕД):

ЕД = Х3 - Х2(4.2)

Загальна зміна у споживанні складає загальний ефект (ЗЕ):

ЗЕ = Х3 - Х1 (4.3)

Ефект заміни завжди призводить до збільшення споживання товару, який став відносно дешевшим, тобто є додатнім.

Ефект доходу діє в різних напрямках залежно від типу товару:

1) для нормальних товарів ефект доходу посилює ефект заміни, тобто діє в тому самому напрямку та має додатне значення;

2) для малоцінних товарів ефект доходу діє в протилежному напрямку і має від'ємне значення.

Як правило, ефект заміни для малоцінних товарів значно більший, ніж ефект доходу, тому загальний ефект характеризується збільшенням споживання цих товарів при зниженні ціни.

Блага низької споживчої цінності, для яких ефект доходу перевищує ефект заміни, називають товарами Гіффена.

Товар Гіффена – це неякісний товар, який займає значне місце у видатках споживача і для якого не справджується закон попиту. Зростання споживання цього товару із підвищенням ціни на нього – називають парадоксом Гіффена.

Таке явище спостерігалося вперше під час голоду в Ірландії в 1846 р. Тоді основним продуктом харчування населення була картопля, споживання якої збільшувалося, хоча ціни на неї стрімко зростали.

Товар Гіффена має відповідати таким вимогам: бути неякісним в уявленні споживачів та становити значну частку їх витрат.

 

Питання для перевірки знань:

1. Що таке лінія «доход-споживання»? Яких форм вона набуває ?

2. Що таке крива Енгеля та на основі якої лінії вона будується ?

3. Сформулюйте закони Енгеля.

4. У чому полягає суть ефекту доходу та ефекту заміни?

5. Поясніть, як здійснюється розкладання загального ефекту на ефект заміни та ефект доходу ? В яких напрямках вони діють?

6. Що таке товар Гіффена та парадокс Гіффена.

Практичні завдання

Тести

 

1. Лінія «доход-споживання» показує:

1) загальну корисність від споживання товарів Х та Y при визначеному бюджеті;

2) як зміниться споживання товарів Х та Y при зміні доходу споживача;

3) як зміниться споживання товарів Х та Y при зміні ціни товару;

4) суму коштів, яка буде витрачатись на товари Х та Y.

2. Криву індивідуального попиту на товар можна побудувати на основі:

1) кривої сукупного попиту;

2) кривої Енгеля;

3) лінії «ціна-споживання»;

4) лінії сукупної корисності.

3. Якщо лінія «доход-споживання» має вигляд вертикальної, то це означає:

1) товар Х є товаром другої необхідності;

2) товар Х є малоцінним товаром;

3) товар Х є товаром першої необхідності;

4) споживач готовий замінити товар Х на таку ж саму кількість товару Y.

4. Якщо лінія «доход-споживання» з часом набуває від’ємного нахилу, то це означає, що:

1) один з товарів для споживача стає малоцінним;

2) один з товарів для споживача стає товаром розкоші;

3) товари Х та Y стають нормальними товарами;

4) споживач не погодиться замінювати товар Х на товар Y.

5. Співвідношення між доходом та споживанням товару відображає:

1) крива попиту;

2) крива Енгеля;

3) лінія «доход-споживання»;

4) лінія «ціна-споживання».

6. Лінія «ціна-споживання» показує:

1) залежність між ціною та обсягом споживання товарів Х та Y;

2) як зміниться споживання товарів Х та Y при зміні доходу споживача;

3) як зміниться споживання товарів Х та Yпри зміні ціни одного з товарів;

4) залежність між ціною та обсягом пропозиції товарів Х та Y.

7. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

1) якщо доходи людей падають, вони купують менше даного товару;

2) здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи обсяги придбання інших товарів;

3) обсяг покупок деяких товарів скорочується в міру збільшення доходів людей;

4) люди зберігають деяку частину доходу, що збільшується, по мірі його збільшення.

8. Ефект заміни – це зростання (зменшення) попиту на товар, викликане:

1) зміною відносної ціни товару при незмінному реальному доході;

2) зміною у смаках споживача, що вважає за краще купувати товари-замінники;

3) зміною в реальному доході, викликаному зниженням цін на товарних ринках;

4) жодна з попередніх відповідей не є вірною.

9. Ефект доходу підсилює ефект заміни, якщо товар Х є:

1) нормальним товаром;

2) малоцінним товаром;

3) товаром першої необхідності;

4) товаром Гіфена.

10. Якщо зростання ціни на товар, який займає значне місце у видатках споживача, призводить до збільшення попиту, то це:

1) малоцінні товари;

2) товари першої необхідності;

3) товари Гіфена;

4) товари розкоші.

Задачі для розв’язання

 

Задача №1. Споживач витрачає 200 грн. на придбання двох товарів Х та Y. Ціни товарів відповідно складають 10 грн. та 20 грн. Оптимальний споживчий кошик в точці Е1 складає: 12 одиниць Х та 4 одиниці Y. Зростання ціни товару Х в два рази призводить до зміщення рівноваги в точку Е2, якій відповідає 4 одиниці Х та 6 одиниць Y. Зниження ціни товару Х до 5 грн. зміщує рівновагу в точку Е3 – 20 одиниць Х та 5 одиниць Y.

Покажіть графічно зміни рівноваги споживача. Побудуйте криву «ціна-споживання» та на її основі криву індивідуального попиту на товар Х.

 

Задача №2. Функція попиту споживача задана рівнянням: Q=10+І/10Р. Доход споживача становить 240 грн. на місяць. Початкова ціна одиниці товару становить 3 грн.

Визначте ефект заміни та ефект доходу, якщо ціна товару впаде до 2 грн.

 

Задача №3. Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів X та Y, ціна на який однакова та дорівнює 10 грн.

Побудуйте криву «дохід-споживання», якщо рівень його доходу поступово змінюватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

 

Задача №4. Споживач витрачає 40 грн. на придбання товару Х за ціною 20 грн. за одиницю та Y за ціною 20 грн. за одиницю.

Побудуйте криву «ціна-споживання» для цього споживача та криву індивідуального попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється з 20 до 10 грн. і з 10 до 5 грн., а дохід і ціна товару Y залишаються незмінними.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...