Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Застосування теорії еластичності

 

Розрахунок коефіцієнтів еластичності має широке застосування на практиці. Наприклад, вони використовуються для прогнозування споживчих витрат та проведення цінової політики фірми. Виробник повинен знати, скільки споживач готовий витрачати на його товар, бо витрати споживача це виручка виробника.

Загальна виручка (ТR)це сума в грошовому вираженні, яку отримує продавець від реалізації кількості товару Q по ціні Р:

TR = P*Q (6.11)

Між ціновою еластичністю попиту та виручкою виробника існує певна залежність (табл. 6.1).

Еластичність та виручка

Таблиця 6.1.

Еластичність Зміна загальної виручки (ТR)
При підвищенні ціни (Р­) При зниженні ціни (Р¯)
| e | > 1 Загальна виручка зменшується (TR¯) Загальна виручка збільшується (TR­)
| e | < 1 Загальна виручка збільшується (TR­) Загальна виручка зменшується (TR¯)
| e | = 1 Підвищення або зниження ціни не приведе до зростання виручки

 

Рис. 6.6 відображає зміну виручки за умови зміни ціни при еластичному та нееластичному попиті.

 

           
   
   
 


а) D б)

D TR1 Р1

TR2 TR1

Р1 D TR2

Р2 Р2

D

       
   


Q1 Q2 Q1 Q2

TR1 < TR2 TR1 >TR2

Рис. 6.6. Зміна загальної виручки: а)за умови еластичного попиту;

б) за умови нееластичного попиту

 

Аналіз таблиці 6.1 та рис. 6.6 дозволяє зробити такі висновки:

1) коли попит еластичний, виробнику вигідно знижувати ціну, оскільки при еластичному попиті незначне зниження ціни приведе до значного збільшення попиту і відповідно до зростання виручки;

2) коли попит нееластичний, виробнику вигідно збільшувати ціну, оскільки при нееластичному попиті навіть значне збільшення ціни приводить до несуттєво скорочення попиту і відповідно до зростання виручки;

3) коли попит має одиничну еластичність, виручка досягає свого максимального значення, тобто виробник знайшов ту оптимальну ціну, яка максимізує його доходи.

Теорія еластичності також застосовується у податковій політиці держави та при вирішенні питання про надання субсидій.

Нехай держава вводить податок на товар у розмірі h. Розподіл податкового навантаження між споживачем та виробником буде залежати від еластичності попиту та пропозиції:

–якщо попит виявиться більш еластичним ніж пропозиція, то податковий тягар у більшій мірі ляже на виробника ніж на споживача;

– якщо пропозиція виявиться більш еластичною ніж попит, то податковий тягар у більшій мірі ляже на споживача ніж на виробника;

– якщо еластичність попиту та пропозиції є однаковими, то відповідно й податкове навантаження буде розподілено рівномірно;

– якщо попит абсолютно еластичний, то податкове навантаження повністю лягає на виробника;

– якщо попит абсолютно нееластичний, то податкове навантаження повністю лягає на споживача.

Отже, податкове навантаження розподіляється між двома сторонами ринкових відносин (споживачем та виробником), проте у різній мірі. Саме тому при встановленні податків необхідно враховувати, хто буде основним їх платником, а це залежить від еластичності попиту та пропозиції.

Питання для перевірки знань:

1. Що таке еластичність?

2. Що показує коефіцієнт еластичності попиту за ціною?

3. Які фактори впливають на еластичність попиту за ціною?

4. Охарактеризуйте показник еластичності попиту за доходом.

5. Охарактеризуйте коефіцієнт перехресної еластичності.

6. Що показує коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною?

7. Які фактори впливають на еластичність пропозиції за ціною?

8. Поясніть, як впливає еластичність на розмір виручки виробника?

9. Як застосовується теорія еластичності в податковій політиці держави?

 

Практичні завдання

Тести

1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:

1) як зміниться попит при зміні ціни на один відсоток;

2) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

3) нахил кривої попиту;

4) як зміниться ціна при зміні попиту на один відсоток.

2. Ціна товару Х знизилась з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс 50 до 90 од.. Це означає, що попит на товар Х:

1) нееластичний;

2) еластичний;

3) абсолютно еластичний;

4) має одиничну еластичність.

3. Якщо зменшення цін на 10 % призведе до підвищення величини попиту на 6 %, то такий попит:

1) нееластичний;

2) має одиничну еластичність;

3) еластичний;

4) абсолютно еластичний.

4. Яке з наступних стверджень відноситься до характеристики еластичного попиту на товар:

5) коефіцієнт цінової еластичності попиту менше одиниці;

6) загальна виручка продавця збільшується, якщо ціна товару росте;

7) покупці суттєво реагують на зміну ціни;

8) жодне зі стверджень не є вірним.

5. Якщо будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит на цей товар:

1) абсолютно нееластичний;

2) абсолютно еластичний;

3) еластичний;

4) нееластичний.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...