Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке з наступних стверджень відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар?

1) загальна виручка продавця скорочується, якщо ціна зростає;

2) покупці відносно чутко реагують на зміну ціни;

3) коефіцієнт цінової еластичності менше одиниці;

4) відносна зміна об’єму попиту більша, ніж відносна зміна ціни;

7. Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

1) вертикальну лінію;

2) горизонтальну лінію;

3) лінію з негативним нахилом;

4) лінію з позитивним нахилом.

8. Припустимо, що пропозиція товару Х абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то:

1) рівноважна ціна збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

2) рівноважна ціна збільшиться, а рівноважна кількість залишиться не змінною;

3) рівноважна ціна та рівноважна кількість виростуть;

4) немає правильної відповіді.

9. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом показує:

1) як зміниться попит на даний товар при зміні його ціни на один відсоток;

2) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

3) як зміниться попит на даний товар при зміні доходів споживачів на один відсоток;

4) нахил кривої попиту.

10. Товар можна віднести до малоцінних, якщо:

1) еластичність попиту за доходом дорівнює -0,5;

2) цінова еластичність попиту дорівнює 1,3;

3) еластичність попиту за доходом дорівнює 1,3;

4) перехресна еластичність попиту дорівнює -0,7.

11. Яке з приведених тверджень є невірним:

1) позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності двох товарів означає, що ці товари є взаємозамінними;

2) чим менше замінників має товар, тим більш еластичний попит на нього;

3) взаємозамінні товари характеризуються прямим співвідношенням між ціною на один з них і попитом на іншій;

4) якщо із збільшенням ціни товару меншає виручка, то попит на даний товар є еластичним.

12. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом становить 0,5%. Якщо доходи споживачів збільшаться на 10%, то попит на товар А:

1) збільшиться на 20%;

2) зменшиться на 20%;

3) збільшиться на 5%;

4) зменшиться на 5%.

13. Якщо зменшення ціни на 50% не приводить до зміни обсягу попиту, то даний попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) абсолютно еластичний;

4) абсолютно нееластичний.

14. Якщо попит еластичний, то це значить:

1) Е=0;

2) /Е/=1;

3) /Е/<1;

4) /Е/>1.

15. Якщо попит на товар А нееластичний, то підвищення ціни товару А на 3% призведе до таких наслідків:

1) зниження обсягів попиту на товар А більш ніж на 3%;

2) зниження обсягів попиту на товар А менш ніж на 3%;

3) підвищення обсягів попиту на товар А більш ніж на 3%;

4) підвищення обсягів попиту на товар А менш ніж на 3%;

16. Збільшення ціни призводить до збільшення виручки, якщо попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) має одиничну еластичність;

4) абсолютно еластичний.

17. Товар можна віднести до товарів-замінників, якщо:

1) еластичність попиту за доходом дорівнює -0,5;

2) цінова еластичність попиту дорівнює 1,3;

3) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,3;

4) перехресна еластичність попиту дорівнює 0,7.

18. Якщо коефіцієнт еластичності по доходу менший від нуля, то маємо:

1) товари першої необхідності;

2) товари другої необхідності;

3) малоцінні товари;

4) товари розкоші.

19. Визначте на скільки відсотків збільшиться попит при зниженні ціни на 3%, якщо коефіцієнт прямої еластичності е = 3:

1) на 3%;

2) на 6%;

3) на 9%;

4) на 1%.

20. Якщо попит більш еластичний ніж пропозиція, то основним платником податку стане:

1) споживач;

2) виробник;

3) податок рівномірно розподілиться між споживачем та виробником;

4) споживач взагалі ніякого податку сплачувати не буде.

21. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту показує:

1)як зміниться попит на даний товар при зміні його ціни на один відсоток;

2) як зміниться попиту на даний товар внаслідок зміни ціни на інший товар на 1%;

3) як зміниться попит на даний товар при зміні доходів споживача на один відсоток;

4) нахил кривої попиту.

Задачі для розв’язання

Задача №1.Задана функції попиту на товар А:

QDA = 500 – 5*Р, де Р = 30 грн.

Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту за ціною та визначте, чи є еластичним попит на цей товар. Визначте, на скільки відсотків зміниться попит на товар А, якщо його ціна зміниться на 10%?

 

Задача №2. Задані співвідношення між ціною та обсягом попиту для двох товарів А та В:

Товар А Товар В
Ціна, Р, грн. Обсяг, Q, од. Ціна, Р, грн. Обсяг, Q, од.

 

Розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту за ціною та визначте, чи є еластичним попит на ці товари.

 

Задача №3. Попит на товар А заданий наступним рівнянням:

Q = 120 – 4*Р.

За якої ціни на товар А попит матиме цінову еластичність, що дорівнює |–1|?

Задача №4. В таблиці наведено обсяг попиту на товар Х за різних цінових рівнів.

Ціна, Р, грн. 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3
Обсяг, Q, од.

Намалюйте криву попиту на товар Х. Визначте загальну виручку від продажу товару Х при кожному значенні ціни; результати занесіть в таблицю. За якої ціни виторг буде максимальним? Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту для всіх інтервалів цін; результати занесіть в таблицю. При якому значенні коефіцієнта еластичності виручка максимальна?

 

Задача №5. Фірма продає спортивні товари. З часом продаж спортивної сумки скоротився з 10000 од. до 4800 од., а ціна залишилась незмінною – 140 грн. Це пов’язано з тим, що конкурент на аналогічну сумку встановив знижку в розмірі 52 грн. від базової ціни 137 грн.

Розрахуйте перехресну еластичність попиту на сумки даної фірми. Розрахуйте еластичність попиту за ціною на сумки даної фірми, якщо вона провела у відповідь зниження ціни до 130 грн., і обсяг продажів в результаті зріс до 6000 од. Визначте, яке зниження ціни необхідно для підвищення продажів до 10000 од., при визначеній еластичності.

 

Задача №6. Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідує 200 чоловік на день. Кінотеатр розрахований на 325 глядачів . Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний (Е = -5) і вирішив знизити ціну квитка до 3,5 грн.

Визначте, чи вірним є його рішення. Чи дозволить зниження ціни квитків заповнити 325 глядацьких місць? Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться загальна виручка кінотеатру?


Тема 7

Часткова ринкова рівновага

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...