Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вплив цінових та нецінових факторів на пропозицію

 

У мікроекономіці не ототожнюють поняття пропозиція та обсяг пропозиції, вважається, що на обсяг пропозиції впливають лише цінові, а на пропозицію – нецінові фактори.

Обсяг пропозиції являє собою конкретну кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за певний період часу за певного значення ціни.

Зміна обсягу пропозиції графічно відповідає руху вздовж кривої пропозиції, як це продемонстровано на рис. 5.5.

Нецінові фактори спричиняють зміну в пропозиції, що графічно відповідає переміщенню всієї кривої пропозиції вправо чи вліво (рис.5.6).

Вплив основних нецінових факторів пропозиції:

Ціни на інші товари впливають у залежності від типу товару:

1) для взаємозамінних товарів: збільшення цін на товар В приведе до скорочення пропозиції товару А і його крива пропозиції в результаті

S

 

зміститься ліворуч. Наприклад, якщо ціна на пшеницю зростає, то виробник на наступний рік буде намагатися посіяти її якомога більше, а інших культур менше. Проте, можлива інша ситуація: споживач хоче купити дешевше і тому виробник може збільшити на ринку пропозицію тієї продукції, ціна на яку не змінилася;

2) для взаємодоповнюючих товарів: збільшення цін на товар В приведе до розширення пропозиції товару Аі крива пропозиції в результаті переміститься праворуч;

3) для незалежних товарів: зміна ціни на товар В не вплине на зміну пропозиції товару А.

Ціни на ресурси.Зменшення цін на ресурси розширює пропозицію й крива переміщується праворуч та навпаки.

Технологія виробництва.Використання більш досконалої технології дозволяє розширити виробництво, адже технологічні інновації дозволяють із заданої кількості ресурсів виробляти більше товарів. У результаті крива пропозиції переміщується праворуч та навпаки.

Податки та дотації. Податки розглядаються як додаткові витрати і тому збільшення податків призводить до скорочення пропозиції, а збільшення дотацій до її розширення та навпаки.

Очікування виробників.Поведінка виробників протилежна поведінці споживачів. Якщо виробник очікує зростання цін у майбутньому, то сьогодні він буде намагатися продати менше своєї продукції, щоб потім збути її дорожче. В результаті крива пропозиції зміститься ліворуч та навпаки.

Кількість виробників. Збільшення виробників на ринку розширює пропозицію і зміщує криву праворуч та навпаки.

 

Питання для перевірки знань:

 

1. Дайте визначення категорії «попит».

2. Що таке обсяг попиту?

3. Дайте визначення поняття «пропозиція».

4. Що таке обсяг пропозиції?

5. Поясніть як впливають цінові та нецінові фактори на зміну попиту?

6. Поясніть як впливають цінові та нецінові фактори на зміну пропозиції?

7. Сформулюйте закон попиту та закон пропозиції.

Практичні завдання

Тести

 

1. Закон попиту передбачає:

1) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження цін;

2) зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на товари;

3) зниження цін призводить до зменшення обсягу попиту;

4) зниження ціни товару сприяє збільшенню обсягу попиту і навпаки.

2. Крива попиту показує залежність між:

1) обсягом витрат виробництва та ціною товару;

2) ціною товару та обсягом попиту;

3) зростанням населення та обсягом попиту;

4) обсягом попиту та обсягом пропозиції.

3. Закон пропозиції передбачає:

1) зниження ціни на товар призводить до зростання обсягів пропозиції;

2) зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на товари;

3) перевищення попиту над пропозицією призведе до появи дефіциту;

4) зниження ціни товару зменшує обсяги пропозиції і навпаки.

4. Крива попиту на товар А зміщується в результаті:

1) підвищення ціни на товар А;

2) зміни смаків споживача щодо товару А;

3) зниження ціни на товар А;

4) будь-яка відповідь може бути вірною.

5. Вдосконалення технології зміщує:

1) криву попиту вправо-вниз;

2) криву пропозиції вправо-вниз;

3) криву пропозиції вліво-вверх;

4) не викличе зміщення кривих.

6. Якщо два товари А та В є взаємозамінними, то зростання цін на товар А викличе:

1) падіння попиту на товар В;

2) зростання попиту на товар В;

3) падіння попиту на обидва товар;

4) зростання попиту на обидва товари.

7. Якщо товари А та В взаємодоповнюючі, то зниження ціни на товар А призведе до :

5) збільшення попиту на товар В;

6) підвищення ціни на товар В;

7) зменшення попиту на товар В;

8) немає вірної відповіді.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...