Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як зміниться положення ринкової рівноваги, якщо зменшиться попит?

1) рівноважна ціна та рівноважний обсяг зменшаться;

2) рівноважна ціна та рівноважний обсяг збільшаться;

3) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг збільшиться;

4) рівноважна ціна збільшиться, а рівноважний обсяг зменшиться.

Як зміниться положення ринкової рівноваги, якщо пропозиція зросте?

1) рівноважна ціна та рівноважний обсяг зменшаться;

2) рівноважна ціна та рівноважний обсяг збільшаться;

3) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг збільшиться;

4) рівноважна ціна збільшиться, а рівноважний обсяг зменшиться.

Як зміниться положення ринкової рівноваги, якщо пропозиція зростає швидше ніж попит?

1) рівноважна ціна та рівноважний обсяг зменшаться;

2) рівноважна ціна та рівноважний обсяг збільшаться;

3) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг збільшиться;

4) рівноважна ціна збільшиться, а рівноважний обсяг зменшиться.

5. На ринку товару Х встановлюються слідуючі рівноважні величини: Ре=50 тис. грн., Qe=100 шт. Під впливом ринкового механізму через деякий час рівноважні величини стали Ре = 55 тис. грн.. Qе=110шт. Подібні зміни зумовлені :

1) збільшенням попиту на товар Х;

2) падінням пропозиції товару Х;

3) зниженням попиту на товар Х;

4) зростанням пропозиції товару Х;

6. У миттєвому періоді зростання попиту призведе до того, що:

1) пропозиція значно зросте а ціна залишиться незмінною;

2) ціна значно зросте, а пропозиція залишиться незмінною;

3) пропозиція збільшиться досить сильно, а зростання ціни буде незначним;

4) ціна та пропозиція несуттєво зростуть.

7. У тривалому періоді зростання попиту призведе до того, що:

1) пропозиція значно зросте а ціна залишиться незмінною;

2) ціна значно зросте, а пропозиція залишиться незмінною;

3) пропозиція зросте досить сильно, а зростання ціни буде незначним;

4) ціна та пропозиція несуттєво зростуть.

8. Фіксована ціна нижча від рівноважної вводиться з метою:

1) стимулювання виробництва певного товару;

2) покращення життєвого рівня малозабезпеченим сім’ям;

3) залучення нових коштів до держбюджету;

4) немає вірної відповіді.

9. Фіксована ціна вища від рівноважної вводиться з метою:

1) стимулювання виробництва певного товару;

2) покращення життєвого рівня малозабезпеченим сім’ям;

3) залучення нових коштів до держбюджету;

4) стимулювання попиту на даний товар.

10. Після введення дотації надлишки споживачів та виробників:

1) зменшуються;

2) не змінюються;

3) збільшуються;

4) надлишки споживачів зменшуються, а надлишки виробників збільшуються

11. Якщо вводиться фіксована ціна вище рівноважної , то завжди:

1) зменшується надлишок споживача;

2) зменшується надлишок виробника;

3) збільшується надлишок споживача;

4) збільшується надлишок виробника.

12. Метою введення дотації є:

1) залучення коштів до державного бюджету;

2) стримування виробництва певного товару;

3) встановлення рівноваги на ринку;

4) фінансове стимулювання виробників товару;

13. Метою введення податків є:

1) залучення коштів до державного бюджету;

2) підтримка малозабезпечених верств населення;

3) встановлення рівноваги на ринку;

4) фінансове стимулювання виробників товару.

14. Окремий ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:

1) попит дорівнює пропозиції;

2) ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

3) рівень технології змінюється поступово;

4) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

15. Що може спричинити переміщення кривої пропозиції вліво:

1) введення податку;

2) зменшення доходу споживачів;

3) використання більш продуктивної техніки;

4) введення дотації;

16. Павутиноподібна модель встановлення рівноваги передбачає, що:

1) пропозиція повинна бути більш еластичною ніж попит;

2) попит та пропозиція повинні мати однакову еластичність;

3) попит повинен бути більш еластичним ніж пропозиція;

4) надлишки споживачів повинні перевищувати надлишки виробників.

17. Надлишок виробника – це:

1) різниця між пропозицією товарів та попитом на них;

2) різниця між попитом на товари та їх пропозицією;

3) різниця між фактично отриманою та можливою виручкою;

4) різниця між максимальною сумою, яку споживач готовий заплатити за певну кількість товарів та фактично заплаченою сумою.

18. В результаті введення податків:

1) порушується механізм встановлення рівноваги;

2) споживачі платять менше, а отримують більше;

3) споживачі платять більше, а отримують менше;

4) споживачі та виробники виграють.

19. «Чорні» ринки виникають в результаті встановлення:

1) податків;

2) фіксованих цін вищих від рівноважної;

3) дотацій;

4) фіксованих цін нижчих від рівноважної.

20. Держава вимушена робити державні закупки товарів в результаті встановлення:

1) податків;

2) фіксованих цін вищих від рівноважної;

3) дотацій;

4) фіксованих цін нижчих від рівноважної.

 

Задачі для розв’язання

Задача №1. Задані ціни, обсяги попиту та пропозиції на товар Х.

 

Ціна Р, грн. Обсяг попиту QD, од. Обсяг пропозиції QS, од.

Побудуйте графік попиту та пропозиції; визначте рівноважну ціну та обсяг. Що відбудеться на ринку, якщо: а) ціна знизиться до 2 грн., б) ціна підвищиться до 8 грн.? Порівняйте виручку виробника за ціною 2 грн., 8 грн. та ціною рівноваги.

 

Задача №2. Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку представлені наступними рівняннями:

QD = 28 – 2*Р,

QS = 10 + Р.

Визначте стан рівноваги конкурентного ринку; Як зміниться положення рівноваги, якщо:

1) зі зростанням доходів споживачі готові купувати даного товару на 3 од. більше за будь-якої ціни на нього;

2) зі зростанням доходів споживачі готові платити за даний товар на 1,5 грн. більше за будь-якої його кількості;

3) буде введений податок в розмірі 3 грн. за од.;

4) буде введено обмеження ціни на рівні 7 грн.

Задача №3. Функції попиту та пропозиції на конкурентному ринку на товар Х представлені наступними рівняннями:

QD = 120 – 4Р;

QS = 60 + 2Р.

Розрахуйте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару. Визначте цінову еластичність попиту та цінову еластичність пропозиції в точці ринкової рівноваги.

Розрахуйте еластичність попиту за доходом споживача, якщо відомо, що при збільшенні його доходу на 10% він буде купувати даного товару на 2од. більше.

 

Задача №4. Функції попиту та пропозиції на товар Хмають наступний вигляд:

QD = 20 – 2*P

QS = – 4 + 2*P

Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товарів; побудуйте графіки попиту та пропозиції. Розрахуйте надлишки споживачів та виробників та покажіть їх графічно.

Визначте нову рівноважну ціну та обсяг після введення податку в розмірі 4 грн. на кожну одиницю продукції. Розрахуйте втрати споживачів та виробників; надходження до державного бюджету; чисті втрати суспільства.

Визначте нову рівноважну ціну та обсяг після встановлення дотації в розмірі 4 грн. на кожну одиницю продукції. Розрахуйте виграш споживачів та виробників; втрати державного бюджету; чисті втрати суспільства.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...